VRAAGJE AAN MARK RUTTE,


-2

Beste Mark,

Ik weet dat het een vraag is die ik eigenlijk niet hoef te stellen, gezien je studierichting geschiedenis, maar heb je wel eens gehoord van de persoon Herodotos van Halicarnassus?
Mocht je tijdens je colleges al net zoveel minachting voor de lesstof tentoongesteld hebben, als tijdens de debatten voor hetgeen je collega’s te berde brengen, dan zal ik je een klein geheugensteuntje geven.

Herodotos of Herodotos van Halicarnassus was een Grieks historicus die in het Westen beschouwd wordt als de vader van de geschiedschrijving. Hij verwief vooral bekendheid met zijn ‘Historiën,’ het oudste omvangrijke werk dat in Griekse proza bewaard is gebleven, waarin hij de gewelddadige confrontatie tussen Oost en West beschrijft. De geleerde kreeg echter ook kritiek op zijn geloofwaardigheid, en werd door tijdgenoten ‘de vader van de leugens’ genoemd.

Ik weet niet of je tijdens jouw studie ooit tijd, studiematige interesse of misschien wel een werkstuk aan deze Herodotos hebt gewijd, maar gezien je wederom hilarische persconferentie van vanavond zijn er opvallende ‘overeenkomsten.’

Wat Herodotos was voor zijn tijd, de vader van de leugens, ben jij overduidelijk voor deze tijd, het enige verschil is dat niet jouw ‘tijdgenoten’ je zo benoemen maar steeds meer generaties van het Nederlandse volk.
De onbeholpenheid, overgoten met een sausje van minachting en overduidelijke leugens, druipen werkelijk van iedere ‘onzinconferentie’ af, en het is dat jij en Hugo overduidelijk geschoold zijn in het acteervak ‘hoe vertel ik de grootste bullshit zonder te lachen,’ anders konden deze lachwekkende conferenties direct bijgeschreven worden in het archief van het theater van de droeve lach.

Nog een ‘overeenkomst’ met je voorganger Herodotos is het feit dat jullie beide vanaf nu te boek staan als geschiedschrijvers, Herodotos van de strijd tussen Oost en West en jij van de totale vernietiging van het land dat eens bekend stond als het soevereine Nederland.
Wat ik dan weer wel mooi vind is dat jij als geschiedschrijver die overduidelijke ‘kwaliteiten’ uit vroeger tijden, zoals het hebben van geen ziel, het te koop zijn voor het slijk der aarde en het geloven in mythologische monsters als corona, naadloos naar onze tijd hebt geïmporteerd, met in je kielzog die – ook al ouderwets benaamde – concubine of schildknaap genaamd Hugo.

Maar om even op Hugo terug te komen, en die verplichtingen voor terugkerende ‘coronabinnenhalers,’ hoe zit het met Hugo zijn quarantaine nu hij overduidelijk even vanuit Zuid-Frankrijk is komen overvliegen?
Of zijn naast zijn ego zijn bespottelijke schoenen inmiddels ook zodanig gegroeid dat hij met zevenmijls-stappen even is overgewipt?

Oooh nee, foutje mijnerzijds. Corona heeft zoals gebleken is geen vat op ambtenaren, politici, agenten, militairen en boa’s. Zou de ‘besmettingsfactor’ dan misschien toch te maken hebben met de grootte van je intellect?


Like it? Share with your friends!

-2