PROFIELSCHETS


0

In de steeds verder gaande ‘razzia’s’ op allen die ook maar de minste kritiek hebben op het coronabeleid, doet nu ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een duit in het zakje.
Deze NCTV, die iedere daadwerkelijke terrorist die vanuit het niets mensen op straat steekt of afslacht kwalificeert als ‘verward’ persoon, ziet een dreigend gevaar in mensen die -spreekwoordelijk- vechten voor hun vrijheid, hun vrijheid van meningsuiting en hun vaderland.

Nederlanders die hun vrijheid en hun land letterlijk door hun vingers voelen, en zien, glippen zijn volgens de NCTV allen potentiële terroristen, en we zijn daarmee niet eerder zo dicht bij de jaren ’40 geweest als nu, waar Nederlanders die ook voor hun vaderland en vrijheid opkwamen door de Duitsers ook werden gekwalificeerd als zijnde terroristen.

Het past uiteraard allemaal in de voor velen zichtbare demoniseringsagenda, die gevoerd wordt tegen iedereen die ook maar de geringste twijfels plaatst bij het waarheidsgehalte van het coronavirus, u bent het er niet mee eens? U bent een terrorist. Punt.

Ook ik sluit mijn ogen niet voor de vele -om het zacht te benoemen- losgeslagen idioten die achter werkelijk iedere boom een vijand zien, maar het feit doet zich voor dat er duizenden, zo niet honderdduizenden Nederlanders, van werkelijk onbesproken gedrag en reputatie, zijn die terechte vragen plaatsen bij de hele coronashit, vragen waar zij geen antwoorden maar slechts hoon en spot voor terugkrijgen.

Vragen die zij stellen vanuit hun professionele achtergrond als huisarts, neuroloog, viroloog, psychiater, wetenschapper en ga zo maar door, vragen die hun vaak vlekkeloze reputatie in één klap verwoest simpel vanwege het feit dat zij corona -nogmaals- vanuit hun professionele achtergrond anders bezien.

Sinds wanneer zorgt het stellen van vragen, en het uiten van je bezorgdheid ervoor dat je het label ‘terrorist’ opgeplakt kunt krijgen? Die vraag is simpelweg te beantwoorden: dit komt enkel voor in een totalitaire dictatuur.
In een dictatuur kan ieder individu, of iedere groep, weggezet worden als terrorist door zich enkel uit te spreken tegen het overheidsbeleid, en daar neemt men wetten aan waardoor men groepen die men inschaalt als antidemocratisch kan verbieden (deze week aangenomen door de Tweede Kamer).

Wij zijn hier in Nederland niet in staat om een pedopartij te verbieden, de NCTV is niet in staat om verwarde steekbaarden het label terrorist mee te geven, maar regering, NCTV en msm zijn wel in staat om oprecht bezorgde burgers de kwalificatie terrorist mee te geven.

Pim Fortuyn draait zich om in zijn graf en zou zeggen: it’s a bloody shame.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

0
Michel Mulder