Mondkapjes op school? Doe aangifte! (voorbeeldbrief)

Doe aangifte tegen je schooldirecteur voor 'advies' mondkapje & corona-emails. (Voorbeeldbrief)


1

Onderstaand een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om naar de directeur van de school van je kinderen te sturen. Je wijst hem/haar met deze brief erop dat mondkapjes slecht voor de gezondheid zijn. Ook geef je aan dat je niet gediend bent van keer op keer angst aangejaagd te worden over corona, besmettingen etc. Hiervoor bestaat geen feitelijke grondslag! De directeur verspreidt FAKE NEWS!

Dit is strafbaar onder art 285b en 303 Wetboek van Strafrecht, en art 3 EVRM. Hiervan kun je dus aangifte doen bij de politie.

Werkwijze:

  1. Kopieer onderstaande tekst in een email of WORD programma en pas de namen aan (aanhef naar schooldirecteur en voet je eigen naam)
  2. Verstuur de brief per email of bezorg ‘m persoonlijk bij de directeur. Kopieer zoveel mogelijk emailadressen in CC of BCC van schoolmedewerkers opdat zij ook de informatie ontvangen.
  3. krijgt je na 14 dagen geen reactie maar gaat het emailen over corona maatregelen wel door? Doe aangifte!
  4. Aangifte doe je bij de politie in je woonplaats. Maak hiervoor het beste een afspraak. Trek hier 2 uur voor uit. Neem een kopie van deze brief mee. De politie is verplicht jouw aangifte op te nemen.
  5. Zeg erbij dat je aangifte doet van strafbare feiten onder 285b en 303 Wetboek van Strafrecht, en art 3 EVRM. Dit laatste maakt het niet seponeerbaar.

<<Begin brief>>

Geachte <<Schooldirecteur>>,

Ik speel met de gedachte om aangifte tegen u en de betrokken medewerkers te doen op basis van Art 285b Sr, 303 Sr en 3EVRM voor het verspreiden van fake news & aanjagen van vrees zonder feitelijke grondslag.

Herhaaldelijk hebben wij van uw organisatie emails ontvangen met maatregelen omtrent het Coronavirus. Onlangs een email over een dwingend ‘advies’ tot het dragen van mondkapjes.

Deze email roept vragen op. Veel zelfs. Bijvoorbeeld:

Bent u bekend met het feit dat veel artsenorganisaties, verplegersorganisaties, politievakbonden & juristenorganisaties de corona maatregelen totaal overtrokken vinden en (o.a. juridisch) onuitvoerbaar?

Kent u dit filmpje waarin een meisje vertelt dat haar vriendinnetje dood is door het dragen van een mondkapje? https://youtu.be/BZNJ2c4x13o Weet u dat er in Duitsland al 4 kinderen zijn overleden aan het dragen van mondmaskers?

Bent u bekend met de statements van vele artsen w.o. neurologe Margaretha Griesz-Brisson dat het dragen van mondkapjes bij kinderen o.a. hersenbeschadiging kan opleveren?

Bent u bekend met verklaringen van de volgende onafhankelijke artsen die het volgende verklaren over het dragen van mondkapjes:

Dr. Russell Blaylock, neurochirurg: Mogelijke gevolgen van het dragen van mondkapjes: hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.

Prof. Dr. Dolores Cahill: Mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat zet je immuunsysteem onder druk. De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw naar boven komen.

Dr. Kelly Victory: Het is niet nodig om gezonde mensen te isoleren. Mondkapjes zijn bedoeld voor zieke mensen. Het dragen van mondkapjes kan bovendien het risico op besmettingen vergroten.

Dr. Marije Berkelaar: We laten ons zinloze en uiterst ongezonde maatregelen opleggen: quarantaine van gezonde mensen, de 1,5 metermaatschappij, het gebruik van desinfecterende handgel en mondkapjes, en misschien zelfs een vaccin.

Dr. Carla Peeters, immunoloog (voormalig RIVM medewerker): Door het dragen van een mondkapje is het moeilijker om genoeg zuurstof binnen te krijgen. Het zuurstofgehalte in het bloed kan bij langdurig gebruik dalen. Tegelijkertijd neemt het CO2-gehalte toe. Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit. Daarnaast kunnen (toxische) stoffen die gebruikt worden voor mondkapjes in de longen terechtkomen. Die kunnen daar schade veroorzaken en het risico op bacteriële en virale infecties vergroten. Mondmaskers kunnen zelfs bijdragen aan de verspreiding van virussen. De maskers helpen in ieder geval niet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een virusdeeltje is ongeveer 80 tot 150 nanometer in diameter. Dit is te klein om door de stoffen van mondkapjes geblokkeerd te worden.

Bent u bekend met het feit dat de officiële instantie waar de Nederlandse overheid haar beleid op baseert, het RIVM, verklaart over mondkapjes bovendien dat het nut van mondkapjes in openbare ruimte NIET bewezen is? En dat Hugo de Jonge in dit kader sprak over ‘schijnveiligheid’?

(Zie bijlage: Doktersverklaring mondkapjes, ondertekent door neuroloog Dr. Russel)

Kunnen wij ervan uitgaan, beste directeur, dat u de gezondheid van onze kinderen laat prevaleren boven regeltjes of protocollen of zelfs ‘adviezen’?

Wellicht bent u van mening dat een ‘advies’ vrijblijvender is dan een verplichting. Daar kan ik u direct vanaf helpen. Mits u een juist gejuridiseerde machtiging kunt tonen van diegene wiens advies u overneemt bent U uiteindelijk verantwoordelijk voor alles dat er onder uw advies gebeurt!

Wilt u verantwoordelijk zijn voor dode kinderen zoals die schooldirecteuren in Duitsland?

Mocht u bovengenoemde machtiging niet hebben -en ik verwacht dat u die niet heeft- dan kunt u dus aansprakelijk gesteld worden als kinderen hierdoor schade oplopen. Het is maar even dat u het weet.  

Maar de achtergrond van deze emails is nog veel erger: Keer op keer worden ‘wij’ door o.a. ‘u/jullie’ bang gemaakt voor een zgn. ‘virus’.

Op 26 maart j.l. is minister-president Rutte gevraagd c.q. gesommeerd om bewijs te leveren voor dit virus en de gevaren hiervan. Deze brief is verstuurd onder briefgeheim dus kan ik hier niet tonen. Rutte is tot op heden in verzuim.

Directeur: Met al die experts & virologen van alle RIVM’s wereldwijd zou zo’n bewijs toch simpel genoeg moeten zijn?

Er is tot op heden geen bewijs geleverd voor een ‘virus’. Sterker nog: de rechtbank in Duitsland heeft op 16 februari 2016 geoordeeld dat het bestaan van virussen wetenschappelijk niet is aangetoond. (zie o.a: https://youtu.be/Ru2Ig4b9hQQ )

Dat maakt dat een feitelijke grondslag voor corona maatregelen ontbreekt en dát maakt dat deze maatregelen totaal overbodig zijn en gezien kunnen worden als het onrechtmatig vrees aanjagen zoals genoemd in Art 285 Sr en mishandeling als genoemd in Art 303 Sr en art 3 EVRM. Dit levert een strafbaar feit op als genoemd in bovenstaande wetsartikelen.

U verspreidt FAKE NEWS!

U geeft aan ‘gewoon een advies over te nemen’, vrij vertaald: “befehl ist befehl”. Afgezien van de hoofdelijke verantwoordelijkheid zoals boven beschreven: Mag ik u erop wijzen dat dit sinds de ondertekening van de Neurenberg code (1947: ‘opdat hét nooit meer zou gebeuren..’) niet meer als rechtvaardigheidsgrond gehanteerd mag worden? U draagt de verantwoordelijkheid voor uw eigen handelen. Niet alleen hij die de opdracht geeft, maar ook diegene die de tekst intikt en diegene die uiteindelijk op de ‘send’ knop voor het versturen van de emails drukt. Iedereen is zelf privé verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

U dient zelf onderzoek te doen naar de proportionaliteit van uw ‘adviezen’ en de inhoud van emails die u verstuurt of laat versturen. De wet zegt dat u geen beroep op rechtvaardigheidsgrond kan doen indien u een juridische verklaring heeft ontvangen over een ontbrekende feitelijke grondslag.

Door het ontvangen van de informatie in deze email als juridische verklaring wordt weten geweten:

Tenzij u mij binnen 14 dagen het ‘wetenschappelijke bewijs van het virus en de gevaren hiervan’ levert vraag ik u met klem en waar nodig sommeer ik u het volgende:

  • Alle zgn. corona maatregelen te staken en gestaakt te houden.
  • In uw nieuwsbrief binnen 15 dagen na heden aan alle ouders de onderstaande verklaring 1:1 gekopieerd te doen uitgaan:

<<begin verklaring>>

Beste Ouders;

Wij hebben u in meerdere emails en andere schrijvens geïnformeerd over Corona maatregelen. De feitelijke grondslag voor deze maatregelen ontbreekt. Alle zgn. corona maatregelen zijn hiermee ingetrokken.

Onze excuses dat we u verkeerd hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

(ondertekening)

<<einde verklaring>>

Mocht ik van u binnen 14 dagen niet het gevraagde bewijs hebben ontvangen, en u uw aanjagen van vrees en angst, direct of indirect, via email of andere communicatie, in woord of daad prolongeert dan zal ik op basis van art 285b Sr, art 303 Sr & 3EVRM aangifte tegen u -en betrokken medewerkers- doen.

In geval van een mondkapjes verplichting of andere verplichtingen rondom het corona virus zal ik me tevens beroepen op de artikelen 365 Sr (ambtelijk) of 284 Sr (privé).

Bovenstaande levert schade op welke u mij, en alle andere ouders, vanuit privé & conform art 6:162 BW dient te vergoeden. U bent nu gewaarschuwd.

Weten is nu geweten.

Met vriendelijke groeten,

<<eigen naam>>


Like it? Share with your friends!

1