EEN ONEERVOL BRIEFJE AAN GENERAAL EICHELSHEIM


1


Geachte heer Eichelsheim,
Waar herken je – in mijn optiek – een waar militair leider aan? Het staan voor zijn of haar troepen, of dit nu in actieve dienst is of niet.Uw statement, of is het dolk in de rug van voormalig militairen, houdt – naar mijn mening – slechts in dat u aangeeft niet te staan voor de vrijheid en veiligheid van het Nederlandse volk en de eer van iedereen die ooit heeft gediend, maar slechts gehoorzaamheid zweert aan een overheid, of deze nu van een dictatoriale signatuur is of niet.
Nou had ik het, als diensplichtig soldaat bij het niet zo gewaardeerde onderdeel van Heutz, toch al niet zo op met van bovenaf opgelegde dicipline, maar als u in mijn tijd de bevelhebber der strijdkrachten was geweest dan had voor mij desertie een serieuze optie geweest, want niets erger dan een ‘leider’ die een deel der (voormalig) manschappen openlijk minacht.
Uiteraard zal uw schoffering van mannen en vrouwen die zich soms met gevaar voor eigen leven voor dit land hebben ingezet, als politiek correct gezien worden, maar in mijn ogen – en dan was ik nog niet eens een ‘beroeps’ – is uw opmerking betreffende de veteranen een leider/Generaal onwaardig, en nog geen -1 ster waard.
Maar laat ik eens kijken naar uw opmerking, en deze aan een nader ‘onderzoek’ onderwerpen.In uw weblog valt te lezen: (quote) “Waar ik geen begrip voor heb, zijn veteranen die bij coronademonstraties misbruik maken van ons uniform en waar het uniform voor staat.”
Mag ik dan aan u vragen beste heer Eichelsheim, waar volgens u het uniform voor staat? Staat ons Nederlandse uniform niet voor de verdediging van onze vrijheid, onze normen en waarden en onze democratische rechtsstaat? Zijn de verdedigers van onze manier van leven, die ooit goed genoeg waren om in iedere shithole hun leven te wagen op bevel van dat politieke zooitje in Den Haag, nu ineens geen waardig verdedigers meer nu de agressor de eigen overheid betreft?
Beroepsmatig militair zijn is iets voor het leven, dat zit – zal iedere beroeps beamen – in het bloed, en is dus geen parttime overtuiging die met het ‘afzwaaien’ bij het oud vuil gegooid wordt.In plaats van uw onbegrip – lees: walging – uit te spreken over het handelen van deze veteranen, kunt u zich misschien beter afvragen waarom zij zich geroepen voelen daar te gaan staan, een daad ingegeven door een jarenlange training en inzet vanuit uw eigen organisatie.
Hun status als veteranen geeft expliciet aan dat zij ooit in staat geacht werden daden van dictatoriaal, onmenselijk en onwettig handelen te herkennen en tegen te gaan, op het bevel van politiek Den Haag, maar nu de dictatoriale bal in eigen hoek – lees: het Binnenhof – ligt worden zij ineens te licht bevonden om dat op waarde te schatten?
Dan uw opmerking betreffende ‘misbruik’ van het uniform, die alle grenzen van het fatsoen overschrijd.Voor zo goed als iedere veteraan is zijn of haar uniform heilig, een uniform dat zij verkregen hebben met bloed, zweet en tranen, en niet verkregen door politieke connecties of lobbyclubjes zoals dat in de hogere regionen vaak gaat.Dat zij daar staan in een deel van dat voor hun zo heilige uniform geeft de ernst van de situatie aan, want dit zijn mensen die vrijheidsberoving, mishandeling, moord, dictatoriaal handelen en de meest donkere zijde van de mensheid in de ogen hebben gekeken, en deze inktzwarte nachtmerrie nu in de eigen achtertuin zien opduiken.
U zou er verdomd trots op moeten zijn dat deze mannen en vrouwen na zoveel jaren nóg de verantwoordelijkheid voelen om op te staan tegen onrecht, maar in plaats daarvan schoffeert u ze of het rebellen uit het leger van de eerste de beste warlord betreft.
Ik ben geen militair, slechts burger die zijn verplichte vakantie genaamd de dienstplicht heeft vervult, maar met plaatsvervangende schaamte spreek ik mij uit tegen uw openlijke schoffering van veteranen die slechts uw respect verdienen voor hun soms jarenlange inzet.
https://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/cds/weblog/2022/demonstreren-in-uniform

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

1
Michel Mulder