Voormalig chef geheime dienst Duitsland luid de alarmbel! Politici verwoesten de samenleving opzettelijk..


0

Maassen liet zich eerder kritisch uit over de coronavaccins en stelde onlangs vragen bij de mentale gesteldheid van gezondheidsminister Karl Lauterbach. In een recent interview met journalist Alexander Wallasch spreekt hij zich in duidelijke taal uit over de politieke elite, om een heel duidelijke reden: “Ik wil niet dat het vrije Duitsland wordt vernietigd door incompetente politici en politieke fanatici en een proeftuin wordt voor een transformatie in een groen-socialistische dictatuur.”

Alexander Wallasch: Ik ben een journalist. Ik kan het mezelf nog steeds uitleggen als werk, wat ik doe. Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Wat is je motivatie?

Hans-Georg Maaßen: Mijn motivatie om me politiek te uiten en actief te zijn is dat ik niet wil dat het liberale Duitsland door incompetente politici en door politieke fanatici wordt vernietigd en een proefterrein wordt voor een groene transformatie en een eco-socialistische dictatuur. Ik heb ongeveer dertig jaar bij de overheid gewerkt, de meeste tijd in de veiligheidssector en meer dan zes jaar als hoofd van de geheime dienst. En ik heb gezien wat er hier in Duitsland achter de façade gebeurt en wat en hoeveel er hier misgaat. Ik voel me soms net een chirurg als hij 13-jarige levenslustige kinderen ziet die met roestig keukengerei een hartoperatie op hun grootvader proberen uit te voeren. Natuurlijk gaat dit mis, ook al blijft de meerderheid van de journalisten de kinderen toejuichen en de critici belasteren. En onze regerende politici zijn voor een groot deel professioneel ongeschikt, incompetent en ideologisch gedreven. Veel van hun ideologische uitspraken zijn kinderlijk naief.

Maar incompetentie is maar één kant. Ik ben er vast van overtuigd dat deze mensen ook veel (van het huidige systeem Red.) willen stukmaken, want hun motivatie is het doorvoeren van een groene transformatie, die alleen mogelijk is als het bestaande sociale systeem wordt vernietigd en een nieuw wordt opgebouwd. Een dergelijk sociaal constructivisme bestond in het klassieke socialisme, het nationaal-socialisme en het maoïsme, en elk sociaal constructivisme leidde tot dood en ellende. Deze mensen verwerpen onze liberale democratie omdat zij hun ideologische doelen, zoals de bescherming van het wereldklimaat, belangrijker vinden dan de democratische rechtsstaat. Democratie heeft voor deze mensen slechts een dienende functie, namelijk het afdwingen van hun ideologische doelen. Als de wil van het volk neerkomt op het verwerpen van de ideologie, wordt dit door deze mensen niet geaccepteerd omdat het rechts, contrarevolutionair of complottheoretisch is. Dit is precies het begrip van democratie in de zin van de Duitse “Democratische” Republiek. Deze opvatting van democratie is anti-grondwettelijk en moet worden bestreden.

De generatie van mijn ouders heeft hard gewerkt om op de ruïnes van het nationaal-socialisme een liberale democratie te laten verrijzen. Franz Josef Strauß en anderen waarschuwden 40 jaar geleden al dat al deze inspanningen tevergeefs zouden zijn als Duitsland in handen zou vallen van eco-socialistische fanatici die van een liberale democratie een narrenschip zouden maken, met de gewone bevolking vastgeketend aan de roeibanken en de eco-socialistische vips die hun kleurrijke carnaval op het zonnedek vieren.

Alexander Wallasch: Is het mogelijk om vrijheid af te leren? Ik heb het gevoel dat deze en andere fundamentele vragen nu op tafel liggen…

Hans-Georg Maaßen: Ja, dit zijn de fundamentele vragen van onze samenleving. Onze waarden worden in twijfel getrokken. Het is niet langer vanzelfsprekend dat men zijn mening mag uiten als deze niet overeenkomt met de heersende politieke lijn.

Het beangstigende is dat veel burgers nu al vinden dat alleen degenen die het met hen eens zijn zich vrij mogen uiten. Alle anderen moeten hun mond houden, en als ze dat niet doen, moeten ze het land verlaten.

Deze mening is de afgelopen vijf tot tien jaar – vooral in de tijd van Merkel – massaal doorgedrongen. Zelfs onder veel intellectuelen die heilig overtuigd zijn van de juistheid van hun wereldbeeld en er niet eens op aangesproken willen worden.

Deze uitholling van de vrijheid van meningsuiting komt overeen met de herinterpretatie van het begrip democratie die ik eerder beschreef. Zoals vanuit het oogpunt van politiek links de democratie alleen dient om haar ideologische doelen te verwezenlijken, zo gelden ook vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht en persvrijheid alleen binnen de grenzen van de ideologie. Dit betekent dat wie de klimaatideologie aanvaardt en gelooft in een door de mens veroorzaakte klimaatverandering, in het gevaar van CO2, in de noodzaak van CO2-reductie en in de voortrekkersrol van Duitsland, geen problemen heeft om zijn mening te uiten en te demonstreren. Maar als je de klimaatideologie in twijfel trekt en een ander wereldbeeld vertegenwoordigt, moet je sancties verwachten als een ketter.

Alexander Wallasch: Als je het over deze mensen hebt, stel ik me zo’n foto voor, ze hebben allemaal een grote buzzer thuis en er staat “Nazi” op. En ze hebben nu de eerste drie en een halve minuut van ons gesprek gehoord. Hoeveel van deze mensen zouden al op de “Nazi” zoemer hebben gedrukt?

Hans-Georg Maaßen: Vanuit mijn standpunt en ook vanuit mijn familiegeschiedenis is dat het tragische waar je bijna tranen van in je ogen krijgt, namelijk dat de huidige nazi’s niet eens weten dat ze nazi’s zijn. Ze denken dat ze democraten zijn met een zuiver infantiel hart en een zuiver geweten, die denken dat ze aan de goede kant van de grondwet staan.

Deze mensen gedragen zich als nazi’s die andere mensen uitsluiten, belasteren, het zwijgen willen opleggen, hen van hun economische middelen van bestaan willen beroven, die het gewoon niet kunnen verdragen dat er andersdenkenden zijn die zelf over hun leven willen beslissen, dat er mensen zijn die de waarheid spreken die in strijd is met de ideologie van de leugen en die gewoon een andere mening hebben. Ik voel die diepe haat tegen deze mensen die het gewoon niet kunnen verdragen om met de waarheid geconfronteerd te worden. Ondertussen vraag ik me af hoe ver deze mensen nog willen gaan.

Alexander Wallasch: Veel mensen schrikken nu van een simpel weerbericht. Hoe kunnen we deze escalerende waanzin – op alle kanalen trouwens, ook op Telegram, waar velen ook permanent zulke onheilspellende waarschuwingen verspreiden – stoppen?

Hans-Georg Maaßen: Dat kan ik niet echt beoordelen. Ik kijk niet zo nauw naar de sociale media kanalen. Maar vanuit mijn oogpunt zijn er zeker redenen voor deze uniforme berichtgeving en het schrille (klimaat red.) alarmisme. Enerzijds waarschijnlijk door de steeds slechtere kwaliteit van de journalistiek, door het gemak van veel journalisten om er gewoon in mee te gaan, want als je de massa volgt kan het niet fout zijn, maar ook door de lafheid om voor een standpunt uit te komen en nadelen ervan te accepteren.

En als ik ook zie hoe sommige critici van de heersende ideologie door journalisten ronduit publiekelijk worden afgemaakt, is er natuurlijk ook een flinke portie sadisme voor nodig om weerlozen onder het oog en applaus van het publiek met krantenberichten af te ranselen.

Alexander Wallasch: In sommige gevallen zie ik bij buren, vrienden en familieleden nog steeds een ongebreideld vertrouwen in ons leiderschap. Deels intelligente mensen.

Hans-Georg Maaßen: Dat kan ik uit eigen ervaring niet bevestigen, mijnheer Wallasch. Ik heb de indruk dat steeds meer mensen momenteel wakker worden en zich afvragen wat er hier eigenlijk gebeurt. Onder hen zijn ook veel mensen die waarschijnlijk Groen hebben gestemd en overal in mee zijn gegaan. Mensen die in het verleden ook profiteerden van eerder beleid, soms veel geld verdienden, en die voor een ruimhartig migratiebeleid waren, voor de energietransitie en tegen rechts, en die dachten dat we ons de groene ideologie politiek en financieel konden veroorloven.

Ik bespeur ook een grote mate van onzekerheid en angst voor de toekomst, zelfs in de klassieke intellectuele groene milieus. De koude realiteit zal zelfs de decadente oases van welvaart van groene intellectuelen niet sparen, en velen – zeker niet allen – zullen de kloof tussen werkelijkheid en groene utopie niet langer kunnen verdedigen. Dat was ook het geval in de DDR.

Alexander Wallasch: Dat klinkt nog steeds hoopvol. Dat is het idee dat op een bepaald moment door druk iets ten goede zal veranderen. Aan de andere kant is er de beoordeling dat mensen blindelings in een val lopen. Ik sprak net het hoofd van de federale politiebond en hij spreekt de vrees uit dat bijvoorbeeld migratiebewegingen kwantitatief zullen exploderen.

Hans-Georg Maaßen: Ja, het aantal illegale immigranten is weer drastisch gestegen. Ik heb de indruk dat dit is wat de regering wil. Bijna alle EU-lidstaten zijn voorstander van beperking en beheersing van de immigratie. Alleen Duitsland en mevrouw von der Leyen volgen een heel andere koers. We moeten stoppen met het altijd verontschuldigen van politici met incompetentie en domheid. Dat is zeker ook waar, zoals ik al zei. Maar door alleen daarop te focussen wordt het probleem gebagatelliseerd. Het cruciale is dat deze politici en de media die hen steunen massale migratie willen om ideologische redenen. Zij willen dat miljoenen migranten naar Duitsland komen zonder asiel aan te vragen. Ze willen dat afgewezen asielzoekers niet worden uitgezet. Sommige burgers zeggen misschien vol ongeloof:

Het kan toch niet zo zijn dat deze politici en journalisten onze samenleving willen vernietigen. Ja. In ieder geval geven de feiten voldoende aanleiding om dit wel te vermoeden. Ik ben echter ook van mening dat veel van de migranten het land weer vrijwillig zullen verlaten als ze zien dat er hier niets meer is te halen, als het feest voorbij is.

Alexander Wallasch: Ja, maar wanneer moet dat zijn, we schrijven dit al sinds 2016, het wordt op een gegeven moment te veel, maar het wordt alleen maar meer en meer.

Hans-Georg Maaßen: Dat heb ik in 2016 niet gezegd, want toen ging het nog goed. In 2022 is de situatie totaal anders, wanneer de federale regering de burgers vraagt om een noodvoorraad aan te leggen en voorbereid te zijn op gebrek aan water en voorraad te hebben voor minstens 14 dagen. Als men hierover had gesproken in 2016, zou men als prepper zijn belasterd. Nu bereidt de Berlijnse politie zich blijkbaar ook voor op een black-out. Dus als de politieke leiding een black-out en een economische ineenstorting in de komende winter op zijn minst mogelijk, zo niet waarschijnlijk acht, dan zal Duitsland niet langer aantrekkelijk zijn voor sommige illegale immigranten. Het zal dan waarschijnlijk rondgaan dat je hier op den duur nauwelijks iets uit kunt halen.

Alexander Wallasch: Maar wanneer is de situatie hier slechter dan in de thuislanden? Nu heb je de Berlijnse politie genoemd. Is het niet de taak van de politie om zulke planningen te maken?

Hans-Georg Maaßen: De politie zou namelijk voorbereid moeten zijn op een crisis, zodat ze dan nog kan functioneren. Ze zouden ervoor moeten zorgen dat ze genoeg brandstof hebben voor de patrouillewagens, dat politieagenten met elkaar kunnen communiceren via de radio en ook dat politieagenten überhaupt op hun post kunnen verschijnen. Dit zijn minimumeisen.

Alexander Wallasch: Is dat al een indicatie dat er een black-out komt, alleen omdat de politie zich voorbereidt?

Hans-Georg Maaßen: Je moet je afvragen of de politie hier tien of twintig jaar geleden ook op voorbereid was. Zeker, verschillende crises werden en worden geoefend: terroristische aanslagen, grote branden, cyberaanvallen … Het verschil is dat de hele bevolking nu al door politici wordt gevraagd zich voor te bereiden op een black-out en een mogelijke ineenstorting, die vroeger niet bestonden. En dat politici dat niet zomaar zeggen, maar dat het heel serieus bedoeld is, blijkt wel uit het feit dat ook de politie zich hierop voorbereidt.

Alexander Wallasch: Dat betekent dat, voor zover u weet, er niet eerder zulke black-out oefeningen zijn geweest?

Hans-Georg Maaßen: Nee, voor zover ik me herinner waren er geen oefeningen buiten een korte plaatselijke stroomstoring.

Alexander Wallasch: Een vraag over het inkomen van de nieuwe burger: Hartz IV, burgerinkomen, onvoorwaardelijk basisinkomen. Is dit een instrument om de vele migranten stil te houden? Integratie- en standstill-overeenkomsten door middel van een volledige voorziening?

Hans-Georg Maaßen: Het burgerinkomen dient niet om mensen in onze samenleving te integreren. Je moet wel erg naïef zijn om dat te geloven. Het inkomen van de burger leidt tot verdere aanzuigeffecten, waardoor smokkelaars een nog grotere deal ruiken om migranten naar Duitsland te brengen. De prikkels om te immigreren in ons sociale stelsel en misbruik te maken van het sociale stelsel worden groter. Op alle andere rechtsgebieden willen de ecosocialisten steeds meer maatregelen nemen om misbruik tegen te gaan of zogenaamde mazen in de wet te dichten. Denk bijvoorbeeld aan het belastingrecht. Maar in het sociaal recht worden, met het oog op de aanspraken van migranten, niet alleen mazen in de wet gemaakt, maar worden ook bewust dammen afgebroken om de uitbuiting van het sociale stelsel mogelijk te maken.

De staat moet er niet alleen belang bij hebben dat mensen zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Al was het maar omdat iedereen die zijn brood verdient met zijn eigen werk, belasting betaalt. Naar mijn mening is het ook de taak van de staat om burgers in staat te stellen economisch onafhankelijk te zijn. Mijn indruk is dat de federale overheid met de invoering van het burgerinkomen dat niet wil, omdat burgers die economisch onafhankelijk zijn ook politiek onafhankelijk kunnen denken. Het doet me denken aan de politiek in het oude Rome, toen het volk brood en spelen kreeg aangeboden. De mensen moeten niet lastig gevallen worden, ze moeten bezig gehouden worden. Wat de federale regering vergeten is, is de ontvangers van een burgerinkomen gratis bier en een gratis Sky-abonnement op de Bundesliga te geven om hen ervan te weerhouden op straat te demonstreren.

Alexander Wallasch: In de jaren ’80 en ’90 kreeg je niet alleen cadeautjes in de sociale zekerheid. Maar er was altijd een bepaalde groep in de maatschappij met wie je eerlijk gezegd niet wist wat je moest doen qua werk. Ze hadden problemen, alcohol, drugs, familieproblemen en problemen met de opvoeding. Maar we konden ons deze mensen altijd veroorloven. Tenminste totdat de massa-immigratie begon.

Hans-Georg Maaßen: We hebben ze niet alleen financieel, maar ook sociologisch kunnen betalen, en we hebben er ook een aantal gecreëerd. Je moet je voorstellen dat in gezinnen waar de grootouders en de ouders bijstandsontvangers waren, de kans groot is dat de kleinkinderen ook niet op eigen benen zullen staan. Men kan zich goed redden met sociale uitkeringen als men een bescheiden levensstandaard heeft en misschien wat kan bijverdienen. En deze sociale groep van uitkeringsafhankelijken is volgens mij juist onder de sociaaldemocraten bevorderd. Ik concludeer hieruit dat de sociaaldemocraten er groot belang bij hebben deze afhankelijkheid van de staat verder te bevorderen en generaties mensen te kweken die niet zonder sociale uitkeringen van de staat kunnen, of ze nu sociale bijstand, Hartz IV of Bürgergeld heten. En u hebt natuurlijk gelijk dat dit systeem in grote mate door immigranten is belast. Veel dingen passen niet meer bij elkaar hier in Duitsland. Meer en meer mensen merken dat op.

Alexander-Wallasch: Een vraag die lezers altijd stellen die regelmatig uitkijken naar de maandag met Maaßen: Waarom zit u nog in de CDU? Ik heb begrepen dat dit je politieke thuis is. En als dit huis wordt vernietigd vanuit jullie eigen gelederen, hoe lang houden jullie het dan vol?

Hans-Georg Maaßen: Bij de Bondsdagverkiezingen van vorig jaar heb ik mij immers kandidaat gesteld voor de CDU omdat ik van mening was dat er in Duitsland alleen verandering kan komen door een verandering van de Unie. De meeste leden zagen het ook zo toen zij in het lidmaatschapsreferendum van afgelopen december op Friedrich Merz stemden en daarmee tegen de twee kandidaten van het partijestablishment, dat mede verantwoordelijk is voor de politieke ramp in Duitsland.
De heer Merz was gekozen als de hoop van de conservatieven, hoewel hij nooit uitgesproken conservatieve standpunten had ingenomen en zich van de conservatieven had gedistantieerd. De meeste leden die voor hem campagne voerden en hem steunden realiseerden zich negen maanden na zijn verkiezing dat de heer Merz niet was wie zij dachten dat hij was. De heer Merz maakte toen geen deel uit van het partij establishment, maar daar is hij nu wel aangekomen. En de leden beseffen dat hij niet anders is dan de anderen, en dat hij alle politieke standpunten van zijn kiezers zal opofferen voor zijn eigen politieke carrière als dat hem helpt. Ik kan me voorstellen dat hij tijdens deze zittingsperiode Olaf Scholz wil vervangen als kanselier. Om een coalitie met de Groenen te bereiken is hij niet te beroerd zich te vernederen voor de Woke-ideologie. Dit is ontnuchterend voor heel veel CDU-leden. Ze voelen zich verraden, vooral door de resultaten van het federale partijcongres, waar Friedrich Merz zich gedroeg als Friedrich Merkel.

Hoe de CDU verder gaat, weet ik niet. En hoe de leden erop zullen reageren, weet ik ook niet. Gisteren nog las ik een ontslagbrief ondertekend door vele jonge leden van de partij. De leden betalen hun contributie niet zodat een of andere functionaris een post krijgt of de heer Merz kanselier wordt, maar ze zitten in de partij zodat een bepaald beleid wordt gemaakt. Als er geen fundamentele heroriëntatie komt bij deze partijleiding, als zij het rampzalige Merkel-beleid voortzet en als zij zich aansluit bij de Groenen, zal de CDU politiek irrelevant worden. Niemand heeft de CDU nodig als het aan de Groenen licht.

Alexander Wallasch: Velen zijn al vergeten dat er een regering Merkel was met een coalitie met de FDP. Nu oriënteert de CDU zich op de Groenen in plaats van de FDP aan te moedigen weer de FDP te zijn. Het zwart-gele model lijkt te zijn gestorven…

Hans-Georg Maaßen: Ik denk dat mevrouw Merkel veel eerder een coalitie met de Groenen wilde aangaan omdat de Groenen persoonlijk en ideologisch veel dichter bij haar stonden. Uit het resultaat van vandaag blijkt dat mevrouw Merkel een duidelijk links-groen beleid heeft gevoerd. En de CDU werd een linkse partij onder mevrouw Merkel. Ze voerde een slim personeelsbeleid, waarmee ze alleen loyale en lijngetrouwe mensen op machtsposities in de partij plaatste, en ze voerde een links feitelijk beleid, waarmee ze veel wensen van de Groenen, SPD en SED/Links vervulde.

Helaas hebben veel van de apolitieke maar opportunistisch denkende partijfunctionarissen van de CDU dat niet in de gaten, of het kan ze gewoon niet schelen. Voor veel van deze mensen is het van cruciaal belang dat de CDU toegang heeft tot de toewijzing van kantoren en functies en dat er rekening met hen wordt gehouden. Dat bleek ook op het laatste partijcongres, toen er luidkeels werd geroepen dat mensen als Günther of Wüst coalities aangingen met de Groenen, die een ideologie vertegenwoordigen die vijandig staat tegenover de burgerlijke levensvisie en op geen enkele manier verenigbaar is met de doelstellingen van de klassieke CDU.

De CDU zal nooit vergeven worden voor het feit dat het deze partij was, onder leiding van Merkel, die ons tegen alle waarschuwingen in afhankelijk maakte van Russisch gas en Chinese buitenlandse handel, die de dienstplicht afschafte en de Bundeswehr beschadigde, die de geleidelijke afschaffing van kernenergie en de geleidelijke afschaffing van kolengestookte energieopwekking leidde. Het was de CDU die de grenzen opende voor massamigratie. Dit waren geen “fouten” van de regeringen Merkel, het was geen domheid of naïviteit, zoals de heer Merz zei op het partijcongres over Rusland en het energiebeleid. Ik ben ervan overtuigd dat het voorbedachte rade was. Al het andere zou ik als advocaat absurd vinden.

Alexander Wallasch: Er is nog steeds een gebrek aan literatuur die dit echt op precies dezelfde manier beschrijft op tweehonderd bladzijden. Ik kan me voorstellen dat er kort na publicatie een bestsellersticker op wordt geplakt…

Hans-Georg Maaßen: Nee, het gaat niet over literatuur. Met wat er gebeurd is, of het nu Ruslandbeleid, energiebeleid, asielbeleid of Corona-beleid was, zouden alle dossiers van de Kanselarij en de ministeries op tafel moeten komen. En interviews of ondervragingen van degenen die toen actief waren.

Alexander Wallasch: Ondervraagd worden door wie? Door commissies in de Bondsdag?

Hans-Georg Maaßen: Ik zou zeggen dat ze eerder door officieren van justitie ondervraagd moeten worden. Ze kunnen het beter.

Alexander Wallasch: Hartelijk dank voor het interview!

Met dank aan blckbx.

https://www.alexander-wallasch.de/gastbeitraege/oekosozialistische-fanatiker-die-heutigen-nazis-wissen-nicht-einmal-dass-sie-nazis-sind


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4