Hoe iemand serieus aan het denken te krijgen over de huidige ‘corona’ situatie in Nederland?


0

(Gevonden op FB, met dank aan Edvard Meijer)

Hoe iemand serieus aan het denken te krijgen over de huidige ‘corona’situatie in m.n. Nederland?

Tip: sla een aantal AD-pagina’s – met name over de belastbaarheid van ziekenhuizen/ic’s én de symptoomvergelijking van Covid-19 met de griep – en combineer deze met officiële RIVM-statistieken, zoals hieronder vermeld.
(Zie PS note: delen is fijn!)

Steeds vaker is het opmerkelijk dat 4 artikelen uit de mainstream media in combinatie met officiële cijfers, gepubliceerd door het RIVM, voldoende zijn om zelfs de grootste coronamaatregelen-aanhangers op andere gedachten te brengen, zonder proberen mensen ergens van te willen overtuigen. Sterker nog, slechts twee artikelen zijn al voldoende om corona-twijfelaars bijna zover te krijgen dat ze het vrijwel volledig met je eens zijn. Deze artikelen staan nu enige tijd standaard op mijn telefoon, zodat ik deze informatie bij iedere coronadiscussie makkelijk bij de hand heb.—

De artikelen uit het AD (ANP)

Dus… je gelooft de reguliere media, de mainstream media? Hier zijn wat bewustmakende artikelen, allen voor het gemak uit het AD en afkomstig van het ANP.Te beginnen met de meest recente, uit eind maart dit jaar, te gebruiken zodra mensen zeggen dat de ziekenhuizen nooit zo overbelast zijn geweest als dit jaar. Een vergelijking met 2018 (handig ook voor recente cijfers en statistieken en laat je niet wijsmaken door de titel, maar lees vooral de eerste 2 alinea’s):

https://www.ad.nl/binnenland/waarom-de-griepgolf-van-2018-vooralsnog-dodelijker-was-en-we-ons-nu-toch-meer-zorgen-moeten-maken~adf64efb/

Gevolgd door dit artikel uit dat bewuste hevige griepjaar 2018 (griepseizoen 2017-2018), opnieuw over de belastbaarheid van ziekenhuizen, rekening houden met de bezuinigingen van de IC capaciteit in 10 jaar tijd van ca. 2400 naar ca. 1100 begin dit jaar:

https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-puilen-uit-van-de-grieppatienten~ab5eb9e0/

Dan het belangrijkste artikel, namelijk uit februari 2016 (een gemiddeld griepseizoen dus, die van 2015-2016), over de soort van aandoeningen (hart-long falen na luchtweginfectie) als vergelijking zodra mensen aangeven dat covid-19 niet te vergelijken is met de griep, de jaarlijks terugkerende influenza. De eerste 2 alinea’s voorlezen of laten lezen is echt meer dan voldoende.

https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/

Ten slotte een kort laatste AD-artikel uit oktober 2015 over de langstdurende griepgolf ooit.

https://www.ad.nl/gezond/meer-doden-tijdens-langdurigste-griepgolf-ooit~a2917383/

De officiële statistieken

Dan de combinatie met officiële cijfers die door RIVM en Nivel zijn gepubliceerd m.b.t. het aantal doden (omdat het over “levensgevaarlijke virussen” gaat. Dus al deze cijfers zijn in de juiste context verifieerbaar:

(Tussenliggende griepseizoenen waren mild van karakter, met enkele duizenden – minimaal 2.000 – doden)

  • Gemid. aantal griepdoden 2010-2020: 6.443 (dus, laatste 10 jaar)
  • Aantal doden griepseizoen 2014-2015: 7.500
  • Aantal doden griepseizoen 2015-2016: 6.500
  • Aantal doden griepseizoen 2017-2018: 9.444
  • Aantal doden griepseizoen 2019-2020: 404
  • Aantal vermeende Covid-19 doden : 6.252 (huidige stand, 12-9′-20)

Inmiddels zijn we al aanbeland in het griepseizoen 2020-2021, voor het gemak laten we dit nieuwe seizoen achterwege en berekenen we alle bij elkaar gezochte Covid-19 doden voor het seizoen 2019-2020.

Opgetelde griep- en vermeende Covid-19 doden samen: 6.656

Gaan de lampjes nog meer branden? We hebben dus te maken met een iets meer dan gemiddeld griepseizoen (+ 213 doden), aangezien corona-, rhino-, entero- en influenzavirussen altijd gezamenlijk werden meegenomen in ‘het griepseizoen’. Tot dit jaar…

Opmerkingen: in 2015 (seizoen ’14-’15) was er een oversterfte van 8.600 meer dan gemiddeld. In slechts één week tijd (5-12 maart 2015), waren ruim 4.000 doden te betreuren, de grootste wekelijkse sterfte sinds de hongerwinter van 1944-1945.—

De symptomen

Bij de vergelijkingen in symptomen tussen vermeend Covid-19 en de griep wordt vaak aangeduid dat het grote verschil ligt in kortademigheid en/of benauwdheid (zie onderstaande afbeelding) die kan optreden in sommige gevallen. Het bewuste bovenstaande AD-artikel uit 2016 toont duidelijk aan dat gewone beademing bij grieppatiënten niet genoeg is: “zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hartlongmachine, die de functie van de longen overneemt.”Ook wordt bij vergelijkingen gezegd dat veel patiënten van Covid-19 heel lang moeten herstellen.

Ook dan verwijs ik naar de AD-artikelen en kun je daarbij aangeven: die patiënten die met zware griepklachten zijn opgenomen en het overleefd hebben, hoe lang zouden die hebben moeten herstellen? Of hoeveel patiënten zijn uiteindelijk zelfs nooit helemaal hersteld, aangezien het om voornamelijk risicogroepen gaat?

In tegenstelling tot Covid-19 wordt influenza niet altijd gemeld als onderliggende doodsoorzaak.

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/sterfte

Wel is het griepvirus (influenza A of B) sedert de derde week van maart 2020 in Nederland volledig verdwenen, aldus het RIVM: “De griepepidemie van afgelopen winter was kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 van 2020 overlapte met de eerste 2 weken van de Covid-19 epidemie.”

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griep

Terwijl de griepepidemie net leek terug gekeerd:

https://www.ad.nl/binnenland/griepepidemie-lijkt-teruggekeerd~a126728a/

Net als in Nederland blijkt in vrijwel alle westerse landen de griep volledig verdwenen te zijn. De eerder vermelde 404 griepdoden zijn dan ook gemeld tot de derde week van maart 2020.—

Andere feitenkennis:

Nog enkele feiten, zonder in enig complot te belanden. Indien mogelijk zijn links toegevoegd. Gebruik zoekmachines en/of Youtube om meer informatie op te zoeken. Houd wel rekening met zware censuur en propaganda.

Al sinds juni wordt er niet meer gekeken naar het aantal doden van griep en/of vermeend Covid-19, maar naar het aantal besmettingen. Deze zouden worden aangetoond door hoofdzakelijk de PCR-test, waarvan vele publicaties overduidelijk aantonen dat deze volledig onbetrouwbaar is. Bovendien heeft de uitvinder van de PCR-test (de vorig jaar overleden Kary Mullis) al kort na zijn uitvinding begin jaren ’90 beweerd dat deze test niet als vaststelling van een diagnose, maar puur voor statistieken te gebruiken is. Bovendien, een positieve PCR-test betekent beslist niet dat er dan ook sprake is van Covid-19 symptomen, zo hebben een zeer groot percentage van deze positieve tests uitgewezen.

https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie

https://www.transplantatiestichting.nl/voor-medisch-professionals/sars-cov-2-algemeen-en-diagnostiek

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/hoe-betrouwbaar-zijn-de-coronatests-voor-de-woonzorgcentra

https://www.express.co.uk/news/uk/1331999/UK-lockdown-coronavirus-test-leeds-middlesborough-tynside-corby/amp

Bovendien deze herhaling: het SARS-CoV-2 (corona)virus is nog nimmer wetenschappelijk volgens de gouden standaard-methode geïsoleerd, vastgelegd en gevalideerd. M.a.w. in wetenschappelijke zin bestaat het virus niet eens, ondanks dat veel mensen, zelfs epidemiologen, virologen en ander medische wetenschappers hiertegen ageren.

Er ís simpelweg geen enkel valide bewijs voor het bestaan, tot op de dag van vandaag, ook al zijn er onderzoeken uit Wuhan en nota bene Nepal gepubliceerd hierover.

Nogmaals: niet gevalideerd.

https://www.leefbewust.com/video-bestaat-sars-cov-2-wel-waar-is-het-bewijs-dan/

De WHO heeft het begrip pandemie in 2008 aangepast, zouden we nu in 2007 leven dan was er geen sprake van een pandemie. Dat wordt verklaard m.n. doordat vooral risicogroepen slachtoffer worden van een vermeend virus.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22894-302.html

In 2018 heeft de WHO de coronavirussen dezelfde A-status toebedeeld van besmettelijke infectieziekten zoals mazelen, pokken en ebola. Dit terwijl coronavirussen altijd bij de homo sapiens hebben behoord en vrijwel altijd redelijk onschuldig virussen zijn geweest. De maatregelen tegen het vermeende coronavirus kost de wereldgemeenschap minimaal 15 biljoen euro en veroorzaakt tientallen miljoenen extra hongerdoden, alleen dit jaar.

https://www.trouw.nl/economie/imf-het-coronavirus-zal-de-wereld-10-biljoen-euro-kosten~b4d21ed2/

https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272

De huidige stand van zaken volgens het RIVM: “in de periode van 27 juli t/m 23 augustus 2020 (weken 31 t/m 34) werd in geen van de totaal 49 ingestuurde IAZ (influenza-achtig ziektebeeld) en ARI (acute respiratoire infectie) monsters het influenzavirus, SARS-CoV-2, RSV of enterovirus gevonden.”

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers

Het bewijs voor de houdbaarheid van gedragsregels zoals het dragen van mondkapjes en de anderhalve meter maatregelen zijn nergens op gebaseerd en zelfs ambivalent van aard, ook al wordt dit door gezondheidsinstanties zowel beweerd als tegen gesproken. Landen als Zweden en IJsland hebben bovendien bewezen dat lockdowns, hoe intelligent ze dan ook worden toegepast, volstrekt zinloos zijn.

https://nos.nl/artikel/2341669-rivm-past-advies-mondkapjes-voorlopig-niet-aan-nut-niet-bewezen.html

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2342344-onderzoeker-studie-die-van-dissel-noemde-is-onduidelijk-over-nut-mondkapjes.html

https://www.ad.nl/binnenland/onderzoek-erasmus-mc-bevestigt-corona-via-lucht-overdraagbaar~a3c0322c/

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1911129791/chef-corona-zweden-boos-op-who

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/506160/Die-grosse-DWN-Corona-Analyse-Teil-2-Zahlen-luegen-nicht-der-Lockdown-war-nicht-notwendig

Slotwoorden

De vraag waarom we door (gezondheids)autoriteiten sinds maart worden misleid is een meer dan terechte vraag. Zonder heldere bevestiging over bovenstaande feiten en cijfers zouden we dan ook kunnen blijven verzanden in complotfeiten en/of -theorieën, zolang er door diezelfde (gezondheids)autoriteiten geen openlijke, transparante en eerlijke informatie wordt gegeven. Waarom worden alle geluiden binnen het OMT niet openbaar gemaakt?

Bovenstaande feiten rechtvaardigen dan ook in geen enkele zin een (spoed)ontwikkeling van een coronavaccin (met geheimgehouden ingrediënten), mede omdat er rond de 8 medicaties bestaan die de ontwikkeling van bestaande aandoeningen tegen werken.Het is ondoenlijk om alle stellingen die deze post bevat met links te bewijzen. Daarom een beroep op ieder weldenkend mens met een logisch denkvermogen om zelf op meer onderzoek uit te gaan. Omdat in de reguliere media, middels zelf erkende propaganda en censuur (door o.a. de hoofdredactie van NOS, AD en De Volkskrant:

https://cultuurondervuur.nu/de-volkskrant-censureert-met-twee-maten/

alle feiten te maatstaven zijn, dient er ook beroep gedaan te worden op alternatieve nieuwsmedia. Maar let op: zolang een leugen maar lang genoeg herhaald wordt, gaat dit waarheid worden. Dit geldt zowel voor berichtgeving uit zowel de reguliere áls de alternatieve media.

Nog een tip: blijf altijd kalm en geduldig, probeer een ander niet te overtuigen van je gelijk, maar laten feiten en cijfers zien. Je zult zien dat zelfs de angst bij veel mensen langzaam als sneeuw voor de zon verdwijnt. En ondanks deze verifieerbare kennis blijven er altijd mensen over die er niets van willen weten. Accepteer dat niet iedereen even snel is in de aanname en verwerking van deze gegevens. Houd het begrip voor elkaar.

Veel succes! (E.M.)


Like it? Share with your friends!

0
Sander