Stuur een kennisgeving van aansprakelijkheid aan de Gezondheidsraad!!


6

Op 17 december 2020 ontving de gezondheidsraad een adviesaanvraag inzake een ethisch kader voor het uitgebreid testprogramma als onderdeel in de bestrijding van COVID-19 van Hugo de Jonge. De vaste Commissie Ethiek en recht is gevraagd deze vraag te beantwoorden. Deze vaste commissie is ingesteld om adviezen te geven over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid(szorg) die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Op 14 december 2020 van start is gegaan met de beantwoording van de adviesvraag. Waaronder de vraag of een coronapaspoort/vaccinatiepaspoort een goed idee is en wie er als eerste gevaccineerd moeten gaan worden…

Als u denkt dat deze commissie onafhankelijk is dan heeft u het mis, ze worden in de gaten gehouden door twee ‘waarnemers’ oftewel klikspanen vanuit het ministerie van Hugo de Jonge.

De samenstelling van de commissie voor dit advies is als volgt:

 prof. dr. M.H.N. Schermer, arts, hoogleraar filosofie van de geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam, voorzitter m.schermer@erasmusmc.nl

 mr. A.C. de Die, advocaat, Verlink & De Die advocaten, Amsterdam, vicevoorzitter dedie@velinkdedie.nl

 prof. dr. T.A. Boer, bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg, Theologische Universiteit Kampen taboer@pthu.nl

 mr. dr. M.C. Ploem, universitair docent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC m.c.ploem@amc.uva.nl

 mr. drs. J.J. Rijken, advocaat, AKD advocaten & notarissen, Amsterdam jrijken@akd.eu

 dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair docent medische ethiek, UMC Utrecht G.J.M.W.vanThiel@umcutrecht.nl

 prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, hoogleraar, Rosalind Franklin Fellow – Internationaal Gezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen b.c.a.toebes@rug.nl

 prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, kinderarts, hoofd afdeling Kindergeneeskunde, UMC Groningen en hoogleraar algemene kindergeneeskunde, i.h.b. palliatieve zorg voor kinderen, Universiteit Groningen a.a.e.verhagen@umcg.nl

 prof. dr. M.C. de Vries, hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde, LUMC, Leiden m.c.de_vries@lumc.nl

Onderstaand vind U een Kennisgeving van aansprakelijkheid, vult U deze in voor bovenstaande lieden en stuur het in alle vriendelijkheid naar ze toe…

Mocht U overigens de tijd hebben, bijvoorbeeld omdat U Uw baan bent kwijtgeraakt door het beleid van dit regime en U wilt graag Uw bezorgdheid met hen delen dan vind u de complete lijst van de Gezondheidsraad hieronder:

Reflectieverslag

bj.kullberg@radboudumc.nlmarianne.geleijnse@wur.nl ;w.p.achterberg@lumc.nl ; Eddy.Adang@radboudumc.nl;; lydia.afman@wur.nl ; a.aleman@umcg.nl  ;s.j.l.bakker@umcg.nl ;info@stopurineverliesnu.nl ; h.berkhof@amsterdamumc.nl ;e.blaak@maastrichtuniversity.nl ;taboer@pthu.nl ; a.burdorf@erasmusmc.nl ; s.le_cessie@lumc.nl  ;mc.cornel@amsterdamumc.nl  ; h.das@let.ru.nl ; o.m.dekkers@lumc.nl ; dedie@velinkdedie.nl ; f.j.vandijk@amc.uva.nlw.dondorp@maastrichtuniversity.nl ;g.donker@nivel.nl ; j.h.h.m.dorscheidt@rug.nl ; y.drewes@fed.knmg.nl ;p.elders@vumc.nlj.w.erisman@cml.leidenuniv.nl ;carl.figdor@radboudumc.nl ;H.Garretsen@tilburguniversity.edu ;; s.e.geerlings@amc.uva.nl ;cgils@umcutrecht.nl ; h.vangoudoever@amsterdamumc.nl ; marianne.geleijnse@wur.nl ;;groeneweg@fsw.leidenuniv.nl ;R.H.H.Groenwold@lumc.nl ;j.gussekloo@lumc.nl ;n.hartwig@franciscus.nl ;r.c.hennekam@amc.uva.nl ;;christian.hoebe@ggdzl.nlJ.B.Hoekstra@amc.uva.nl ;ahoes@umcutrecht.nl ; maria.hopman@radboudumc.nl ; R.Houba@uu.nl ; j.iestra@umcutrecht.nl ; a.huss@uu.nl ;  ellen.kampman@wur.nl ;s​.​kremers​@​​maastricht​university​.​nl ; a.krom@uu.nl ; h.kromhout@uu.nl ; bj.kullberg@radboudumc.nl ; ellen.kampman@wur.nl ; s​.​kremers​@​​maastricht​university​.​nl ; a.krom@uu.nl ;h.kromhout@uu.nl ;i.m.van.langen@umcg.nl ;e.lebret@uu.nl ;m.leeflang@uva.nl ; rik.leemans@wur.nl ;C.Leget@UvH.nl ;klichte2@umcutrecht.nl ;c.lincke@erasmusmc.nl ;H.vanLoveren@maastrichtuniversity.nl  ; r.c.van_der_mast@lumc.nl ;fj.meijman@vumc.nl ; r.mensink@maastrichtuniversity.nl ; b.middelkoop@lumc.nl ; k.g.m.moons@umcutrecht.nl ; L.Mullenders@lumc.nl ;g.j.navis@umcg.nl   ; jan.nijhuis@maastrichtuniversity.nl ; j.oosterlaan@vu.nl ; r.pierik@uva.nl  ;m.c.ploem@amc.uva.nl ;; k.postema@umcg.nl ; jrijken@akd.eu ;nicole.deroos@wur.nlfrits.van.rooy@arbounie.nl;frans.russel@radboudumc.nl;  d.ruwaard@maastrichtuniversity.nl;huub.savelkoul@wur.nl ; m.j.schalij@lumc.nl ;m.schermer@erasmusmc.nl ;I.B.Schipper@lumc.nl ;jos.schols@maastrichtuniversity.nl ;severens@eshpm.eur.nl ;j.g.sijmons@uu.nl ; J.P.vanderSluijs@uu.nl ; L.A.Smit@uu.nl; G.J.M.W.vanThiel@umcutrecht.nl ; b.c.a.toebes@rug.nljulia.vantol-geerdink@radboudumc.nl; jwr.twisk@amsterdamumc.nl; uyl@eshpm.eur.nl; s.vandevathorst@erasmusmc.nl; R.C.H.Vermeulen@uu.nl; m.visser@vu.nl ; e.v.vliet@vsop.nl  ; m.c.de_vries@lumc.nl ;c.wagner@nivel.nl;f.c.m.wegman@tudelft.nl ; a.p.vanwezel@uva.nl ;j.wokke@umcutrecht.Nl; t.a.van.yperen@rug.nl ;gerhard.zielhuis@radboudumc.nl;

 1. Vicevoorzitter: prof. dr. J.M. Geleijnse  marianne.geleijnse@wur.nl
 2. Voorzitter: prof. dr. B.J. Kullberg bj.kullberg@radboudumc.nl
 3. prof. dr. T. van Achterberg, kwaliteitsproblemen in de patiëntenzorg w.p.achterberg@lumc.nl
 4. dr. E.E.M. Adang, gezondheidseconomie Eddy.Adang@radboudumc.nl
 5.  
 6. dr. ir. L.A. Afman, moleculaire voeding  lydia.afman@wur.nl
 7. prof. dr. A. Aleman, neuropsychologie a.aleman@umcg.nl
 8. prof. dr. S.J.L. Bakker, interne geneeskunde, nefrologie s.j.l.bakker@umcg.nl
 9. drs. M.W.H van Beek, klinische geriatrie
 10. dr. E. Beers, klinische farmacologie  info@stopurineverliesnu.nl
 11. prof. dr. J. Berkhof, epidemiologie en biostatistiek
 12.  h.berkhof@amsterdamumc.nl
 13. prof. dr. ir. E.E. Blaak, humane fysiologie e.blaak@maastrichtuniversity.nl
 14. prof. dr. T.A. Boer, ethiek taboer@pthu.nl
 15. prof. dr. ir. A. Burdorf, milieuhygiene a.burdorf@erasmusmc.nl
 16. prof. dr. S le Cessie PhD, statistiek, i.h.b. de statistische methoden van observationeel epidemiologisch onderzoek  s.le_cessie@lumc.nl
 17. prof. dr. M.C. Cornel, geneeskunde, epidemiologie mc.cornel@amsterdamumc.nl 
 18. prof. dr. H.H.J. Das, communicatie en beïnvloeding h.das@let.ru.nl
 19. prof. dr. O.M. Dekkers, epidemiologie, endocrinologie  o.m.dekkers@lumc.nl
 20. mr. A.C. de Die, rechten dedie@velinkdedie.nl
 21. prof. dr. F.J.H. van Dijk, arbeid en gezondheid f.j.vandijk@amc.uva.nl
 22. dr. W.J. Dondorp, medische ethiek   w.dondorp@maastrichtuniversity.nl
 23. dr. G.A. Donker, geneeskunde, epidemiologie g.donker@nivel.nl
 24. mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, gezondheidsrecht j.h.h.m.dorscheidt@rug.nl
 25. mr. dr. Y. Drewes, gezondheidsrecht y.drewes@fed.knmg.nl
 26. dr. P.J.M. Elders, huisartsgeneeskunde en ouderenzorg p.elders@vumc.nl
 27. prof. dr. ing. J.W. Erisman, biologie  j.w.erisman@cml.leidenuniv.nl
 28. prof. dr. C.G. Figdor, tumor immunologie carl.figdor@radboudumc.nl
 29. prof. dr. H.F.L. Garretsen, public health, gezondheidszorgbeleid H.Garretsen@tilburguniversity.edu
 30. prof. dr. S.E. Geerlings, interne geneeskunde s.e.geerlings@amc.uva.nl
 31. dr. C.H. van Gils, kankerepidemiologie cgils@umcutrecht.nl 
 32. prof. dr. J.B. van Goudoever, neonatologie h.vangoudoever@amsterdamumc.nl
 33. dr. J. Groeneweg, veiligheid, risicomanagement groeneweg@fsw.leidenuniv.nl
 34. dr. R. Groenewold, klinische epidemiologie  R.H.H.Groenwold@lumc.nl
 35. prof. dr. J. Gussekloo, geneeskunde j.gussekloo@lumc.nl
 36. dr. N.G. Hartwig, pediatrische infectieziekten n.hartwig@franciscus.nl
 37. dr. P.J. van den Hazel, medische milieukunde, epidemiologie, risicobeoordeling
 38. prof. dr. R.C.M. Hennekam, kindergeneeskunde r.c.hennekam@amc.uva.nl
 39. prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, infectieziektebestrijding christian.hoebe@ggdzl.nl
 40. dr. J.A.R van den Hoek, infectieziektebestrijding, epidemiologie
 41. prof. dr. J.B.L. Hoekstra, inwendige geneeskunde  J.B.Hoekstra@amc.uva.nl
 42. prof. dr. A.W. Hoes, klinische epidemiologie ahoes@umcutrecht.nl
 43. prof. dr. M. Hopman, fysiologie maria.hopman@radboudumc.nl
 44. dr. ir. R. Houba, arbeidshygiëne R.Houba@uu.nl
 45. dr. A. Huss, milieuepidemiologie a.huss@uu.nl
 46. dr. J.A. Iestra, diëtetiek  j.iestra@umcutrecht.nl
 47. prof. dr. ir. E. Kampman, voeding, epidemiologie ellen.kampman@wur.nl
 48. prof.dr. J.E.E. Keunen, oogheelkunde
 49. prof. dr. S. Kremers, gezondheidsbevordering s​.​kremers​@​​maastricht​university​.​nl
 50. dr. E.D. Kroese, toxicologie/proefdier vervangende methoden
 51. dr. A. Krom, ethicus   a.krom@uu.nl
 52. prof. dr. ir. H. Kromhout, milieuhygiëne h.kromhout@uu.nl
 53. prof. dr. B.J. Kullberg, antibioticumgebruik
 54. C.F. Kuper, PhD, toxicologische pathologie
 55. prof. dr. I.M. van Langen, klinische genetica i.m.van.langen@umcg.nl
 56. prof. dr. ir. E. Lebret, geïntegreerde risicobeoordeling e.lebret@uu.nl
 57. dr. M. Leeflang, klinische epidemiologie m.leeflang@uva.nl
 58. prof. dr. R. Leemans, milieusysteemanalyse rik.leemans@wur.nl
 59. prof. dr. C. Leget, medische ethiek, zorgethiek C.Leget@UvH.nl
 60. dr. K.D. Lichtenbelt, klinische genetica klichte2@umcutrecht.nl
 61. dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen c.lincke@erasmusmc.nl
 62. prof. dr. H. van Loveren, immunotoxicologie H.vanLoveren@maastrichtuniversity.nl
 63. prof. dr. R.C. van der Mast, geneeskunde r.c.van_der_mast@lumc.nl
 64. dr. F.J. Meijman, huisartsgeneeskunde, medische publiekscommunicatie fj.meijman@vumc.nl
 65. prof. dr. ir. R.P. Mensink, moleculaire voedingswetenschappen r.mensink@maastrichtuniversity.nl
 66. prof. dr. B.J.C. Middelkoop, sociale geneeskunde b.middelkoop@lumc.nl
 67. prof. dr. K.G.M. Moons, klinische epidemiologie k.g.m.moons@umcutrecht.nl
 68. prof. dr. L. Mullenders, scheikunde L.Mullenders@lumc.nl
 69. prof. dr. G.J. Navis, nefrologie g.j.navis@umcg.nl  
 70. prof. dr. J.G. Nijhuis, geneeskunde jan.nijhuis@maastrichtuniversity.nl
 71. prof. dr. J. Oosterlaan, kindergeneeskunde j.oosterlaan@vu.nl
 72. dr. R.H.M. Pierik, rechtsfilosofie r.pierik@uva.nl
 73. mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsrecht m.c.ploem@amc.uva.nl
 74. prof. dr. K. Postema, prothese- en orthesegebruik k.postema@umcg.nl
 75. mr. drs. J.J. Rijken, gezondheidsrecht jrijken@akd.eu
 76. dr. ir. N.M. de Roos, voeding en ziekte nicole.deroos@wur.nl
 77. dr. G.B.G.J van Rooy, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde  frits.van.rooy@arbounie.nl
 78. prof. dr. F.G.M. Russel, farmacie frans.russel@radboudumc.nl
 79. prof. dr. D. Ruwaard, maatschappij en gezondheid, epidemiologie  d.ruwaard@maastrichtuniversity.nl
 80. prof. dr. H.F.J. Savelkoul, biologie huub.savelkoul@wur.nl
 81. prof. dr. M.J. Schalij, cardiologie m.j.schalij@lumc.nl
 82. prof. dr. M.H.N. Schermer, geneeskunde, filosofie   m.schermer@erasmusmc.nl
 83. prof. dr. I. Schipper, traumachirurgie I.B.Schipper@lumc.nl
 84. dr. S. Schoenmakers, gynaecoloog
 85. prof. dr. J.M.G.A. Schols, ouderengeneeskunde jos.schols@maastrichtuniversity.nl
 86. prof. dr. J.L. Severens, gezondheidswetenschappen severens@eshpm.eur.nl
 87. prof. mr. dr. J.G. Sijmons, gezondheidsrecht, bestuurs- en civielrecht j.g.sijmons@uu.nl
 88. dr. J. P. van der Sluijs, milieu- en natuurwetenschappen J.P.vanderSluijs@uu.nl
 89. dr. ir. L.A. Smit, milieuepidemiologie L.A.Smit@uu.nl
 90. dr. ir. R.T. van Strien, milieuepidemiologie (GGD)
 91. T
 1. dr. G.J.M.W. van Thiel, medische ethiek G.J.M.W.vanThiel@umcutrecht.nl
 2. prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, internationaal recht, gezondheidsrecht, mensenrechten b.c.a.toebes@rug.nl
 3. dr. J.J. van Tol-Geerdink, medische biologie  julia.vantol-geerdink@radboudumc.nl
 4. prof. dr. J.W.R. Twisk, toegepaste biostatistiek jwr.twisk@amsterdamumc.nl
 5. prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, health technology assessment, doelmatigheidsonderzoek uyl@eshpm.eur.nl
 6. dr. S. van de Vathorst, medische ethiek s.vandevathorst@erasmusmc.nl
 1. dr. ir. R.C.H. Vermeulen, milieu en moleculaire epidemiologie en exposure science R.C.H.Vermeulen@uu.nl
 2. prof. dr. ir. M. Visser, voeding en gezondheid m.visser@vu.nl
 3. drs. E. van Vliet-Lachotzki, patiënten perspectief: e.v.vliet@vsop.nl  ethiek, genetica en perinatale zorg
 4. prof. dr. M.C. de Vries, medische ethiek m.c.de_vries@lumc.nl
 5.  
 6. prof. dr. C. Wagner, patiëntveiligheid c.wagner@nivel.nl
 1. prof. ir. F.C.M. Wegman, verkeersveiligheid f.c.m.wegman@tudelft.nl
 2. prof. dr. A.P. van Wezel, risicobeoordeling chemische a.p.vanwezel@uva.nl waterkwaliteit en gezondheid
 3. prof. dr. J.H.J. Wokke, neurologie j.wokke@umcutrecht.Nl
 4. prof. dr. T. van Yperen, kwaliteit (i.h.b. effectiviteit) jeugdstelsel en -voorzieningen t.a.van.yperen@rug.nl
 5. prof. dr. ir. G. A. Zielhuis, gezondheidswetenschappen gerhard.zielhuis@radboudumc.nl

Like it? Share with your friends!

6
Frontier4