Eerst de ouderen, dan de zwakken en nuttelozen..


1

Jacques Attali werkte in 1981 mee aan het boek ‘the future of life’, Hij was toen adviseur van François Mitterrand: “In de toekomst zal een ​​manier moeten worden gevonden om de bevolking te verminderen. We beginnen met oude mensen, want zodra ze ouder zijn dan 60-65 jaar, leven mensen langer dan ze produceren en dat kost de samenleving veel. Dan de zwakken, dan de nuttelozen die de samenleving niet helpen, want er zullen er altijd meer zijn, en bovenal, uiteindelijk de dommen. Euthanasie, gericht op deze groepen; Euthanasie zal in alle gevallen een essentieel instrument moeten zijn in onze toekomstige samenlevingen. Natuurlijk zullen we geen mensen kunnen executeren of kampen bouwen. We verwijderen ze door ze te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is. Overbevolking, en meestal nutteloos, is economisch te duur. Ook sociaal is het veel beter wanneer de menselijke machine abrupt tot stilstand komt dan wanneer deze geleidelijk verslechtert. We zullen ook niet in staat zijn om miljoenen en miljoenen mensen te testen op hun intelligentie, reken maar! We zullen iets vinden of veroorzaken, een pandemie die zich richt op bepaalde mensen, een echte economische crisis of niet, een virus dat oude mensen of te dikke mensen fataal wordt, het maakt niet uit, de zwakken zullen eraan bezwijken, de angstige en domme mensen zullen erin geloven en zoeken een behandeling. We hebben ervoor gezorgd dat er een behandeling is, een behandeling die de oplossing zal zijn. De selectie van idioten gaat dan vanzelf: je gaat zelf naar de slachtbank. “[The future of life – Jacques Attali, 1981] Interviews met Michel Salomon, The Faces of the Future collectie, Seghers edities.” …

Feitelijk is dit precies wat er momenteel gaande is. Jacques Attali was bijzonder raadgever van de president, met een  kantoor naast dat van Mitterrand. Hij kreeg de opdracht de  internationale bijeenkomsten van de president voor te bereiden en, als  ze in Parijs plaatsvonden, te organiseren. Hij nam ook deel aan de  vergaderingen van de ministerraad en aan de meest discrete bijeenkomsten  door Mitterrand. Rond zich benoemde hij medewerkers, zoals Jean-Louis Bianco, François Hollande en Ségolène Royal. In 2008 werd hij door Sarkozy benoemd tot voorzitter van een  denkgroep die economen en denkers uit verschillende richtingen  samenbracht en een geheel van meer dan 300 voorstellen formuleerde om  Frankrijk erbovenop te helpen. Een van de rapporteurs van de conclusies  was de jonge Emmanuel Macron. Hij gaf ook raadgevingen aan François Hollande. Hij gaf begin 2017 zijn volle steun aan zijn vroegere medewerker en protege Macron, toen die op weg ging naar het presidentschap. Attali is een regelmatig bezoeker geweest van de Bilderberg conferentie en werkt voor het CFR. De Council on Foreign Relations heeft als doel het schrijven en verspreiden van ideeën aan leden, beleidsmakers, journalisten, studenten en andere gegadigden, over thema’s die het buitenlands beleid van de Verenigde Staten  en andere landen in de wereld aangaan. Ze doen dat onder andere door  middel van het houden van conferenties, het ondernemen van onderzoek en  door het publiceren van het blad Foreign Affairs.

Jacques zegt dat zijn woorden anders geinterpreteerd moeten worden en de factcheckers haasten zich om het te spinnen.
Inmiddels 77 maar nog altijd een zeer invloedrijk man die nu samen met zijn WEF vrienden een droom in vervulling ziet gaan! Blijkbaar vind hij zichzelf nog altijd relevant, ondanks het feit dat hij ruim boven de leeftijd zit waarvan hij zelf zegt dat mensen dan geen economisch nut meer hebben. Of geldt dat alleen voor armere lieden?


Like it? Share with your friends!

1
Frontier4