MOGEN WIJ WEER MENS ZIJN


0

Geachte heren en dames in vak K,

Ik zou u graag een heel simpele vraag willen stellen: mag ik weer gewoon een mens zijn?
Volgens velen zijn berichten aan, of tot u, gericht vaak aan dovemans oren besteedt maar gezien het feit dat er blijkbaar veel doventolken beschikbaar zijn moet deze boodschap ook tot de Haagse burelen kunnen doordringen.
Ik vraag u niet veel beste volksvertegenwoordigers, ik vraag, nee claim simpelweg, mijn recht op het simpelweg mens zijn.

Al decennia beweegt u hemel en aarde om zowat iedereen op deze planeet zijn of haar recht op vrijheid, geluk en een toekomst te garanderen, maar nu deze basisrechten voor ieder mens oftewel het Nederlandse volk op het spel staan, zwijgt u oorverdovend en laat u zichtbaar verstek gaan bij de uitoefening van uw door het Nederlandse volk toegekende plicht.

U zult het door de leugenachtige regie van Mark Rutte waarschijnlijk niet doorhebben, en door angst voor uw baan niet willen inzien, maar uw gezamenlijk handelen is er de laatste decennia voornamelijk op gericht om het leven van de gemiddelde Nederlander zo zwaar mogelijk te maken middels afbraak, onuitvoerbare regels en wetten en onmenselijke dictaten.
Met deze modus operandi geeft u blijk van aanvaarding van uw ambt onder valse voorwendselen, gezien de inhoud van uw gezworen eed.

U als hedendaagse leden van het kabinet zorgt voor een uniek, nog nooit vertoont, feit dat u er verantwoordelijk voor bent dat er een – nu nog – levende generatie is die onder angst en fascisme is geboren, en tevens zal sterven.

Eén van de levensaders van de mens is het contact met zijn medemens, geen enkel individu is geboren voor een leven in afzondering of angst.
Toch verhindert uw handelen die basisbehoefte van miljoenen Nederlanders,
Het proeven, ruiken en voelen zijn de eerste, vreugdevolle, stadia van iedere nieuwe relatie die gebaseerd is op liefde, lust of simpelweg hunkering naar menselijk contact, en dit basisrecht voor ieder levend wezen wordt ons ontzegt door uw onsamenhangende en nergens op gestoelde coronabeleid.

In plaats van respect te hebben voor levenslange trouw tussen partners, een steeds zeldzamer fenomeen in deze kille maatschappij, rukt u geliefden uit elkaar onder de false flag-operation genaamd covid-19 zogenaamd ter bescherming van hun gezondheid.
Meest wrange hieraan is dat het een CDA minister is, die levenslange echtelijke trouw zou moeten beschermen als zijnde de christelijke kroonjuwelen, die ons land meer en meer in een egoïstische en onmenselijke wurggreep plaatst.

Ik weet niet of het een latente vorm van schuldbewustzijn is dat sommige van uw dictaten slechts een vrijblijvend karakter hebben, of een uitgekiende strategie ter voorkoming van aansprakelijkheid, zoals gewoonlijk – vooral bij de politiek – zal de waarheid wel weer ergens in het midden liggen.

Uw ‘vrijblijvende’ advies tot het dragen van mondkapjes maakt u, gezien de overduidelijke schadelijkheid hiervan, schuldig aan het toebrengen van lichamelijk – en geestelijk – letsel, mogelijk met de dood tot gevolg, maar wat u van het gegeven aansprakelijkheid vindt hebben wij reeds recent mogen ervaren bij het Groninger aardbeving-dossier en de toeslagenaffaire.

Uw gezamenlijk handelen legt een deken van psychologische schade en schuld over ons land heen, waardoor ons land een inktzwarte toekomst tegemoet gaat van angst, repressie en het afkavelen van onze menselijke waarden, empathie en het vermogen om lief te hebben.

Mensen zoals ik met een chronische aandoening, in een laatste fase van een terminale ziekte of die net een geliefde hebben verloren kunnen u vertellen dat zij alles over zouden hebben voor één dag pure gezondheid, nog één dag leven of nog één moment met hun verloren geliefde, en dat alle ellende dat ene moment of die ene dag waard zal zijn.
De kracht uit deze boodschap is dat het leven in één moment, of één dag van pure liefde, vrijheid en gezondheid opweegt tegen een leven vol angst of gevangenschap, en daarom zeg ik u dat mijn vrijheid mij meer waard is dan corona-angst, want al zou ik nog slechts één dag leven…… het zou zijn onder mijn voorwaarden en met mijn goedkeuring en met mij zijn in al mijn menselijke waarden en kwaliteiten.

Ik doe dus niet mee met uw waanzin, uw opgelegde agenda van angst omdat mijn eigenwaarde, mijn geestelijke en lichamelijke vrijheid en mijn liefde voor mijn medemens uw corona, en uw dictatoriale agenda zullen verslaan, is het niet door mij dan wel door een ieder die zich in deze boodschap kan vinden.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

0
Michel Mulder