Bezorgde brief voor de school van jouw kind:


1
kids@school

(Je kunt deze brief printen en uitdelen op school, of mailen, of per post versturen… Onderaan naam invullen)

“Afstand houden en je handen kapot wassen”.

Beste Leerkracht,

Verder dan dit komt onze nationale geneesheer niet.

Hij weet ook wel dat het onzin is, maar waar komt die onzin eigenlijk vandaan? Heeft het überhaupt iets met een “virus” te maken die na 15 decimeter in de lucht te hebben vertoefd, het loodje legt? En wat is het verschil tussen Franse en Italiaanse virussen, die al na 10 decimeter zijn overleden? Geen hond die het weet.

En waarvoor? Voor een ‘virus’ dat nog nooit wetenschappelijk is aangetoond? Er is namelijk nog nooit een ‘virus’ wetenschappelijk bewezen. Zie o.a: https://youtu.be/ZpA9W2iIVHY

Inmiddels is wel bekend dat het “sociale afstand houden” een van de zwaarst denkbare marteling voor een mens is. Naast het isoleren van mensen in hun eigen huizen is het toepassen van deze foltermethode een efficiënte manier om de spanning dusdanig op te voeren, dat uitbarstingen leiden tot allerlei geweldvormen, tot zelfmoord toe. Het opdringen van iets wat er niet is, maar des te dodelijker is, betekent het ritueel doodmartelen van mensen, de zwakkeren gaan het eerst. En er komt geen eind aan. Op scholen, bij de boodschappen, tijdens en na het sporten, de hele dag worden we er mee geconfronteerd. Er is geen virus te bekennen, maar er is niets zo besmettelijk als de doodsangst voor het onbekende.

Er is over nagedacht. Als sinds de 50-er jaren:

“Het vernietigt het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het leren door kinderen”

Het gebied in de hersenen heet: ‘corpus striatum’ en speelt een rol in (sociale) angststoornissen.  Google er eens op. Sinds 1951 weten o.a. militaire artsen dat “sociale afstandelijkheid en sociale isolatietechnieken de ideale manier waren om een gevangene mentaal (af) te breken.”

Veel opvoeders en ouders worstelen met het concept van deze sociale afstandelijkheid op scholen. Hier zijn enkele minder bekende feiten over de toepassing van het fenomeen sociale afstand en het fenomeen sociaal isolement van staatswege:

  • Het werd 70 jaar geleden ontwikkeld door de CIA om staatsvijanden mentaal te breken en uiteindelijk fysiek uit te schakelen.
  • Het is het equivalent van het roken van 15 sigaretten per dag EN het tegelijkertijd alcoholist zijn.
  • Het verdubbelt het risico te overlijden en vernietigt dat deel van de hersenen, verantwoordelijk voor het leren.

Waar het op neerkomt? Het Ministerie van Onderwijs zet CIA-protocollen in tegen onze kinderen op scholen. En hij doet dat via u. Deze protocollen worden tot op heden nog steeds gebruikt om vijanden mentaal te breken. Waarom? Wel, heel simpel: het is bewezen dat ze vele malen effectiever zijn dan fysieke marteling. In feite komt dit neer op de afschaffing van het onderwijssysteem zoals wij dat kennen en mee groot zijn geworden. Deze protocollen zijn het laatste zetje. Alles en iedereen moet “online” en dat is funest voor het mentale én fysieke welbevinden van kinderen en studenten. Iedereen online? Hoeveel docenten zijn er dan nog nodig? Uw baan..?

Ik lees in de nieuwsbrieven van de school veel over corona-maatregelen. Maatregelen voor een ‘virus’ dat niet is bewezen. Realiseert u zich dat u meedoet aan een (op zijn minst) sociaal ‘experiment’ tegen mijn kinderen, en misschien ook wel tegen uw eigen kinderen.  Is dit het ideaal waar u destijds het onderwijs voor in bent gegaan?

U werkt mee aan de ondergang van het huidige onderwijssysteem, aan de ondergang van uw eigen baan en aan de vernietiging van het leervermogen van mijn, en wellicht uw eigen, kinderen. Denk er eens over na, lees dit mailtje nog eens over.

Ja maar, RIVM voorschriften!? Ik geeft u 3 dingen mee:

  • We moeten ons realiseren dat NIEMAND ons bezit, we zijn niemands eigendom.
  • Niemand kan ons verplichten iemand anders te gehoorzamen als wij dat niet willen.
  • Gebruik uw gezond verstand. Uw en mijn kinderen zijn het waard.

Ik wens u wijsheid.

Met vriendelijke groeten,

<<naam invullen>>

PS: Mocht u meer willen weten over bovenstaand, email mij gerust.

PPS: Om meer te weten te komen over de geheime militaire bijeenkomst in Canada in de jaren ’50 die het startschot heeft gegeven gaf tot het toepassen sociale afstand en isolatietechnieken – en om daarmee de basis te leggen voor de militaristisch georiënteerde “anderhalvemeter samenleving” – bekijk onderstaande video op Bitchute  (YouTube blijft hem wegvegen).

https://www.bitchute.com/video/NHClntnHh9jU/

PPPS: Uit betrouwbare bron weet ik dat er docenten staan met een pompje desinfectiegel bij de ingang van de klas. Weet u niet dat desinfectiegel geen virussen doodt? (Als virussen al leven..) Desinfectiegel doodt misschien bacteriën, maar geen virussen. https://www.ad.nl/gezond/handgel-is-onzin-het-kan-zelfs-schadelijk-zijn~a25f260b/


Like it? Share with your friends!

1