Ouders gezocht!! Leerplichtwet op de schop??

Help mee met een collectieve rechtszaak!


-2

Hallo allemaal,
Wij, vanuit Stichting Recht, in samenwerking met advocaten, zijn op zoek naar ouders die mee willen doen aan een rechtszaak inzake de leerplichtwet 1969. Een zaak waar iedereen die overhoop ligt met de leerplichtwet/onderwijs, op in kan tekenen.

Wat gaan wij doen?
Wij gaan een zogenaamde massazaak beginnen waarin wij de fundamentele grondslag van de zogenaamde leerplichtwet 1969 ter discussie stellen. Omdat die grondslag voor een ieder gelijk is, is het dus ook mogelijk dat een ieder die kinderen heeft ingeschreven op een (Nederlandse) school, hieraan kan meedoen.

Hoe doen we dat?
Wij stellen de fundamentele grondslag van de leerplichtwet 1969 ter discussie. Wij zijn van mening dat aan de leerplichtwet 1969 een privaatrechtelijke verbintenis ten grondslag ligt. De leerplichtwet moet dan ook gezien worden als de algemene voorwaarden van de verbintenis die jij bent aangegaan met één of meerdere publieke en/of private rechtspersonen op het moment dat jij jouw kind inschreef op een Nederlandse school. Die verbintenis ben jij onwetend aangegaan en jou zijn nooit de voorwaarden verteld van die verbintenis. Dit houdt in dat die verbintenis tot stand is gekomen onder dwaling en dat is een vernietigbaarheidsgrond waarop de vernietiging buitenrechtelijk kan worden ingeroepen, voor zover de verbintenis al niet van rechtswege nietig is. Wanneer de verbintenis op juiste wijze vernietigd is, is die leerplichtwet 1969 dan ook niet meer geldend.

Gezien de rijke ervaring in (leerplicht)zaken die tot nu toe door ons zijn opgedaan en het gedrag van de rechters op bepaalde stellingnamen van ons, zijn wij van mening dat een massarechtszaak met een grote groep ouders succesvol kan zijn in het privaatrecht.

De omvang van het aantal mensen, jong en oud, die problemen hebben met de leerplichtwet/onderwijs blijkt enorm. Hoe groter de deelname groep, des te meer gewicht deze rechtszaak krijgt en des te krachtiger het signaal.

Wij zijn daarom op zoek naar ouders die hieraan mee willen doen. Wat de kosten zijn hangt sterk af van de grote van de groep. Hoe groter de groep hoe lager de kosten. Het is dan ook hierom dat wij eerst een inventarisatie willen maken hoeveel ouders er mee willen doen aan deze rechtszaak.

Wanneer er voldoende animo is kunnen wij gaan beginnen met de voorbereidingen. Zo krijg Als jij, als jij je hebt aangemeld als geïnteresseerde, te zijner tijd, een email met daarin een link om je aan te melden als deelnemer.

Meer informatie komt binnenkort op www.stichting-recht.nl/lpw1969/

Ook zijn wij te vinden op Telegram: https://t.me/+C70fGtSXpakxNzI8

Stichting Recht Trasmolenlaan 12 3447 GZ Woerden

info@stichting-recht.nl www.stichting-recht.nl


Like it? Share with your friends!

-2