DE PLICHT VAN RUTTE


-2

DE PLICHT VAN RUTTE

‘Beste’ Mark,

Wederom geef jij blijk van het feit dat jij het principe van een democratie in het geheel niet begrijpt, met je gezever over een quarantaineplicht.
Eerder probeerde je compaan in het kwaad, onze zonnekoning Hugo XIV, al om dit buitegewoon dictatoriale instrument met succes van stal te halen maar werd daarbij opzichtig teruggefloten door de enig nog zichtbare ‘barriėre’ tussen een democratie en een dictatuur, de tweede kamer.

Uiteraard komt Nederland niet weg met de dwarsboming van de quarantaineverplichting door ‘ons’ parlement, want boven alle partijen verheven staat in dit land Mark Rutte, een ‘volksvertegenwoordiger’ die stelselmatig blijkt geeft van zijn schijt aan zijn collega’s en de personen die zijn salaris ophoesten, het Nederlandse volk.

Jij vindt het daarom dus niet zo raar om te zeggen dat (citaat) “het een plicht is om thuis te blijven,” en dat het feit dat de kamer tegen was niet betekend dat het plan daarmee van de baan is.
Daarmee hebben wij twee woorden, die jouw – wederom – stuitende optreden een diepere lading geven, een lading die veel mensen tegen de borst zal stuiten Mark.
Dagdromen over een ‘plan’ is misschien niet zo heel erg handig ‘beste’ Mark, gezien het feit dat miljarden mensen het gevoel hebben dat er achter die hele coronashit een masterplan zit, en dit steeds meer naar voren komt.

Dan heb je daarnaast nog het onbetamelijke lef om het woord plicht in je mond te nemen, om daarmee de drang naar jouw gewenste dictatuur gestalte te geven.
Ik vermoed, maar ik kan het mis hebben, dat dit niet geheel lekker gaat liggen bij – wederom – de betalers van jouw salaris, gezien je trackrecord.

Waarschijnlijk vindt een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk dat het woord plicht, in relatie tot de persoon Rutte, een iets andere lading dient te dekken dan een streven naar verplichte quarantaine en een dictatuur.
Als plicht Mark, zien zij waarschijnlijk de volgende criteria waar jij aan dient te voldoen:
# de plicht om je te gedragen als een Nederlandse volksvertegenwoordiger.
# de plicht om je in te zetten voor het Nederlandse volk, en exclusief voor het Nederlandse volk.
# de plicht om gewoon de waarheid te vertellen.
# de plicht om je acute momenten van geheugenverlies te beperken tot nul door – wederom – gewoon de waarheid te vertellen.
# de plicht om het democratische proces gestalte te geven door het niet uitsluiten van winnende partijen na de verkiezingen.
# de plicht om een Minister-President te zijn voor alle Nederlanders, en niet enkel voor grote bedrijven, je rijke vriendjes, criminelen en alles wat maar ruikt naar een asielzoeker.
# de plicht om je beloftes na te komen, zoals 1000 euro voor elke werkende Nederlander.
# de plicht om de wensen van het volk in te willigen.
# de plicht om eens een keer een definitieve bezem door de belastingdienst te halen.
# de plicht om de slachtoffers van de aardbevingsschade eindelijk eens gedegen en ruimhartig te compenseren.
# de plicht om onze Nederlandse cultuur en identiteit te beschermen.
# de plicht om senioren als volwaardige leden van onze samenleving te gaan zien, en niet als aangeschoten wild en spaarpot voor onvoorziene uitgaven.
# de plicht om tijdens debatten in de tweede kamer het fatsoen op te brengen om te luisteren naar de inbreng van je collega’s.
# de plicht om onze grondwet te respecteren, en deze na te leven.
# de plicht om demonstraties vanuit het volk te allen tijde te respecteren, en niet te beantwoorden met exorbitant politieoptreden.
# de plicht om Nederland op te bouwen en niet af te breken.

Maar misschien boven alles nog wel de plicht om te weten wanneer het tijd is om op te stappen, en hier ook gehoor aan te geven.


Like it? Share with your friends!

-2