De conclusie in het tussenrapport van BPOC (Buitenparlementaire Onderzoekscommissie)


0

 

Samenvatting
Samenvattend komt de commissie tot de volgende conclusie:
Het beleid van de regering is ineffectief, en leidt tot aantoonbare nevenschade aan mens en economie.
De regering steunt op het advies van uitsluitend het OMT, en neemt de adviezen vrijwel ongewijzigd over. Het feit dat geen economen, psychiaters/psychologen, beleidskundigen en andere specialismen vertegenwoordigd zijn binnen het OMT leidt tot een eenzijdig op de bestrijding van het virus gericht beleid, zonder in enige mate rekening te houden met de door dit beleid veroorzaakte ernstige nevenschade aan mens en maatschappij.
De beleidsvorming is ondemocratisch, heeft autoritaire trekken en sluit zich volledig af van geluiden uit de samenleving die kritiek hebben op of aanpassing vragen van het beleid.
Burgers hebben geen enkele weg om hun stem te laten horen: de rechtsspraak functioneert niet onafhankelijk meer.

Het beleid polariseert de samenleving, en leidt zelfs binnen gezinnen en vriendschappen tot breuken.
Verdeel en heers lijkt een onderdeel van dit beleid te zijn.
Onder andere omstandigheden zou een beleid met deze zeer schadelijke gevolgen, een beleid dat bovendien aantoonbaar strafbaar en ineffectief is, hebben geleid tot het aftreden van de gehele regering gevolgd door een parlementaire enquête en strafvervolging van de verantwoordelijke bewindslieden.
Dat dit tot nu toe niet gebeurd is toont het volledig disfunctioneren en het failliet van de democratie en rechtsstaat in Nederland aan.

Lees hieronder uitgebreid de bevindingen van BPOC

https://bpoc2020.nl/tussenrapport-conclusie/

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

0
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *