Alle zelfstandigen weg reglementeren


0

De bakker in het dorpje waar wij wel eens vakantie plachten te vieren in Frankrijk zoekt een opvolger. Dat doet hij al een aardig tijdje en tot dat ze er één vinden gaan ze nog door. Hij in de bakkerij en zij met de verkoopwagen door de dorpjes bij een steeds kleiner wordend aantal afnemers. Er overlijden er steeds meer.. Maar hoe dan ook, er is nog altijd genoeg klandizie voor een goede broodwinning. Toch hebben er al een paar potentiele kandidaten afgehaakt. Waarom? Vanwege groeiende regelgeving vanuit Brussel.  Voor de overnamepartij is het er niet makkelijker op gemaakt. Regelgeving uit Brussel op gebied van arbeidstijden en ingrediënten etikettering zijn voor kleine bedrijven als bakkerijen niet te doen Bakkers hebben nu eenmaal vroege dienst en die kun je niet een week vroeg en dan een week niet vroeg laten werken. In een artikel uit ‘Bakkerswereld’ Stelt SP Europarlementslid Dennis de Jong dan ‘goedbedoelde regels’ uit Brussel de plank nogal eens misslaan en zo ook in dit geval.

Het is echter zeer de vraag of deze regels wel zo goedbedoeld zijn geweest. Het lijkt er namelijk op dat dit soort regelgeving een kaalslag veroorzaakt heeft op het platteland. Kleine slagerijen die moesten stoppen in verband met de milieu/hygiëne regels, Bakkerijen, maar ook bijvoorbeeld kleine logementen die geen ruimte hadden voor een gehandicaptentoilet etc.

Het komt er op neer dat Brussel regels oplegt die er voor zorgen dat de kleine ondernemer het bijltje erbij neerlegt en dat de klandizie naar de grote spelers gaat. Op deze wijze hebben de grote spelers  het monopolie steeds meer in handen.

In hetzelfde artikel staat ook de push vanuit Brussel beschreven om het mkb meer online te laten doen. Een echt WEF dingetje. Alles digitaal, traceerbaar, niet contant en van huis. Dit is niet goedbedoeld. Dit is pure manipulatie. De EU is een werktuig in de handen van de Industrie.


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4