Kamer heeft medelijden met studenten


0

(AD VALVAS)

Kamer heeft medelijden met studenten
Allerlei politieke partijen hebben medelijden met studenten, die in coronatijd vooral online onderwijs krijgen en geen feestjes mogen geven. Dat zeiden ze tijdens de algemene politieke beschouwingen.
De huren rijzen de pan uit, studieschulden stapelen zich op, het hoger onderwijs worstelt met de coronamaatregelen en studenten mogen ook nog eens geen feestjes geven. De dag na Prinsjesdag lieten allerlei partijen zien dat ze oog hebben voor de problemen van studenten.
Dat deden de fractievoorzitters gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen, het grote debat over de Rijksbegroting en de koers van het kabinet voor het jaar 2021.
“Als ik eerstejaars studenten vraag hoe het is om student te zijn, zeggen ze: geen ruk aan. Het is gewoon niet leuk!”, zei bijvoorbeeld Farid Azarkan van DENK. “Vier dagen thuis zitten en één dag elkaar ontmoeten. Ze willen gewoon anderen zien, anderen ontmoeten, interactie.”

Knuffel
“Heel veel mensen verlangen naar het moment dat die permanente druk van het virus weer van ons af valt, dat je als student weer gewoon naar de collegebanken kan in plaats van de hele dag naar je scherm zit te staren, en dat je ongedwongen op bezoek kunt bij je ouders, zonder te moeten twijfelen over een knuffel en zonder afstand te moeten houden”, zei Lilian Marijnissen van de SP.
De regeringspartijen voelden zich maar half aangesproken. Aan het virus kunnen zij immers ook niet veel veranderen.
Rob Jetten van D66 onderstreepte dat zijn partij weer een soort basisbeurs wil invoeren. Het leenstelsel dat zijn eigen partij samen met VVD, PvdA en GroenLinks heeft ingevoerd werkt volgens hem niet goed. “Te veel jonge mensen ondervinden nu schroom of angst en dat geldt zeker voor studenten waarbij studeren nog geen familietraditie is.”

Kinderwens
Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (altijd al voorstander van een basisbeurs) wil ook de woningmarkt aanpakken. “Stel je voor: een jong stel ontmoet elkaar tijdens de studententijd, boordevol idealen en hoop voor de toekomst. Vier studiejaren later zitten ze allebei opgezadeld met een enorme studieschuld en als ze werk vinden, is er weinig kans op een vast contract. Ze verdienen genoeg om rond te komen, maar te weinig om echt iets op te bouwen. Ze verdienen te weinig om een huis te kopen en kunnen niet betaalbaar huren. Het ontbreekt ze aan zekerheid om keuzes voor de toekomst te kunnen maken. De kinderwens wordt even geparkeerd.”
Ook Pieter Heerma (CDA) sprak van “een generatie jongeren met een studieschuld, een nulurencontract en geen perspectief op een betaalbare woning.” Zijn partij heeft ook altijd voor de terugkeer van de basisbeurs gepleit.
Klaas Dijkhoff van de VVD noemde het leenstelsel en de hoge huren niet, maar richtte wel het woord tot de jongeren. “Nu wil je misschien weten wanneer het klaar is, hoe het nu verdergaat. Maar om heel eerlijk te zijn: wij hier weten dat ook allemaal niet precies. We weten niet wanneer het over is. We weten ook niet of het eerst nog veel erger wordt. Als we dan straks van corona af zijn en een vaccin hebben, dan is het nog steeds niet normaal. Je kunt dan weer gewoon naar school, naar je werk, sporten, knuffelen en andere dingen doen die je wilt doen, maar dan moeten we nog beginnen om de schade te repareren.”

Maagdenhuis
Een radicaler geluid kwam van Dijkshoffs voormalige fractiegenoot Wybren van Haga, die nu een eenmansfractie vormt. “Jongeren worden überhaupt niet ziek van corona, maar zitten nu te vereenzamen achter hun computerschermen. Fysiek onderwijs is essentieel. Online-onderwijs is een inferieure vervanging. Het kabinet heeft het lef om studenten als kleuters te behandelen door een avondklok en een alcoholverbod in te stellen. Studentenverenigingen zijn de facto net zo doodgeslagen als het bier dat niet meer mag worden geschonken. Waar is de tijd dat studenten op zo’n moment het Maagdenhuis bezetten?”
Vandaag worden de algemene politieke beschouwingen voortgezet en verdedigt premier Mark Rutte het beleid van zijn kabinet.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

0
Frontier3