Zij bepalen, u gaat betalen


1

We hebben weer een Nederlands clubje gevonden dat zich bezighoud met uw toekomst; het IEF. The Impact Economy Foundation. Het komt er in het kort op neer dat de mensen achter dit clubje zich bezighouden met de prijs die een product kost gedurende de levenscyclus van het betreffende product. Van ontstaan tot en met afdanken/opruimen/recyclen. Het idee is dat in de toekomst dit van alle producten berekend zou moeten worden en dat daar dan ook een prijskaartje aan komt te hangen. Door op deze wijze alles te gaan beprijzen zou er een veel duurzamere samenleving gaan ontstaan is het idee.

https://impacteconomyfoundation.org/wp-content/uploads/2022/04/IEF_Beleidsplan_Update2022.pdf

Natuurlijk klinkt dit fantastisch. Je zou bijna denken wie wil dit nu niet? Wel, we denken dat het goede kanten kan hebben. Het is echter geheel afhankelijk van wie dit soort ideeën naar voren brengen en of deze lieden goede bedoelingen hebben.

Daar hebben we echter meteen de angel te pakken want het initiatief komt naar het lijkt uit de hoek van de financiële elite, de UN en het WEF. De elite die rijk is geworden door ongebreideld en nauwelijks gereguleerd rotzooi de wereld in te pompen. Diezelfde mensen gaan nu niet hun vermogen inzetten om een betere wereld te maken, nee die gaan ons systemen (verdienmodellen) opleggen waarvoor wij gaan betalen en die onze welvaart drastisch zullen verminderen.

Het bestuur van Stichting Impact Economy Foundation bestaat uit:
• Voorzitter Herman Mulder
• Penningmeester Charles Evers
• Secretaris Jan Truijens Martinez
• Lid Adrian De Groot Ruiz
• Lid Michel Scholte
• Lid Dirk Schoenmaker
• Lid Teresa Fogelberg
• Lid Jolande Sap
• Lid Lidwin van Velden

Niet de minsten, een paar zwaargewichten met een lange staat van dienst in de bestuurlijke krochten, bijgestaan door wat Global Shapers van de WEF. De info op de website ademt ook helemaal WEF, zelfs een narrow window of opportunity…

Het advisory council is ook niet mis; Balkenende, Baarsma, Rinnooy Kan, Wijffels, Wortmann, Thijssen enzovoort. Nou weten we dat ook weer. Let op mensen, Schwab penetreerde niet alleen de kabinetten, hij zit in de slagaders en wil doordringen tot in de haarvaten van de samenleving.


Like it? Share with your friends!

1
Frontier4