Boek dat schade medicijnen aantoont ‘verboden’?

Waarom is een boek dat schade door medicijnen aankaart zo moeilijk verkrijgbaar?


4
Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh,
Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh,

Een paar jaar geleden was ik al enkele maanden bezig om via Geneeskundeboek.nl een exemplaar van een medisch handboek in mijn bezit te krijgen. Helaas vergeefs. Tot driemaal werd ik na een maand tevergeefs wachten op dit boek met een smoes afgepoeierd. Het kwam erop neer dat me er helaas maar bij moest neerleggen dat dit boek door de geringe interesse hiervoor vanuit Nederland niet meer in Nederland kon worden afgeleverd. Zelfs toen ik vroeg om de gegevens van de uitgever om dan maar te proberen of dat boek tegen desnoods hogere vrachtkosten uit Amerika kon worden opgezonden, kreeg ik nul op rekest. Mijn echtgenoot vond tenslotte nog een andere mogelijkheid en op Pasen 2009 probeerde hij deze route uit. Per omgaande kreeg ik het verlangde boek uit Duitsland opgestuurd.

Het ging hierbij om het boek Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh, PhD, CCN, James B. LaValle, RPh, DHM, NMD, CCN, Ernest B. Hawkins, RPh, MS, Daniel L. Krinsky, RPh, MS, 2001. Dit is een boek uit een hele reeks medische handboeken van Lexi-Comp, Inc.

Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh,
Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh,

Tot mijn verbazing viel dit boek bij een eerste verkenning open op bladzijde 28. En op die bladzijde stond te lezen dat aluminium hydroxide – dat in de meeste vaccins als adjuvans (versterker) wordt gebruikt – leidt tot depletie (afname) van calcium, fosfor en vitamine D.

Omdat vitamine D onontbeerlijk is voor het functioneren van het immuunsysteem, stelde ik dr. Maria Conyn van het RIVM van mijn vondst in kennis. Er kwam geen directe reactie, maar waarschijnlijk wel een indirecte:

Toen ik korte tijd later nog zo’n boek wilde bestellen voor een bevriende arts, bleek dat boek nergens meer verkrijgbaar, niet in Duitsland en nergens anders. Na die tijd heeft niemand het meer – voor welke prijs dan ook – kunnen bemachtigen.

Dat de in vaccins gebruikte aluminiumhydroxide het afweersysteem ernstig verzwakt, waardoor infecties makkelijker kunnen toeslaan, dient blijkbaar buiten het bewustzijn van de ‘simpeler’ medische wereld en het publiek te worden gehouden.

Waarom is een boek dat de schadelijke kant van medicijnen aantoont ‘ineens’ niet meer verkrijgbaar?

Bovenstaande relaas is van enige jaren terug. Een oplettende lezer stuurde ons de volgende link voor aankoop via Amazon:

Momenteel is onze leefwereld zo vergeven van aluminium, in vaccins maar ook in allerlei producten, zoals deodoranten, dat bijna niemand meer een naar behoren functionerend immuunsysteem heeft. Als u hier iets over zegt dan wordt er direct gezegd dat er meer aluminium op een peer zit, dan in een vaccin. Dat is leuk; maar er wordt dan niet bij gezegd dat opname via de mond en maag een ander traject is dan opname direct onder de huid, of in het bloed via vaccins. Via de maag poept u het meeste uit, via het bloed gaat het naar uw hersenen. Met alle gevolgen van dien.

Niet alleen mensen in ontwikkelingslanden of oorlogsgebieden hebben een verzwakte afweerfunctie, maar ook de westerse mens die zo door de gezondheidsautoriteiten ‘in de watten wordt gelegd’ met allerlei preventieve maatregelen zoals steeds meer vaccinaties. Op dit moment is het dus niet best gesteld met de kwaliteit van de afweersystemen van zo’n beetje de complete mensheid. En dat terwijl er een griezelig gevaarlijk vaccin in de pijplijn zit, dat men meteen zal gaan gebruiken zodra ergens zomaar een nieuw virus opduikt…

In relatie met het voorgaande wil ik niet voorbijgaan aan het boek Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present, door Kevin D. Annett, M.A., M.Div., September 2010. Hieronder staat de PDF.

In dit boek wordt beschreven hoe – aanvankelijk met behulp van met pokken-besmette dekens, maar later met pokkenvaccins – de oorspronkelijke bevolking van Canada werd uitgeroeid. Opzettelijke genocide met behulp van (pokken) vaccins is dus al eens eerder vertoond.

Is deze crisis de opmaat voor een georkestreerde desastreuze pandemie?

Na deze voorgaande redenering vrees ik dat – naast aluminiumhoudende vaccins – de nieuw ontworpen vaccins inderdaad het meest sublieme geheime wapen zijn in een zorgvuldig vooraf geplande mondiale genocide.

En Bill Gates, de ‘goeierd’ die zoveel geld doneert aan GAVI (een organisatie die opgericht is om te streven naar zoveel mogelijk vaccinaties wereldwijd), stond op een congres gewoon over dit geheime wapen te vertellen in de veilige wetenschap dat mensen de waarheid – als die maar verschrikkelijk genoeg is – toch niet kunnen of willen geloven.

Het heeft er dus alle schijn van dat de bedenkers van dit geniale genocide-plan zichzelf en de hunnen niet zullen laten prikken met deze smerige vaccins om zodoende op zeker moment in de toekomst een van ‘gepeupel’ schoongeveegde aarde voor zichzelf te kunnen beërven…

Depleties van micronutriënten door vaccins en farmaceutische producten die genoemd worden in het ‘Depletieboek’ van Ross Pelton en mede-auteurs.

Interessant is ook dat er in dat Depletieboek 99 gangbare farmaceutische middelen worden genoemd die allen de zinkspiegel verlagen, hetgeen niet erg handig is i.v.m. de kwaliteit van het immuunsysteem.  (Dat houdt de vraag naar medicatie wel gaande.)

In datzelfde Depletieboek staan ook precies 50 farmaceutische middelen vermeld die de spiegel van vitamine D verlagen.

Het is mogelijk om met vaccins de kracht van het afweersysteem te ondermijnen, net zoals dat ook kan gebeuren d.m.v. allerlei in de apotheek verkrijgbare medicijnen.

Een ‘corona-vaccin’ zal – ongeacht welk pathogeen men denkt te kunnen verdelgen – niet echt werkzaam zijn.

Er zijn wetenschappers die hebben aangetoond dat al in de vorige eeuw geweten werd dat vaccins niet kunnen werken omdat vaccinaties verhinderen dat er een normale incubatietijd plaatsvind. En alleen als die incubatietijd (en doormaken van een bepaalde ziekte) plaatsvindt, kan immunisatie optreden. De meeste vaccins leiden niet tot immunisatie, maar wel tot veel andere narigheid.

Iedereen lek prikken met een ‘zogenaamd corona-vaccin’ zal wel leiden tot een stortvloed aan bijwerkingen, maar niet tot de zo verlangde immuniteit.

Is het niet raar dat we naast allerlei indianenverhalen over een toekomstig corona-vaccin en nieuwe anti-corona-medicijnen nooit eens iets horen over simpele manieren waarop ieder mens zelf zijn afweersysteem kan versterken?

Voldoende slaap (=melatonine-aanmaak)

Voldoende zon of supplementen met vit. D3

Vitamine C

Zink

Naam bij Redactie bekend.


Like it? Share with your friends!

4
admin