Coronacrisis noopt FrieslandCampina tot harde bezuinigingen


-1

(De Telegraaf)

AMERSFOORT – De coronacrisis heeft een fors gat geslagen in de resultaten van FrieslandCampina, waardoor het concern zich genoodzaakt voelt diep te snijden in de kosten. Terwijl de omzet van de zuivelreus met €5,6 miljard gelijk bleef, daalde de winst met maar liefst 37,2% ten opzichte van de eerste helft van 2020.
De vraag naar producten in de horeca daalde, de basiszuivelprijzen daalden en door dichte grenzen viel een groot deel van de verkoop van kindervoeding in Hongkong weg. De winst van consumentenzuivel steeg wel. Met name de merkproducten deden het goed, met Friso als uitschieter. Dat merk wist ondanks de corona zijn positie in China wel te verbeteren.
De vraag naar producten in de horeca daalde, de basiszuivelprijzen daalden en door dichte grenzen viel een groot deel van de verkoop van kindervoeding in Hongkong weg. De winst van consumentenzuivel steeg wel. Met name de merkproducten deden het goed, met Friso als uitschieter. Dat merk wist ondanks de corona zijn positie in China wel te verbeteren.
Zuivelprijs daalt
,,De coronapandemie heeft in de eerste helft van 2020 tot marktomstandigheden geleid die we nog niet eerder gezien hebben”, zegt Hein Schumacher, ceo van FrieslandCampina. ,,Basiszuivelprijzen daalden flink, maar bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld voor transport en zeecontainers, stegen daarentegen.”
Leden-melkveehouders van de zuivelcoöperatie zagen de melkprijs met 3,5% dalen €36,59 per 100 kilo. Die lagere melkprijs is het gevolg van een daling van de basiszuivelprijzen.
Zuivelprijs daalt
,,De coronapandemie heeft in de eerste helft van 2020 tot marktomstandigheden geleid die we nog niet eerder gezien hebben”, zegt Hein Schumacher, ceo van FrieslandCampina. ,,Basiszuivelprijzen daalden flink, maar bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld voor transport en zeecontainers, stegen daarentegen.”
Leden-melkveehouders van de zuivelcoöperatie zagen de melkprijs met 3,5% dalen €36,59 per 100 kilo. Die lagere melkprijs is het gevolg van een daling van de basiszuivelprijzen.
Reorganisatie
Voor het hele jaar verwacht FrieslandCampina een grote negatieve invloed van de coronapandemie en een uiterst langzaam herstel. Het zuivelbedrijf gaat daarom fors snijden in eigen vlees. De kosten moeten fors omlaag en de productiviteit van de onderneming hoger. De hieraan gekoppelde herstructureringskosten zal ook de winst in de rest van 2020 negatief beïnvloeden.
Minder melkveehouders
FrieslandCampina verwacht overigens dat de schaalvergroting onder melkveehouders ook komende jaren blijft aanhouden. In een interview met het FD zei voorzitter van de Raad van Commissarissen dat komende tien jaar het aantal melkveehouders zal dalen van zo’n 15.000 naar 10.000. De melkproductie zal in diezelfde periode zo’n 10% dalen.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

-1
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *