EEN SALUEREND BRIEFJE AAN EEN 74-JARIGE VETERAAN


0

Geachte veteraan,.

Ik schaam me voor het feit dat u afgelopen zondag aanwezig was op het Museumplein in Amsterdam.
Ik schaam me niet voor u, laat dit duidelijk zijn, maar schaam mij voor het feit dat u op uw respectabele leeftijd wederom uw barret moest opzetten, om de eer en vrijheid van uw land te verdedigen.
Ik schaam mij voor het feit dat u, die ons land naar beste eer en geweten verdedigd heeft, de roeping voelt om op het Museumplein te gaan staan, omdat u voelt dat alles waar u voor gevochten heeft, als los zand door onze vingers glipt.

Uw op leeftijd zijnde lichaam draagt meer eer, integriteit en vaderlandsliefde in zich mee dan de in ME-uitrusting uitgedoste lichamen van de landverraders die zich tegenover u gepositioneerd hadden, waarvan in Den Haag gezegd wordt dat zij de ware verdedigers van onze vrijheid zijn.

U wordt bespot door broekkies in de media – wiens bestaansrecht u gegarandeerd heeft met uw actieve dienst – als zijnde nepveteraan, of deelnemer aan een verkleedpartijtje, maar dit gegeven bracht u niet af van het in kaarsrechte houding salueren voor UW Nederland, het Nederland waarin iedereen het recht had vrij te zijn.

Ik ben zelf dienstplichtig soldaat geweest, zoals dat in mijn tijd nog ging, en hoewel ik altijd wars ben geweest van welke vorm van autoriteit dan ook, was ik er verdomd trots op dat uniform te mogen dragen.
Ook ik heb de verhalen gehoord van personen die blij waren om met S5 afgekeurd te worden, omdat zij niets in de dienstplicht zagen, maar voor mij was dat een absolute schande geweest.
Waarom was dit een schande geweest, zullen de S5 najagers misschien vragen, het was een schande geweest voor mijn gevoel naar mijn vader.
Mijn vader heeft – uiteraard – ook zijn dienstplicht vervult, zoals iedere gezonde Nederlandse man – of vrouw – zou moeten doen, en wel bij de marine als privéchauffeur van de Schout-bij-nacht.
Gedurende mijn jeugd heb ik daarom mogen genieten van zijn verhalen over zijn dienstplicht, verhalen over vaderlandsliefde, kameraadschap en loyaliteit, uiteraard doordspekt met de nodige humor die bij het ‘soldatenleven’ zo gebruikelijk is.

Bij het aanhoren van deze – vaak legendarische – verhalen groeide bij mij het besef dat ik de maker van mijn eigen verhalen wilde worden, verhalen waar mijn vader met evenveel trots naar zou luisteren, als ik naar zijn verhalen heb gedaan.
U beste veteraan begrijpt als geen ander wat ik bedoel, omdat u daar wederom stond uit kameraadschap, loyaliteit en vaderlandsliefde, waarden die bij uw in het zwart-geel gestoken opponenten volledig ontbreken gezien de – steeds meer loskomende – verhalen over hun onderlinge verdeeldheid.
Uw opponenten weten niets van het uit kameraadschap en loyatiteit dekken van elkaars rug, het uit kameraadschap en loyaliteit opkomen voor elkaar tegen meerderen, maar weten bovenal niets van het daadwerkelijk beschermen van de vrijheid van hun land, omdat zij geen enkele binding meer hebben met dit land, maar daar slechts staan voor een loonstrook en befehl ist befehl.

Wees trots beste veteraan – en alle veteranen met u – dat u op uw hoge leeftijd meer moed, eer, vaderlandsliefde en medemenselijkheid uitstraalt dan de lege monsters verpakt in hun zwart-gele gevechtspakken, want het kleine deel van uw voormalig uniform dat u met u meedroeg, staat meer voor de normen, waarden en vrijheid van mijn Nederland dan het zwart-gele uniform van de ‘waakzaam en dienstbaar’ puppets.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

0
Michel Mulder