ALS ZWART-GEEL NIET MEER STAAT VOOR ROOD-WIT-BLAUW


-2

Meer en meer komen de verongelijkte verhalen naar buiten van de staatsmedia, en dienders zelf, dat de politie zich zéér onheus bejegend voelt door alle verhalen over hun huidige rol.
Oom agent, en hier en daar een tante, doet huilie huilie over het feit dat zij weggezet worden als landverraders, ss’ers en opgefokte randdebielen, terwijl ze het toch allemaal zo goed bedoelen.
Wij moeten de, werkelijk duizenden, filmpjes over hun soms beestachtige, en hun ambt onwaardige, gedrag anders interpreteren, want als zij weer met een man of 5 een senior het recht tot spreken ontnemen, een gewone Nederlander arresteren vanwege het t-shirt wat deze draagt of losgaan op weerloze senioren, dan is dit uiteraard om deze personen te beschermen, en een ritje naar huis aan te bieden in een veilige kooi in een arrestantenbus.

Wij, dat te snel oordelende publiek, weten niet op waarde te schatten hoe de-escalerend, en uiteraard door eigen verstandelijk vermogen tot stand gekomen, hun optreden eigenlijk is.
Het is natuurlijk ook wel wat om door tientallen, zo niet honderden mensen voor landverraders uitgemaakt te worden – mensen die dit overigens allemaal bij het verkeerde eind hebben, volgens onze staatsmedia – terwijl jij je enkel met ijver en inzet aan je taak kwijt, en van diezelfde arrestant wel weer steun verwacht bij jullie volgende cao-protest. Je zou van minder hoorndol worden.

Vooral dat vergelijk met schimmige clubjes als de ss of de sa, die in het kielzog van Adolf hun opkomst genoten, schijnt nogal te ‘steken’ bij de dames en heren van de hedendaagse staatstroepen, want een vergelijking met oorlogsmisdadigers die aan de verkeerde kant van de geschiedenis bleken te staan, ja daar wordt Bromsnor niet vrolijk van.
Maar is deze vergelijking nu daadwerkelijk zo gek?

Bij de oprichting van voornoemde walgelijke clubjes was er waarschijnlijk geen enkel lid die dacht: ha, nu wordt ik even vrolijk een massamoordenaar en oorlogsmisdadiger. Nee, ik vermoed – want zeker weten doe ik het niet – dat men zich aansloot omdat er het gevoel heerste dat zij zich voor je juiste, en rechtvaardige zaak aan het inzetten waren…… net dus als velen van u.

Hoe het verhaal van o.a. de ss en de sa is afgelopen dat weet uiteraard iedereen, en velen dekte zich in door de dooddoeners: befehl ist befehl en wir haben est nicht gewusst, maar geldt dit nu wederom?
Wij mensen – althans sommige van ons – hebben de gave om te leren van het verleden, en op basis daarvan ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Ik ben er heilig van overtuigd dat het merendeel van de zwart-gele brigade zich naar eer en geweten inzet voor een beter Nederland, maar zoals zo vaak moeten de goede onder de kwade lijden.
Door het overweldigende bewijs over de inzet van de ‘kwade’ ME’ers en zwart-gele ordetroepen, begeeft het hele politiekorps zich op een hellend vlak, en dreigen zij andermaal – refererend aan ’40 – ’45 – aan de verkeerde kant van de geschiedenis geplaatst te worden.

Recent spraken wij, de burgers van dit land, nog onze afschuw uit over de geweldsorgies in Frankrijk en Spanje, waar de eigen politie als beesten tekeer gingen tegen het eigen volk.
Wij waren toen nog de mening toegedaan dat wij in een fatsoenlijk land leven, waar de mediterrane veldslagen slechts een ‘ver van mijn bed-show’ waren.
Maar hoe ver van ons bed is deze ‘show’ inmiddels nog geachte agent?
De beelden van de veldslagen op o.a. het Malieveld kunnen 1 op 1 overgezet worden naar de verhalen over de burgerprotesten in Frankrijk en Spanje, en met de beste wil van de wereld kan je hierbij niet meer spreken van een democratische rechtsstaat.

Vraagt u zich eens af geachte agent of u zou willen dat uw bloedeigen vader of moeder zo behandeld zou worden, als de demonstranten op het Malieveld? Zou u, getuige uw eigen opvoeding, accepteren dat u het zwijgen opgelegd wordt als u voor uw rechten opkomt?
Zou u het accepteren dat u gearresteerd wordt enkel vanwege het feit dat u een bepaald t-shirt draagt?
En in alle eerlijkheid zult u dan moeten toegeven, dat het feit dat ik deze voorbeelden überhaupt al kan aandragen, het bewijs zijn dat wij zijn opgeschoven van een democratische rechtsstaat, naar een totalitaire dictatuur.

De sleutel van het door u ervaren, en aangedragen, probleem ligt dus geheel in uw eigen handen geachte agent.
Wilt u niet voor landverrader uitgemaakt worden arresteer dan geen onschuldige burgers.
Wilt u niet voor ss’er uitgemaakt worden, ram dan geen onschuldige senioren in elkaar.
Wilt u niet vergeleken worden met de sa zorg er dan voor dat u zich weer kwijt aan uw taak, het beschermen van het Nederlandse volk, en leen u niet meer voor het nu vertoonde beeld van de knokploeg van het kabinet Rutte.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

-2
Michel Mulder