DE DEFINITIE VAN BEDREIGING


4

‘Herr’ Rutte,

Na het “gewoon je bek houden” incidentje mogen wij weer getuigen zijn van de selectiviteit die in de politicus Rutte huist.
Ditmaal ben je uit je panty gegaan vanwege het feit dat leden van jouw staatstribunaal, ook wel bekend als het outbreak management team, ietwat onheus bejegend zijn, een bejegening die ze zelfs tot in hun privésfeer gevolgd heeft.

Nou ben ik een absolute tegenstander van welke vorm van bedreiging dan ook, dus daarin kan ik meegaan in jouw woede, waar ik echter niet in mee ga is jouw -wederom- hypocrisie en selectiviteit.
Als we puur naar de definitie van bedreiging kijken dan wordt dit beschreven als:
“Een bedreiging is een handeling waarmee iemand of iets door woorden of daden dreigend wordt bejegend. Door iemand te bedreigen wordt hem iets onaangenaams, bijvoorbeeld leed of geweld, in het vooruitzicht gesteld.”

Is de bedreiging van leden van het OMT goed te praten? Nee, absoluut niet. Ook al zijn het ruggengraatloze laffaards die hun paycheck boven het welzijn van het Nederlandse volk stellen, dan nog is dat in een democratische rechtstaat hun recht en de ‘afrekening’ komt voor een ieder aan het eind van het leven, als er een terugblik volgt op de eigen daden.

Ik begrijp daarom dat jij, Mark Rutte, vierkant gaat staan voor jouw leden van het OMT, wat tenslotte ook gewoon Nederlandse burgers zijn, omdat jij -zoals je zelf beweerd- de Minister-President bent van iedere Nederlander.
Het is echter een beschermingshouding die gestalte krijgt door de glazen van een leugenachtige, hypocriete, selectieve en misselijkmakende bril.

Al maanden zucht een groot deel van het Nederlandse volk onder de gesel van staatsterreur, en die bedreiging vanuit overheidswegen blijft onbesproken op jouw walgelijk selectieve radar.
Wij, een groot deel van het volk worden:

# bedreigd in ons levensonderhoud door gedwongen sluitingen, gedwongen ontslagen en een verbod op het binnentreden van winkels.
# bedreigd in onze persoonlijke levenssfeer die omvat:
– het huis
– de briefwisseling
– de communicatie via telefoon en andere communicatiemiddelen
– het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd
– het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens
– het recht op eerbiediging van het innerlijke leven
– het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit
# bedreigd in onze gezondheid door het op grote schaal onthouden van reguliere zorg.
# bedreigd in onze levensvreugde door een constant aangewakkerde staat van angst.
# bedreigd in onze grondwettelijke, en menselijke, rechten door het in werking stellen van de spoedwet.
# bedreigd in ons mens zijn door het opgrdrongen nieuwe normaal en het overheidsinitiatief m.b.t. kliklijnen.
# bedreigd in onze toekomst door het volledig ontbreken van duidelijk aanwijsbare stippen op de horizon, die ons terugleiden naar een menswaardig bestaan.

Deze staatsterreur, die overeenkomsten vertoont met de allerbeste dictaturen uit de geschiedenis, is een regelrecht dreigement naar een ieder die in Nederland woont en/of werkt, maar zich niet in de dit-geldt-niet-voor-ons-beschermingscirkel bevindt van de politieke elite, en de daaromheen cirkelende aasgieren der politiek correcte onderknuppels.

Jouw kabinet Mark, bedreigt het volk waarvoor zij zouden moeten staan al ongeveer 10 maanden, en het ziet er niet naar uit dat deze geestelijke en soms lichamelijke -lees: o.a. Malieveld en boerenprotesten- staatsterreur tot een spoedig einde zal komen.

Nou is het zo dat staatsterreur altijd gestalte krijgt aan de hand van een excuus, in de jaren ’30 en ’40 was dit excuus een niet gewilde bevolkingsgroep, en nu de bescherming van onze gezondheid.
Het komt op mij echter ietwat vreemd over Mark, dat jij een beroep doet op de bescherming van onze gezondheid, terwijl de schappen van onze winkels vol liggen met nasty shit barstensvol E-nummers, wij tandpasta en drinkwater hebben wat vergeven is van de fluoride en de begroting jaarlijks ‘gered’ wordt met de accijns op o.a. sigaretten en brandstof.

Naar mijn mening beste Mark -en let op: ik zeg mijn mening- ben jij een hypocriet van het zuiverste water, een charlatan en een volksmenner naar de beste traditie van een Goebbels.
# on your watch is het zover gekomen dat onze jeugd geen toekomst meer heeft door een gebrek aan woonruimte, een vaste baan en weer zicht op vrijheid.
# on your watch is het zover gekomen dat onze senioren geen zicht meer hebben op een menswaardige laatste levensfase omdat zij volledig ontdaan zijn van hun rechten en hun AOW en pensioenen een fooi zijn geworden omdat jij goede sier wilt maken in Europa en op het wereldtoneel.
# on your watch is het zover gekomen dat ouders en kinderen, buren en vrienden en collega’s elkaar wantrouwen, mijden of zelfs verbannen uit elkaars leven, door een staatsboodschap die angst, angst en nog eens angst injecteert.

Maar overheidsbedreiging of staatsterreur schijnt nimmer in de definitie van daadwerkelijke bedreiging te vallen, zoals wij al mochten zien bij o.a. het aardbevingsdossier in Groningen, de toeslagenaffaire of bij de ‘simpele’ dossiers als bijvoorbeeld de demonisering van Willem Oltmans.

Wie de Nederlandse geschiedenis erop naslaat ziet dat er bijna geen stinkend zaakje op deze aardbol kan zijn, of direct of indirect zit er wel een Nederlandse link aan.
Nou schijnt dit de normaalste zaak van de wereld te zijn in de wereld van the big money -waar tenslotte alles om draait- en dat daarbij het eigen volk vaak de klos is moge dan ook duidelijk zijn.
Diensten als de KGB hadden een ware dagtaak aan het beknechten van het eigen volk, en in dat oooh zo ‘mooie’ Amerika zijn er meer geheimen diensten die het eigen volk bespioneren, dan letters in het alfabet.

Zijn wij daarin het braafste jongetje van de klas? Verre van, enkel de woorden Ollonkreng en sleepwet zijn hiervan slechts twee schrijnende voorbeelden.
Helaas is dit de realiteit anno 2020, een realiteit die alleen nog maar meer zal verharden, maar bespaar me daarom wel je selectieve verontwaardiging herr Rutte. Als de bedreiging van een paar ‘staatscriminelen’ jouw water doet overkoken, maar de bedreiging van een geheel volk jouw vijvertje doet bevriezen dan weet ik één ding: je bent misschien de Minister-President van het hele volk……. maar dan wel min één.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

4
Michel Mulder