Een inkijkje op weg naar vaccinatieplicht!!!


2

https://upload.gscdn.nl/uploads/3ec62c4ccc_maatschappelijk-beeld-en-uitvoeringstoets.pdf

Per ongeluk(?) zat er onlangs een bijlage bij een brief van Ernst Kuipers aan de 2e kamer. Aan de gele blokjes met ‘vertrouwelijk’ kunnen we zien dat dit soort documenten intern wordt gebruikt om het beleid te monitoren. Bronnen als opiniepanels worden gebruikt om de stemming te peilen en om de maatregelen daarop aan te passen zodat we als volk blijven meedoen. Ze geven aan waar de pijnpunten zitten en welke partijen even een aai over de bol moeten krijgen om weer even door te kunnen. Het is de basis voor het soort documenten zoals hieronder.

Zeer verontrustend is pagina 11 waarin aangegeven wordt dat er 2G en vaccinatieplicht gaat komen, blijkbaar zijn er hoofdlijnen bekend!!!!


 Benoem het proces waarmee het langetermijnperspectief in de komende periode wordt
ontwikkeld, en geef indien mogelijk al eerste belangrijke uitgangspunten (2G, vaccinatieplicht)

Uit het document kunnen we opmaken dat ze precies weten hoe ver ze kunnen gaan, hoe de vlag erbij hangt in de samenleving. We zien ook een aantal interessante punten waar we mogelijk nog wat mee kunnen in de toekomst!

-De VR’s waarschuwen dat toezicht en handhaving grenzen kent. Er is geen extra capaciteit meer.

-De VNG benadrukt dat het toezicht en handhaving van de coronamaatregelen veel van VNG benadrukt dat het toezicht en handhaving van de coronamaatregelen veel van
gemeenten vraagt. Er is geen extra capaciteit hiervoor.

-Analyse

Draagvlak en naleving neemt toe bij hogere perceptie van proportionaliteit, kijkend naar:

Dreiging virus ( mn ziekenhuis en IC opnames), de effec tiviteit van maatregelen om die
dreiging het hoofd te bieden, en haalbaarheid/implementeerbaarheid van de maatregel,

Versus maatschappelijke impact : onderwijsachterstand, economie, fysiek/sociaal/mentaal
welzijn (afweging wel communiceren)

Legitimiteit van huidig Coronabeleid staat onder druk (data trendonderzoek 4 10 januari):

De ervaren dreiging daalt (met ongeveer 10% punt sinds december naar 50%)

Omringende landen soepeler beleid / veel publieke oproepen wegens maatschappelijke
impact

Ervaren proportionaliteit (4 10 januari): te weinig maatregelen 24%, voldoende 38%, te veel
39%. Mogelijk sindsdien verder opgeschoven richting ‘te veel maatregelen’ ( Eenvandaag
opiniepanel).

Het beeld wat het document geeft is dat er noodkreten zijn vanuit de veiligheidsregio’s en gemeenten. Dat de politie aan zijn tax zit en dat het draagvlak aan het vervallen is.

Kortom, activiteiten blijven ontwikkelen, de druk erop houden, demo’s fakkeltochten, polls beïnvloeden, alle uitingen zijn belangrijk! Exposeer de belachelijkheid, draag geen masker in de winkel, doe wat je kunt doen!!!


Like it? Share with your friends!

2
Frontier4