[SPOEDWET IN JIP & JANNEKE TAAL]


0

” 17 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde

Die schrijf je niet de wetten voor..

Die laat je in hun waarde…. “

En zo leefden we lang en gelukkig.

Dachten we….

Maar helaas niet meer voor lang…

De spoedwet die eraan zit te komen.

Daar kun je gewoon nóóit voor zijn.

Echt NIET….

Of je nu vóór of tégen de maatregelen bent.

Of je nu een complotdenker bent.

Of doodsbang voor het virus.

Of het allemaal wel prima vindt zoals nu het gaat.

4 september komt de regering bijeen.

Om de SPOEDWET te bespreken.

De spoedwet die alles wat we normaal vinden in Nederland voorgoed gaat veranderen.

Maar waarom nu nog een spoedwet?

Toen de crisis in maart begon, traden de noodverordeningen in werking.

In deze noodverordeningen werden de drastische maatregelen vastgelegd.

In iedere veiligheidsregio een eigen noodverordening.

Hierdoor kregen de 25 voorzitters van die veiligheidsregio het voor het zeggen.

Superburgemeesters, die wij niet zelfgekozen hebben.

Superburgemeesters, die niet langer worden gecontroleerd door de gemeenteraad.

Superburgemeesters, die in direct contact staan met het kabinet en de Tweede Kamer buiten werking zetten.

Een noodverordening wordt normaal gebruikt als er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden.

Zoals bij rampen, zware ongelukken en rellen.

Een noodverordening wordt normaal gebruikt voor een lokale functie, daar waar nodig is.

Een noodverordening wordt normaal gebruikt voor een vooraf bepaalde tijdelijke periode.

Dat alles klopt nu niets meer van.

Er is geen ernstige vrees meer voor ernstige wanordelijkheden.

Ze worden niet meer lokaal gebruikt waar nodig maar voor de hele veiligheidsregio.

Ze gelden nu al sinds half maart, dus inmiddels 5 maanden en er is nog geen einde in zicht.

De noodverordeningen rammelen dus behoorlijk.

De maatregelen zijn in strijd met de grondwet.

De maatregelen zijn dus eigenlijk illegaal…

De maatregelen schenden ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Die mensenrechten zijn in 1948 opgesteld, zodat ‘het nooit meer zou gebeuren’.

Die mensenrechten zijn er niet voor niets…

Om de anderhalvemetersamenleving juridisch waterdicht te kunnen timmeren.

Moet dus de grondwet worden aangepast.

En dat willen onze machthebbers regelen met het gedrocht: de ‘spoedwet’.

Inmiddels hebben al diverse hoogleraren, specialisten en experts hun mening hierover gegeven.

Zoals de Nederlandse orde van Advocaten, Raad van State, Vereniging van Raadsleden, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nationale Ombudsman.

Om er maar even een paar te noemen.

En toch niet de minste geringste…..

En toch is het kabinet vastbesloten om dit erdoor te drukken.

Hij is een beetje aangepast nadat de eerste versie teruggestuurd werd naar de tekentafel.

Maar het overgrote deel staat er nog steeds in, ondanks de protesten.

Zo is het ‘achter de voordeur ingrijpen’ eruit gehaald.

Want dat bleek ook gemakkelijk te regelen via de Wet Publieke Gezondheid.

Onder het mom van acuut en direct levensgevaar mogen burgemeesters gewoon je huis in.

En de duur is van 1 jaar naar 6 maanden gegaan.

Maar ook dat is een sigaar uit eigen doos.

Want hij mag verlengd worden.

De spoedwet moet er dus komen, precies gezegd:

Een tijdelijke wet in verband met maatregelen ter bestrijding van de C19 epidemie voor de langere termijn.

Om de anderhalvemetersamenleving te kunnen verankeren.

Tijdelijk betekent in onze politiek meestal levenslang.

Herinnert U zich het ‘Kwartje van Kok’ nog?

Of de tijdelijke BTW verhoging?

En hé……

Epidemie…

Het was toch een Pandemie?

Dat betekent dus dat deze spoedwet, ook al in werking gaat bij een epidemie. Iedere keer weer.

Nu heb ik even opgezocht wat een epidemie precies inhoudt.

En dit zegt Wikipedia ervan:

“Een epidemie (Grieks: epidémios, wat betekent: “over de (gehele) bevolking”) is een verschijnsel dat meestal in ongunstige zin optreedt in een kleiner of groter gebied van mens of dier. Het begrip wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal voorkomt. In eerste instantie werd het begrip uitsluitend voor besmettelijke ziekten gebruikt, maar later ook voor niet-besmettelijke aandoeningen zoals bronchitis, maagzweren, hart- en vaatziekten en allerlei (kwaadaardige) gezwellen, en in overdrachtelijke zin voor verschijnselen als alcoholisme, zelfdoding en jeugdcriminaliteit.”

Laat vooral de laatste zin even tot je doordringen:

Epidemie een begrip voor o.a. bronchitis, maagzweren, hart- en vaat ziekten maar ook alcoholisme…..

Dat betekent dus dat deze spoedwet eigenlijk altijd in werking kan treden.

Een borreltje teveel op kan al snel veranderen naar alcoholisme. Want onze machthebbers houden van goochelen met woorden zoals we gezien hebben met:

positief getest naar –>> besmettingen naar –>> patiënten

Maar wat betekent de spoedwet nu precies voor jou en mij?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgt het voor het zeggen in Nederland.

In dit geval dus Hugo de Jonge.

Maar ook zijn opvolger, wie dat dan ook mag zijn…

❌ Hugo krijgt dan volledige vrijheid om ons iedere willekeurige maatregel wettelijk op te leggen. Onder het mom van een epidemie en denk dan even terug naar die beschrijving van een epidemie….

Als hij vindt dat een besmettelijke of niet-besmettelijke ziekte of zelfs het gebruiken van alcohol gevaarlijk is, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo kan deze tijdelijke wet, die 6 maanden geldig is, steeds weer verlengen.

Zonder tussenkomst van de eerste en tweede kamer.

Iedere keer weer voor 2 maanden.

Als hij vindt dat het weer verlengd moet worden, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo bepaalt dan zelf welke afstand en hygiëne maatregelen hij nodig acht.

Nu is dat 1,5 meter maar hij kan er net zo gemakkelijk 8 meter van maken.

Nu worden er experimenten met niet-werkende mondkapjes gedaan maar hij kan ons ook verplichten om allemaal in witte maanmannetjes-pakken te gaan rondlopen.

Als hij vindt dat onze huidschilfers een gevaar voor de volksgezondheid zijn, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo heeft hiervoor torenhoge boetes en zelfs een paar maanden hechtenis in gedachten.

Op deze manier durft niemand meer tegen de meest bizarre maatregelen in te gaan.

En hij kan ze ook op ieder moment wijzigen.

Als hij vindt dat boetes hoger moeten worden of celstraffen langer, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo mag zonder toestemming van het parlement besluiten om complete bedrijfssectoren, scholen, gebouwen, verpleeghuizen, openbare plaatsen en gebieden te sluiten.

Als hij vindt dat een restaurant bezoeken levensgevaarlijk is, dan is zijn wil, wet.

Als hij vindt dat een bibliotheek levensgevaarlijk is, dan is zijn wil, wet.

Als hij vindt dat het strand of bos levensgevaarlijk is, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo mag demonstraties, vergaderingen en samenscholingen verbieden.

Dat kan ook een gezellig samen zijn met je vrienden of familie.

Of een onschuldig kinderfeestje in je eigen huis.

Als hij vindt dat 3 mensen bij elkaar levensgevaarlijk zijn voor onze samenleving, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo kan onze kwetsbaren eenzaam de laatste levensfase in laten gaan en eenzaam laten sterven.

Hij kan complete verzorgingshuizen en bejaardentehuizen laten afsluiten.

Als hij vindt dat er een risico is bij bezoek, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo kan kinderen uit huis laten plaatsen.

En in een, volgens hem betere situatie, zoals een quarantainelocatie plaatsen.

Denk aan die beschrijving van de epidemie en je ziet hoe gemakkelijk dit kan.

Als hij vindt dat jouw kind zich bevindt in een gevaarlijke omgeving, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo kan ons verplicht te laten testen, vaccineren en in quarantaine laten plaatsen.

Binnenshuisof buitenshuis.

Goedschiks of kwaadschiks.

Hij kan ons dit zelfs onder dwang laten toe dienen.

Als hij vindt dat mensen dagelijks gevaccineerd moeten worden tegen schimmeltenen, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo kan ons opsluiten in onze eigen regio.

Hij kan ons verbieden om te reizen naar andere landen, regio’s of zelfs andere steden.

Hij kan steden volledig in lockdown zetten als er een te hoge criminaliteit is of teveel mensen met maagzweren.

Als hij vindt dat Rotterdammers niet meer hun stad uit mogen, dan is zijn wil, wet.

❌ Hugo kan de verkiezingen uitstellen.

Onder het mom van de besmettelijke epidemie en de anderhalve meter afstand die het niet mogelijk maken om naar het stemlokaal te gaan. En het CDA heeft ook al laten zien dat digitaal stemmen te gemakkelijk te beïnvloeden is.

Als hij vindt dat verkiezingen niet plaats kunnen vinden, dan is zijn wil, wet.

De spoedwet geeft hem namelijk het recht om alles wat niet in deze wet benoemd staat naar eigen inzicht uit te voeren.

En dan kun jij wel zeggen:

“Ik ben de baas in mijn eigen huis.”

“Ik laat mijn kinderen niet afpakken.”

“Ik ga mij niet laten inspuiten met stoffen waarvan ik niet weet wat ze doen.”

Doordat dit wet is, heeft Hugo handige machtsmiddelen zoals boetes, celstraffen en de inzet van politie en zelfs leger om dit te kunnen afdwingen.

Inmiddels weten we hoe onze rechtstaat er totaal geen problemen mee heeft om onze mensenrechten een beetje te schenden voor een experimentje.

Inmiddels weten we hoe onze machthebbers zelf de maatregelen, die ze op ons toepassen, aan de laars lappen omdat het onmenselijk is en ze onnodig zijn. 

Inmiddels weten we hoe de machthebbers een tegengeluid met geweld de kop indrukken.

Dit is wat ons te wachten staat.

En het overgrote deel van de Nederlanders weet niet eens dat ze hier mee bezig zijn.

De afgelopen 5 maanden zijn er vooral angst, verwarring en verdeeldheid gecreëerd.

Mensen zijn voorgelogen door de media, die ons bewust hebben gemanipuleerd in opdracht van de machthebbers. Sensationele koppen zorgde voor een bewuste verdraaiing van de feiten en cijfers.

Mensen werden nieuws-moe en sloten zich af.

Van de oppositie moeten we het ook al niet hebben.

De politiek laat ons in de steek, maar doen ze dat niet vaker…..

Waar waren ze bij de stemming over de salarisverhoging voor de zorg?

Waar waren ze toen het aantal IC bedden werden afgeschaald?

Waar zijn ze nu, nu wij ze nodig hebben?

Het is stil in Den Haag….

Maar wij zijn het volk.

En zolang wij nog een democratie hebben, hebben wij het voor het zeggen.

Nog wel….

Deze spoedwet is onnodig.

Deze spoedwet is niet menswaardig.

Deze spoedwet maakt van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een dictator.

Deze spoedwet betekent het einde van onze democratie.

Deze spoedwet betekent dat wij ons gaan onderwerpen aan een dictator.

Deze spoedwet maakt van Nederland een dictatuur…..

Het is nu 1 voor 12.

Met de komst van deze spoedwet bepaalt Hugo alles wat jij doet in jouw dagelijks leven.

Dat kan en mag toch niet gebeuren.

Vertel de mensen om jou heen over de spoedwet.

We moeten nú onze stem massaal laten horen.

Nu het nog kan.

Of je nu voor of tegen de maatregelen bent.

Of je nu liever je kop in het zand steekt.

Deze spoedwet raakt iedereen.

Kom vrijdag 4 september 10 uur naar Den Haag.

En laat jouw stem over de spoedwet horen.

Dit kan wel eens de laatste keer zijn dat jij zelf over jouw toekomst beslist.

Samen kunnen wij onze toekomst bepalen.

Zie ik je vrijdag daar?

P.S. En vind je dit te lang om te lezen?

Sorry, maar iets wat zo belangrijk is voor onze toekomst, kun je nu eenmaal niet in een paar korte zinnen goed uitleggen.

Realiseer je dat dit om jóuw toekomst gaat…..

En die van de generaties na ons.

Het zou toch zonde zijn als jij later aan je kinderen of kleinkinderen  moet zeggen dat je er niet vanaf wist.

Omdat jij het teveel moeite vond om er een paar minuten van je tijd in te stoppen.

P.S.2

Deel dit bericht.

Of kopieer het en zet het op je eigen tijdlijn (graag met mijn tag erbij)

Praat erover met de mensen om jou heen.

Print het uit.

Maar zorg er vooral voor dat zoveel mogelijk mensen weten wat ons te wachten staat.


Like it? Share with your friends!

0