100% Proof We’re Living in The End Times (video)

Deze video is afkomstig van End Times Productions. 100% Proof We’re Living in The End Times. Is een video die de huidige ontwikkelingen vanuit bijbels perspectief ziet. De Eindtijd is voorspeld in de Bijbel.


1

Deze video is afkomstig van End Times Productions. 100% Proof We’re Living in The End Times. Is een video die de huidige ontwikkelingen vanuit bijbels perspectief ziet. De Eindtijd is voorspeld in de Bijbel. En honderden profetieën uit de Bijbel totaal, zijn al uitgekomen, tot in detail! Wereldwijd is er een toename gaande van (pasgeboren) Christenen die getuigen van hun “Rapture dreams”, profetie Joel 3:1

Geschieden zal het daarna dat ik mijn Geest uitgiet over alle vlees, en dat uw zonen en uw dochters profeteren zullen; uw oudsten zullen dromen dromen en uw uitgelezen jongelingen zullen visioenen zien.Wat zozeer heeft God de wereld lief dat hij de zoon, de eniggeborene geeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, Johannes 3:16.De tijd is nabij!! Jezus bestaat! En hij zegt: bekeer u, want genaderd is het Koninkrijk der hemelen, Matteüs 4:17

Wil je Jezus Christus aannemen als je Heer en Verlosser? Dat kan door middel van een gebed, bijvoorbeeld:

Onze vader in de hemel, ik erken dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb. Ik geloof dat Uw Zoon, Jezus Christus, aan het kruis gestorven is voor mijn zonden en uit de dood is opgestaan, om mij te redden en een nieuw leven te geven. Ik neem Jezus Christus aan als mij Heer en persoonlijk Verlosser. Vervul mij alstublieft met Uw Heilige Geest en geef mij de kracht om U te volgen en te leven in heiligheid voor Uw glorie. Dit vraag ik aan U, Vader, in Jezus naam.

Amen.


Like it? Share with your friends!

1