Vernietig verplichting mondkapjes op school. Deel II.

Besluit van de schooldirecteur om mondkapjes te verplichten kun je eenvoudig vernietigen! Lees hier hoe...


10

Schooldirecteuren zeggen ‘gewoon een advies op te volgen’. Dit is echter niet vrijblijvend. De schooldirecteur moet eerst de noodzaak = bewijs corona virus kunnen aantonen. Dat zal hij niet kunnen; zie o.a. https://youtu.be/ZpA9W2iIVHY

OF hij werkt in opdracht van iemand anders (krijgt ‘bevel’) dan moet hij dat bevel kunnen laten zien; met naam en (natte inkt) handtekening van diegene die het ‘bevel’ uitvaardigt. Dat zal de directeur ook niet kunnen, want zo werkt de overheid niet; niemand wil de verantwoordelijkheid. Op deze basis kun je een besluit tot verplichting mondkapjes ‘rechtshandelen’ eenvoudig vernietigen. Kopieer onderstaande brief en stuur deze per email, of print ‘m uit en geef het af:

<<begin brief>>

Geachte Schooldirecteur,

Ik heb kennis genomen van uw bericht met betrekking tot verplichting van mondkapjes op school. Hierover het volgende:

Ik vernietig uw rechtshandelen op de gronden van BW 3:44, 49 en 50. Hierdoor is de beschreven verplichting voor mondkapjes komen te vervallen. 

MITS u mij binnen 7 dagen na heden het volgende aanlevert, blijft dit rechtshandelen vernietigd:

  • de feitelijke grondslag voor de noodzaak van deze handeling: bewijs het zgn. ‘Coronavirus’ en stuur het bewijs van dat het ‘virus’ doet wat men zegt dat het doet,

OF,

  • stuur mij de, volledige en juist gejuridiseerde, machtiging van ‘iemand’ die u de opdracht heeft gegeven om de mondkapjes verplichting uit te vaardigen, opdat ik deze persoon aansprakelijk kan stellen. 

Mocht u één van bovenstaande punten niet kunnen aanleveren dan verspreidt u FAKE NEWS , dat is strafbaar onder art 285b Sr, art 303 Sr & 3EVRM, en blijft deze handeling tot verplichting van mondkapjes vernietigd. Daarnaast bent en blijft u verantwoordelijk & aansprakelijk voor de gezondheid van de kinderen op school. Meerdere details genoemd in eerdere berichten. Door deze juridische verklaring kunt u zich niet (meer) beroepen op ‘ ik geef slechts een advies door’, heeft u een eigen onderzoeksplicht en dus de volledige verantwoordelijkheid.

Het voornemen tot het doen van aangifte op basis van art 285b Sr, art 303 Sr & 3EVRM tegen u blijft uiteraard staan, maar ik hou uiteraard de genoemde verschoningstermijn in mijn eerste mail in stand. Ik zal hier bijvoegen een beroep op de artikelen 365 Sr (ambtelijk) en/of 284 Sr (privé).

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie (Artikel 365 SR).

TAV leerkrachten en overige medewerkers:

Zoals u hierboven kunt lezen is het rechtshandelen van uw directeur vernietigd. Hierdoor is de verplichting mondkapjes nooit uitgevaardigd. Mocht u hier meer informatie over wensen dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Overigens geldt deze verplichting ook niet voor u; het staat waarschijnlijk niet in uw arbeidscontract dat u een mondkapje moet dragen. Halverwege het spelletje kun je niet de regels veranderen. En: de werkgever is volgens de ARBO-wet verplicht u te wijzen op de gevaren van mondkapjes. Heeft uw werkgever dat gedaan? Voorts moet u volgens de ARBO-wet vóór invoering van e.e.a. een medische keuring ondergaan. Heeft uw werkgever dat aangeboden?

Met vriendelijke groeten,

(Naam + Ondertekening)

<<einde brief>>


Like it? Share with your friends!

10