Alles is gepland!!


0

Voor allen die nog denken dat dit alles een vrij spontaan gebeuren is waarbij de overheden reageren op de actuele situatie is dit wellicht een eye opener. De in Frankrijk sinds begin augustus verplichte pass sanitaire is een lang van tevoren geplande invoering van een controlesysteem. Dit laten de onderstaande stills uit een filmpje van een Francaise goed zien. We zien een poster die de invoering van de nieuwe maatregelen uitlegt. Als ze daarna inzoomt op data die op het document staan dan zien we dat dit document al gemaakt is in Januari 2020. Ruim voor er ook maar iets aan de hand was in Europa. Ook hier in deze pdf van een ander Frans overheidsdocument.

https://www.saintparresauxtertres.fr/img-mairie/gestes-barrieres.pdf

Dit laat zien dat er draaiboeken worden gevolgd door de diverse overheden. In het ene land gaat het zus en in het andere zo, dan weer wat sneller, dan wat langzamer, maar de grote lijnen worden gevolgd. In Frankrijk noemen ze het pass sanitair hier zal het weer een andere naam hebben maar het komt op hetzelfde neer. Inperking van uw rechten en vrijheden. Covid is slechts een dekmantel om verregaande maatregelen te treffen om totale controle te krijgen.


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4