Dwing politici jou te gehoorzamen!

Politici die jou dwingen de coronamaatregelen te gehoorzamen? Draai het om!


0
Politici die jou dwingen de coronamaatregelen te gehoorzamen? Draai het om!
Politici die jou dwingen de coronamaatregelen te gehoorzamen? Draai het om!

Burgerfront helpt je graag om deze crises te overkomen! Daarom hebben wij het volgende voor je gevonden dat wij van harte aanbevelen:

Politici die jou dwingen de coronamaatregelen te gehoorzamen? Draai het om! Laat de politici jou gehoorzamen, zoals ze in verkiezingstijd hebben beloofd! De Nationale Bond tegen Overheidszaken gebruikt een bewezen effectieve manier om dit voor elkaar te krijgen.

De politici in Den Haag die alle coronamaatregelen bedenken en in regelgeving omzetten, weten niet beter dan dat zij onze toestemming krijgen om besluiten te nemen die voor ons gevolgen hebben. Deze besluiten heten ‘democratisch’ te zijn, maar zijn dat in werkelijkheid niet. De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt jou in staat om je stilzwijgende goedkeuring in te trekken en ‘nee’ te zeggen. De Bond maakt hierbij gebruik van het burgerrecht. De organisatie heeft een zelfuitvoerend contract opgesteld die er consequenties aan verbindt als de politieke bestuurders, ondanks jouw ‘nee’, toch besluiten jou tot naleving van hun coronamaatregelen te dwingen. Deze aanpak is uniek en vele malen kansrijker dan lobbyen, petities aanbieden, demonstreren en een rechtszaak aanspannen in het bestuursrecht. De Bond is al succesvol geweest in het ongedaan maken van overheidsdwang via de Ziektekostenverzekeringswet.

Doe je mee aan de Corona-actie van de Bond, dan help je:

• de rechtszaken financieren die de Bond tegen Rutte c.s. gaan voeren;

• de onderste steen in de Corona-zaak boven te krijgen;

• jezelf en anderen voor de grootste economische crisis ooit te behoeden;

• jezelf aan een sterkere juridische positie in de financiële kwesties die op jou afkomen;

• verplichte vaccinaties, verplichte digitale tracering (‘Corona-app’), verplichte digitale paspoorten, verplicht digitaal betalen en dergelijke te voorkomen;

• ínvoering van de spoedwet te stoppen;

• de anderhalvemeterregel ongedaan te maken; en

• onze vrijheden terug te winnen.

Meld je aan! Ga naar https://bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.


Like it? Share with your friends!

0
admin