Coronavirus: aantoonbaar niet via aerosolen verspreid


0

(DE BINNENLANDSCHE BATAAFSCHE COURANT)

Coronavirus: aantoonbaar niet via aerosolen verspreid

Afstand houden en met mondkapjes rondlopen, de totale zinloosheid ten top.
Geen besmettingsgevaar dus. Ventileren moet, maar niet om transmissie via de lucht te elimineren. Ventileren moet om de toevoer van zuurstof te bewerkstelligen – een levensnoodzaak. Maurice de Hond kan zijn huiswerk ook weer over doen: virussen verplaatsen zich niet via aerosolen. Daar ga je dan met je druppeltjes theorie…..
We halen even een stukje aan uit het virus-gelovige orgaan van de Duitse medische stand. men gaat ervan uit dat aan de postulaten van Koch is voldaan en dat er onweerlegbaar bewijs van het bestaan van virussen is, met name het geïsoleerde SARS-CoV-2 virus. Want aan het eind van het artikel duikt natuurlijk het “mazelenvirus” als referentie op, er aan voorbij gaande dat Dr. Stefan Lanka heeft bewezen dat die NIET bestaat en dus ook niet besmettelijk KAN zijn.
Al in juli verscheen er een op bewijs gebaseerd achtergrondartikel in een medisch tijdschrift over dit onderwerp – maar dat gegeven wordt vandaag de dag nog steeds door beslissingsbevoegden en zelfs critici van de corona hype genegeerd.
Het coronavirus SARS-CoV-2 wordt niet via aerosolen verspreid.
In schrille tegenstelling tot de gangbare mening van beleidsmakers en hun adviseurs/deskundigen. Dit was de conclusie van het Deutsches Ärzteblatt van 14 juli 2020, maar het artikel wordt tot op de dag van vandaag door met name de politieke besluitvormers, maar ook artsenorganisaties en critici van de maatregelen genegeerd.
“Het feit dat praten en hoesten aerosolen veroorzaakt en dat SARS-CoV-2 kon worden gedetecteerd in luchtmonsters is volgens Michael Klompas van de Harvard Medical School en zijn co-auteurs echter geen bewijs dat er via aerosolen infecties kunnen ontstaan. Ondanks de experimentele gegevens over mogelijke aerosol-gebaseerde transmissie, zijn de infectiecijfers in de populatie moeilijk te rijmen met aerosol-gebaseerde infectie over lange afstanden, schrijven ze.
En verder:
“Ook de voortplantingssnelheid van SARS-CoV-2, die ongeveer 2,5 was voordat de inperkingsmaatregelen werden ingevoerd, lijkt meer op die van influenza dan virussen waarvan bekend is dat ze zich via de lucht verspreiden, zoals mazelen, die een voortplantingssnelheid van 18 hebben”.
BRON
Voordat we dit rapportje serieus kunnen nemen nog even snel antwoord op de volgende vragen:

En hoe dit precies zit om detectie te bewerkstelligen:

Virus-gelovigen beweren dus, dat transmissie en besmetting via de lucht een leugen is.
Dan blijft eigenlijk alleen de naald over om een soort van epidemie over de bühne te krijgen.
Zielige vertoning, hoor.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

0
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *