1000 studies die aangeven dat deze vaccins gevaarlijk zijn! Iedereen die ze nog promoot is medeplichtig!


0

Meer dan duizend wetenschappelijke studies bewijzen dat de COVID-19 vaccins gevaarlijk zijn, en al diegenen die deze agenda promoten plegen het strafbare feit van grove misdragingen in overheidsdienst, schrijft saveusnow.org

Iets meer dan 12 maanden na het uitbrengen van de COVID 19 experimentele vaccins onder noodtoelating, zijn er duizenden wetenschappelijke studies, en rapporten van criminele klachten over mishandeling en moord door het illegale, onwettige gebruik van biochemische vergiften, ingediend bij politie in het hele land, die een aanval op een nietsvermoedende bevolking verifiëren. Onweerlegbare wetenschap toont aan dat het COVID 19 vaccin niet veilig is en niet effectief in het beperken van transmissie of infectie door de SARS-CoV-2, coronavirus pathogenen.

De “veilige en effectieve” valse propaganda die is verspreid door overheidsambtenaren die dit vaccin nu blijven promoten, is duidelijk plichtsverzuim. Een bekleder van een openbaar ambt is onderworpen aan en zich bewust van een plicht om dood of ernstig letsel te voorkomen, die alleen ontstaat uit hoofde van de functies van het openbaar ambt.

Velen hebben die plicht geschonden en veroorzaken daardoor op roekeloze wijze een risico op overlijden of ernstig letsel, door alsmaar door te gaan zonder rekening te houden met de thans bevestigde gevaren die aan de COVID 19-injecties zijn verbonden. Enkele van deze risico’s zijn bloedstolling, myocarditis, pericarditis, trombose, trombocytopenie, anafylaxie, Bell’s palsy, Guillain-Barre, kanker inclusief sterfgevallen, enz.

Dit alles wordt bevestigd in de volgende door de wetenschap en de overheid verzamelde gegevens van het Britse bureau voor gezondheid en veiligheid over COVID 19 met betrekking tot schade door vaccins.

De term “vaccin” is onlangs veranderd om dit illegale, onwettige medische experiment op te nemen om het gebruik van mRNA technologie te vergemakkelijken dat aantoonbaar geen vaccin is, en dat biologisch giftige nano-metamaterialen bevat die in verband worden gebracht met 5G datasurveillance.

Metalen nanodeeltjes staan er in de wetenschap om bekend genotoxisch te zijn – een gif dat ook sterilisatie kan veroorzaken. De gevaren die deze medische batterij op korte termijn voor de slachtoffers inhoudt, zijn nu bekend. De dodelijkheid op lange termijn van dit wapen is echter nog niet bekend, gezien de verzwakkende effecten die het heeft op het immuunsysteem, waardoor het Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) kan ontstaan.

Wij hebben nu de depopulatie-intelligence documenten van 2017 in handen, waaruit de geplande moord blijkt op meer dan 55 miljoen in het gehele Verenigd Koninkrijk tegen 2025 met gebruikmaking van dit biochemische wapen.

De Medicines and Healthcare (products) Regulatory Agency (MHRA) was voorafgaand aan de inzet gewaarschuwd voor de verwachte grote aantallen bijwerkingen – een bevestiging van de voorbedachte rade van de misdaad en overtredingen van het openbaar gedrag toen en nu.

Vertaald uit:

https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/?s=09

Zie de duizend studies in het artikel!


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4