EEN OPEN BRIEF AAN ONS PARLEMENT


0

Geachte leden der Staten-Generaal,

Wanneer is in uw ogen genoeg nu eindelijk eens een keer genoeg?
Meer dan tien jaar Rutte heeft de Nederlandse politiek meer schandalen, beerputten en gezichtsverlies opgeleverd dan onze gehele politieke geschiedenis daarvoor, en u allen staat erbij en accepteert het of uw ambt nooit heeft bestaan uit het controleren van het kabinet, en het vertegenwoordigen van de stem van het volk.

Waarvoor zit u daar op dat mooie – en gezien uw laffe houding zwaar overbetaalde – pluche, als niet op zijn minst uw intentie bestaat uit het eervol, en rechtvaardig, uitoefenen van de taak die het Nederlandse volk aan u heeft toevertrouwd?

Hoe kunt u nog met overtuiging verlangen dat wij als burgers vertrouwen houden in de rechtsstaat, en ons conformeren aan de regels van deze rechtsstaat, als in het bastion dat deze rechtsstaat naar alle eer en geweten moet verdedigen, uw parlement, de regels op dagelijkse basis overtreden en gebroken worden?

U allen heeft uw geloofsbrieven ondertekend en overhandigd, die voor een persoon als ik staan voor eer, trouw, moed en menselijke waardigheid, geloofsbrieven die gezien uw wegkijkende houding in het parlement eerder voor het dagboek van de eerste de beste recidive crimineel kunnen doorgaan.

U als parlement staat nu al meer dan tien jaar werkeloos toe te kijken hoe Rutte, en de kabinetsleden van zijn diverse kabinetten, stelselmatig geheugenverlies veinzen, leugens naar geaccepteerde waarheden transformeren en wob-verzoeken volledig zwartgelakt aanleveren, dit alles ter meerdere eer en glorie van de ‘democratische rechtsstaat’ Nederland.

Nu is er weer zo’n etterpuist opengebarst in de vorm van demissionair minister Grapperhaus, die met droge ogen heeft beweerd dat hij sinds september 2020 op de hoogte was van het onderzoek naar Pels Rijcken – het kantoor van uw landsadvocaat – terwijl hij volgens het financieele dagblad daar al in maart 2019 van op de hoogte was.
In uw kringen wordt dit bestempeld als de kamer verkeerd informeren, voor het tijdperk Rutte een absolute doodzonde, maar nu een modus operandi.

Vraagt u zich eens oprecht af beste parlementsleden: waarvoor zit u eigenlijk nog in het parlement?
Het is overduidelijk dat Rutte, en vooral de leden van zijn demissionaire kabinet, volkomen lak hebben aan uw ambt, de historie van het parlement, uw controlerende taak en daaruit voortvloeiend de mening van het volk, want de enige ‘vermanende’ vingers die er nog te zien zijn in ‘ons’ parlement, zijn de opgestoken middelvingers van Rutte en co.

Ik heb plaatsvervangende schaamte voor uw gebrek aan eerlijkheid, uw gebrek aan eer, uw gebrek aan rechtvaardigheid maar bovenal uw gebrek aan zelfreflectie, want de persoon die u vandaag in de spiegel aanschouwt is zo ver afgedreven van alles wat de toetreding tot ons parlement zo heilig voor u maakte, dat zelfs Ruttes coronawegwijzer u niet meer terug kan brengen naar de normen van fatsoen.

Omdat ik wel achter mijn woord en eer blijf staan teken ik,

Met treurige groet
Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

0
Michel Mulder