Oversterfte!


1

De vaccinatie die wordt uitgerold om wat ‘probleempjes’ aan te pakken werkt goed kunnen Rutte en zijn duistere companen concluderen. Er is momenteel een oversterfte die correleert met de vaccinatiegraad heeft een Duits onderzoeksteam gevonden. En dat is nog maar het begin. Dit zijn alleen nog maar de mensen die vroeg zijn geinjecteerd. De grote golf moet nog komen. Dat is geen coronagolf zoals het wordt verkocht. Het is het vaccin.

Een probleem als overbevolking verdwijnt zo vanzelf en indirect ook het woningtekort. (dat wisten ze natuurlijk al jaren, dus daarom werd er zo weinig bijgebouwd) Ook de klimaatdoelen kunnen gehaald worden als er veel mensen sterven. De schuldenlast zal met vrijgekomen middelen (kapitaal van de overledenen) lichter worden. Pensioengelden hoeven immers niet meer te worden uitbetaald maar kunnen de staatsschuld aflossen. Files verdwijnen, de plastic soep eilanden zullen niet verder aangroeien, de luchtkwaliteit zal verbeteren, de houtkap in de amazone zal minder worden. Intensieve veeteelt zal niet meer nodig zijn. Het grondstoffentekort wordt opgelost en zo zouden we nog een tijdje kunnen doorgaan.

Maar alles goed en wel, uiteindelijk gaat het om mensen, gaat het om u en ik. De komende vaccinatieplicht zal de elite niet treffen. Zij hebben over de rug van de bevolking hun schaapjes op het droge gekregen de afgelopen vijfenzeventig jaar. Ongebreidelde groei gestimuleerd en niet gereguleerd. Alles maar door laten gaan en onze landen verkwanseld middels allerlei verdragen aan instanties als de VN met zijn WHO en de Europese Unie.

Onze familie is in gevaar, onze kinderen, onze vrienden en collega’s. Door geslepen marketing campagnes van de overheid en valse beloften. Het is afschuwelijk.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/175690/Meer-overlijdens-in-Drenthe-dan-verwacht


Like it? Share with your friends!

1
Frontier4