Zonnepanelen toch niet zo milieuvriendelijk als altijd wordt voorgespiegeld!


1

Daar ga je dan met je goede bedoelingen. In de Los Angeles Times staat een artikel over grondwatervervuiling door op stortplaatsen gedumpte zonnepanelen. Al jaren werden de zonnepanelen gepromoot in California, the sunshine state maar nu de eerste generaties worden afgedankt komt er een neveneffect aan het licht. Vervuiling van de zonnepanelen in de vorm van zware metalen Selenium en Cadmium in het groendwater. Er is geen plan voor recycling van zonnepanelen omdat dit zeer moeilijk en kostbaar is. Lijkt een beetje op de composiet rotorbladen van windmolens die maar worden begraven omdat men er geen raad mee weet en wat te denken van de enorm vervuilende elektrische auto accu’s. Het is weer lekker. Lang leve de groene economie! Wat is er nu zo moeilijk aan een lifecycle analyse? Dit had men kunnen weten….

https://www.latimes.com/business/story/2022-07-14/california-rooftop-solar-pv-panels-recycling-danger


Like it? Share with your friends!

1
Frontier4