5 OVER 12


0

Vandaag, 25 september 2021, wordt in ons land de democratische klok vastgezet op 5 over 12, het moment waarop dit land definitief wordt teruggezet naar 1933, na de ineenstorting van de Weimarrepubliek.
Het ligt deze dagen wat gevoelig om de parallellen te trekken naar die tijd waarin Adolf H. de macht greep, wat haaks staat op de ongevoeligheid voor de installering van een medische apartheid onder dekking van een ‘killervirus.’

Waar komt toch die linkse gevoeligheid vandaan om parallellen te trekken naar de tweede wereldoorlog, terwijl dat voor partijen als Dedain66 en Groenslinks als zo ongeveer 21 jaar hun modus operandi is t.a.v. partijen als de PVV en FVD?

Het is in de linkse optiek volkomen salonfähig om bij het minste betoog van Wilders of Baudet direct de tweede wereldoorlog-kaart te spelen in het spel van morele verontwaardiging, maar een onderbouwde vergelijking tussen de oprichting van het nationaal socialisme, en de oprichting van de Discriminerende Dictatuur Rutte is een stap te ver voor de gevoelige Haagse teentjes.

Schaam je hoorde ik pratende plaspop Jetten in – zwaar gespeelde – emotie zeggen tegen de gekozen volksvertegenwoordiger Baudet, daarmee denkend dat hij recht deed aan een heersend gevoel, maar waar blijft het eigen schaamtegevoel van deze hysterische keukenmeid als het de systematische uitsluiting van miljoenen Nederlanders betreft?

Ik ben 54 jaar geleden geboren met het – later gegroeide – besef dat ik in een land zou opgroeien waar wij nooit, maar dan ook nooit wie dan ook zouden buitensluiten, een gegeven waarop ons land, en onze grondwet is gebouwd.

Het blijkt echter van een grotere eenvoud te zijn om – net als plaspop Jetten – achter heersende waanzin, hypocrisie en aangejaagde angst aan te lopen, dan jezelf schrap te zetten voor onze normen en waarden, en de normale regels van medemenselijkheid.

Dit nooit meer is een – naar nu blijkt – te hoogdravende opdracht gebleken, want waar de code van Neurenberg expliciet een verbod op medische experimenten zonder de toestemming van het individu als menselijke, en wettelijke, leidraad opgesteld heeft, bevinden we ons inmiddels in een groter medisch experiment dan waar Mengele ooit van had durven dromen.

Het is niet alleen de coronaplandemie die zichtbare parallellen vertoond met project arische reinheit, het is ook het gender en kloongeklooi dat bijna 1 op 1 vertaald kan worden vanuit de natte droom van oom Adolf.

Wij als mensen hebben niet het recht ons te gedragen als God, maar het is echter een recht dat de woke-elite zich toegeëigend hebben in hun maniakale drang om over ons allen te heersen.

Volgens engnek Jetten wordt er – zelfs – op onze basisscholen onderwezen over gendergekte, bevallende mannen en geboren worden met een plasser maar opgroeien met een gemodelleerde snee, omdat een steeds groter deel van onze jeugd vanuit eigen gevoel en besef met deze zaken opgroeit, maar ik zeg keihard dat een steeds groter deel van onze jeugd met deze shit opgroeit juist omdat ze onophoudelijk geïndoctrineerd worden met deze linkse waanzin.

Het is niet het grootste gevaar voor ons ‘normale’ bestaan dat deze linkse woke-agenda bestaat, het grootste gevaar is dat de boodschappers van deze onzin aan de regieknoppen zitten van de te voeren koers……. zoals levensgevaarlijke volksmenner Roborobje.

Wij zijn beland in een fase dat ratio wordt aangezien voor waanzin en waanzin voor ratio, gestimuleerd door de eenzijdige berichtgeving van de MSM, en de vermeende morele superioriteit van het linkse gedachtegoed dat griezelige parallellen begint te vertonen met de arische superioriteit uit de jaren ’30 en ’40.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

0
Michel Mulder