Bekend Fries advocatenkantoor Anker & Anker treedt op tegen de noodverordening


0

(Bron van dit artikel)

Bekend Fries advocatenkantoor Anker & Anker treedt op tegen de noodverordening
Advocaat Tjalling van der Goot van Anker & Anker Strafrechtadvocaten zal bijstand verlenen aan mensen die een strafbeschikking hebben ontvangen wegens een overtreding van de noodverordening rondom de overtrokken maatregelen van het coronavirus.
De strafbeschikkingen worden meestal opgelegd wegens het niet in acht nemen van de anderhalve meter afstand, samenkomsten of niet-toegestane groepsvorming.

Het doel van de rechtshulp is om van de strafrechter een oordeel te krijgen of de noodverordening rechtmatig is. Regelgeving moet namelijk voor iedere burger duidelijk zijn en niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Ook mag een noodverordening niet in strijd zijn met de Grondwet of in verdragen vastgelegde grondrechten. Verklaart de rechter de noodverordening onverbindend, dan zijn de op basis hiervan door het OM opgelegde straffen onterecht.
Strafbeschikkingen gevraagd. Daar heeft Anker & Anker hulp bij nodig. Bij een overtreding van de noodverordening wordt door de politie of een Boa een boete aangezegd. Daarna ontvang je van het CJIB een brief met daarop ‘strafbeschikking’. Je kan binnen veertien dagen in verzet gaan tegen deze door het ministerie opgelegde straf.

Tjalling van der Goot wil je daar als advocaat in bijstaan. De kosten voor de rechtsbijstand worden voldaan de groep ondernemers van initiatief 1,5x beter. O.a. horecaondernemers Won Yip, Laurens Meyer en Geert Bosman zijn initiators van deze groep. De raadsman van Anker & Anker zal voor iedereen die de strafbeschikking mailt verzet doen bij het openbaar ministerie. Dan is de door het OM opgelegde straf niet onherroepelijk en wordt de zaak daarna beoordeeld door de onafhankelijke rechter. Belangrijk is dat je de geldboete in die tijd niet betaald. Doe je dat wel, dan kan geen verzet meer worden gedaan.

Mensen die een strafbeschikking hebben ontvangen kunnen die gescand of op een foto sturen naar Vandergoot@ankerenanker.nl met een cc naar secretariaat.vandergoot@ankerenanker.nl. Zet in de e-mail de volledige voornamen, achternaam, adres, geboortedatum en BSN.
Let op: de termijn om een verzetschrift in te dienen is veertien dagen na ontvangst van de strafbeschikking. Te laat is ook echt te laat. Wees dus op tijd!

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

0
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *