Dreiging met een rechtzaak door clienten in Verpleeghuis Vondelstede voor soepeler bezoekrecht


-1

 Dreiging met een rechtszaak door clienten in verpleeghuis Vondelstede voor soepeler bezoekrecht!!!

De clientenraad van zorginstelling Amsta wordt door de bewoners voor de rechter gedaagd mocht het bezoekrecht voor vrijdag niet zijn versoepeld. 

Sinds maandag mogen instellingen in Nederland hun bezoekregelingen weer verruimen. Vondelstede gaf daar ook gehoor aan maar nog vinden de bewoners de bezoekverruiming te streng. Liesbeth Zegsveld (Advocaat) zegt dat namens de clientenraad Amsta  ze aansprakelijk zijn wegens onrechtmatig handelen. 

De adviezen voor het versoepelen van de bezoekregels door de clientenraad zouden onterecht afgewezen zijn door het bestuur van Amsta.  De clientenraad van Vondelstede vindt ook dat de bezoekregels veel strenger gehandhaafd zijn dan door de Overheid is voorgeschreven. Het is in strijd met de grondwetten en bovendien hoort bezoekrecht ook bij de vereiste goede zorg en de fundamentele rechten van de mens. 

Natuurlijk moeten we uitkijken voor onnodige risico’s  zegt voorzitter van de cliëntenraad van Vondelstede Anja Marbus, maar er wordt te veel gekeken naar de gezondheidsrisico,s en niet naar de gevolgen van het isoleren van de cliënten. Er gebeuren de naarste dingen, mensen met dementie die sneller achteruit gaan, en een mantelzorger die haar moeder weer zag en merkte dat ze tien kilo was afgevallen. De dochter had hier natuurlijk geen weet van omdat ze haar moeder niet mocht bezoeken. Ze mochten wel bellen. Sommige mensen kwijnen gewoon weg.

Er moeten vijf maatregelen zo snel mogelijk worden versoepeld zegt de clientenraad.

1 Dat de bewoners 2 keer per week maximaal 2 uur bezoek mogen ontvangen. Een mantelzorger moet onbeperkt toegang krijgen tot de client.

2 Mocht er een bewoner op sterven liggen en er is geen corona vastgesteld moet er voor de naasten geen beperkingen zijn voor bezoek.

3 Dat de bewoners weer naar buiten kunnen volgens Marbus zoals een museum bezoeken of familie die verder weg woont. 

4 De tijdsbeperking moet van de bezoeken er af.

5 Het bezoek moet weer toegestaan worden in de eigen kamer van de client. Nu mag dat alleen in de tuin of in een algemene ruimte waar een bezoek regisseur het bezoek begeleid.

Ik hoop dat dit soort stappen ook elders in Nederland worden genomen zegt Liesbeth Zegsveld want dit gebeurt zonder enige grondslag. Teveel zorginstellingen leggen zich te veel op de gezondheidsrisico,s van het virus. Ondertussen worden door de maatregelen wel de rechten van de bewoners geschonden. In een reactie laat Amsta weten dat ze de maatregelen langzaam aan gaan verruimen.


Like it? Share with your friends!

-1
Frontier3