IK MAAK HEM DAN TOCH MAAR


1

Herr Hugo,

Ik weet dat het overgrote deel van ons marionettencircus genaamd de Tweede Kamer nogal op hun, in designerschoen gestoken, teentjes getrapt zijn als je de vergelijking tussen wo2 en corona van – de eerdaags gesloten – stal haalt, maar ik gooi hem er toch maar ff in.
Let op daar komt ie (tromgeroffel)….. jullie beleid is zo verenigbaar met het ‘hobbyproject’ van oom Adolf, dat je er niet eens meer een bruin, zwart of grijs uniform voor hoeft te dragen……. tenzij je op Urk woont uiteraard.

Waarom kom ik met een dergelijke bewering – die naar mijn mening nog steeds valt onder het recht van vrijheid van meningsuiting – zal jij je misschien afvragen, en dat zal ik je even haarfijn uitleggen.
Op 24 april 2020 kwam het pretkabinet van Grappighaus, ook wel bekend als het ministerie van justitie en veiligheid, onder dekking van de heersende coronaplandemie met het wetsvoorstel deelgezag, een zoals gewoonlijk ingewikkelde wet die er simpelweg op neerkomt dat vadertje staat, zijn dictatoriale klauwen wettelijk kan uitslaan naar de opvoeding van onze kinderen.

De wettelijke opvoeding van onze kinderen ligt met het aannemen van die wet niet meer exclusief in handen van de – al eeuwenlang – rechthebbende ouders, maar mede in handen van o.a. feitelijke meerouders, voogden, stiefouders, en andere personen die nauw betrokken zijn bij de opvoeding van een kind, rechtspraak, advocatuur, scholen, medische hulpverleners.

En waar doet dat – ongetwijfeld (geestelijke) kindermishandeling en kindermisbruik in de hand werkende – wetsvoorstel mij nou aan denken? Juist, aan duistere clubjes als de Hitlerjugend.
Ook in het ‘1000-jarige’ rijk van die snor-dictator was het heersende ideaal dat vadertje staat – lees: de Hitlerjugend – zijn klauwen kon uitslaan naar de kinderen, om ze in staatsscholen te vergiftigen met de ideeën van het nationaal socialisme.

Ook onze overheid is bezig het bestaansrecht onder het ouderlijk gezag vandaan te ‘onteigenen’ – ja ik denk, ik gooi hem er wederom weer ff in – om onze kinderen andermaal te vergiftigen met het linkse idealisme, ditmaal gegoten in de mal van de nieuwe wereldorde.

Maar daar blijft het uiteraard niet bij Hugo, want er zijn in mijn ogen meer parallellen die terugvoeren naar die inktzwarte dagen in de jaren ’30 en ’40, als je enkel de ‘symboliek’ erin maar wilt herkennen.

Jouw volgende onwettige, ondemocratische en verdeeldheid en apartheid zaaiende proefballonnetje is het verkennen of de coronatoegangspas kan gelden in de zorg.
Iedere democratie zal kunnen beamen dat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk moet zijn zonder discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, maar dat Den Haag artikel 1 van onze grondwet uit haar collectieve geheugen gewist heeft moge zo langzamerhand genoegzaam bekend zijn.

Jouw steeds meer uit de hand lopende megalomane egotrip voert je nu dus naar het hellende menselijk vlak van uitsluiting in de gezondheidszorg, uiteraard eerst slechts voor het personeel…… maar Den Haag kennende kort daarop volgend voor de – niet naar de overheidbevelen luisterende – (ongevaccineerde) patiënt.
De wappies – lees: in jullie ogen nuttelozen – hebben als het aan the likes of you ligt eerdaags geen recht meer op toegang tot de gezondheidszorg, and you know what…….. dat doet mij wederom aan een nazi-ideaaltje denken, genaamd Aktion T4 (google het eens, misschien doe je nog wat ideetjes op)

Het doel van dit programma was het behouden van de genetische zuiverheid van het Germaanse volk door het systematisch vermoorden van mensen die misvormd of gehandicapt waren of die leden aan een vorm van psychiatrische ziekte. Argumenten om deze moord te rechtvaardigen waren het in nazi-ogen “zinloze bestaan” en het “zinloze lijden” van deze patiënten. Het zuiveringsprogramma werd “genadedoding” genoemd, omdat de naziartsen dit als een daad van barmhartigheid zagen en het voorgesteld werd als de meest humane wijze om deze zieken uit hun lijden te verlossen.

Deze ‘nuttelozen’ werd, net als misschien de aanstaande nuttelozen, het recht op medische zorg ontzegt, en in plaats daarvan kreeg men een spuitje – waar kennen we dat toch van – om de maatschappij te ontdoen van hun ‘geldverslindende’ behandeltraject.

Nou zal ik uiteraard niet beweren dat jouw zoveelste proefballonnetje een voorborduring is op het T4-project, maar dat er overduidelijke parallellen zijn ziet zelfs Stevie Wonder…… als die als visueel gehandicapte tenminste wel mag blijven rondwandelen.

Kijk Hugo, mijn columns zijn vaak van een sarcastisch gehalte met overdrijvingsfactor 10, maar dat jullie als demissionair kabinet steeds vaker langs, en over, de grenzen van het menselijk fatsoen en wet en regelgeving wensen te balanceren, is voor steeds meer mensen een zichtbaar feit.

De Tweede Kamer staat momenteel op haar achterste benen als de coronaplandemie wordt vergeleken met ‘project Adolf,’ maar jullie moeten er nu toch echt voor gaan waken dat toekomstige volksvertegenwoordigers niet op hun achterste benen gaan staan als het nazi-regime vergeleken zal worden met het corona’beleid’ van dit demissionair kabinet…… wat dan een schoffering zal blijken te zijn van het nazi-regime.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

1
Michel Mulder