Factchecking het OMT


-1
Maurice de hond


Wat is nou de kans om buiten besmet te worden?
Verspreidt het virus zich al dan niet door de lucht?

Over deze vragen loopt nog veel discussie tussen de club van het RIVM en vele anderen deskundigen, zoals natuurlijk Maurice de Hond.

Maurice deed op 28 mei een oproep om het addendum van het OMT van 25 mei eens op feiten en redeneringen na te lopen. Inmiddels zijn daar al veel reacties op gekomen . De stellingen en weerspraak zijn op zijn website te lezen Geïnteresseerden vinden het volledige artikel hier.


Like it? Share with your friends!

-1
Sander