Eindspel: de test en het beleid


1

Deze column is overgenomen van De Kritische Standaard

Eerder besteedden we al aandacht aan de Spoedwet, die het door- en uitvoeren van het coronabeleid een stuk eenvoudiger moet maken. Het killervirus moet onder de duim gekregen worden. Want PCR-testen wijzen uit dat we te maken hebben met een zich zeer snel verspreidend virus. Maar vóórdat de spoedwet in stemming kwam in de Eerste Kamer, was al duidelijk dat de PCR-test eigenlijk helemaal niks uitwijst op de manier waarop het ingezet wordt, en al helemaal geen basis kan en mag zijn voor beleid.

Corman-Drosten paper

In januari werd bij Eurosurveillance het Corman-Drosten paper ingediend. Daarin werd vastgelegd hoe de PCR-test ingezet wordt om vast te stellen of iemand besmet is met SARS-CoV-2 (hoewel de bedenker van de PCR-test, Kary Mullis, al vanaf 1993 aangaf dat de test ongeschikt is voor het detecteren van dit soort besmettingen). Dit paper wordt daarop peer-reviewed. Volgens Eurosurveillance is dat ook gebeurd. En wel binnen 48 uur. Een tijdsbestek waar wetenschappers op zijn minst zeer grote twijfels bij hebben. De rapporten van de peer-reviews zijn niet beschikbaar. Ook bij de motieven van Drosten worden vraagtekens gezet. Doet hij het alleen voor zijn eigen gewin? Zelf maakt hij het er over het algemeen, in ieder geval niet duidelijker op. Zowel zijn motieven blijven in nevelen gehuld, alsook de inzet van de PCR-test zelf en dan voornamelijk de betrouwbaarheid.

Twijfels

De twijfels over de manier waarop de PCR-test ingezet wordt leiden inmiddels al zo lang tot twijfel, dat er een retraction paper is ingediend bij Eurosurveillance.

Het doek lijkt te vallen voor de PCR-test. Want het kijken naar slechts één marker (in plaats van drie) over 45 cycli (in plaats van de 25 tot 30 cycli), valt amper nog wat op te maken. Vaak niet eens of het om Covid-19 gaat, of misschien wel een Influenza-virus of een Rhino-virus. En de betrouwbaarheid van de uitslag schiet omlaag tussen de 30 en 35 cycli, met ongeveer 30%. Waarom zou je dan over nog meer cycli testen. Dan krijg je een DNA-soep.

In meerdere media is hier (25 minuten, een heldere uitleg) al aandacht aan besteed. Helaas niet door de MSM. Dus de helft van de bevolking wacht met smart op een vaccin en is helemaal tevreden met alle beperkende maatregelen die doorgevoerd worden. Vanaf morgen mogen we allemaal massaal aan het niet werkende niet-medische mondkapje. De vraag is wat daarmee bereikt wordt. Het experiment in Rotterdam werd eerder dit jaar al afgeblazen. Want mensen met mondkapjes denken veilig te zijn, dus houden geen afstand. Handig.

Instortend kaartenhuis

Het is overduidelijk gemaakt dat de RT-PCR-test volstrekt nutteloos is, maar de basis vormt onder alle maatregelen, gericht tegen de bevolking, moet het kaartenhuis in elkaar storten. De Spoedwet, liever gezegd Ministeriële Maatregel, verliest elke bestaansgrond. Dan kan je je afvragen wat er met het Kabinet zou horen te gebeuren, met de MSM en of de wetenschap niet van top tot teen gezuiverd zou horen te worden.

De cijfers waarop het beleid gebaseerd is klopten sowieso al vanaf het begin niet. Testresultaten uit maart die pas in augustus boven water kwamen en op dat moment werden meegenomen, softwareproblemen, waardoor (áls alles al is teruggevonden) ook die worden meegerekend op andere data dan de testgegevens bekend waren. Huisgenoten die worden meegerekend, maar soms ook niet. De stichting NICE houdt het aantal patiënten op de IC’s bij, maar maakt geen onderscheid tussen patiënten die daar in basis om een andere reden liggen, of puur omdat ze met Covid-19 zijn opgenomen. Een groep patiënten op de corona-verpleegafdelingen ligt daar alleen te wachten op een plekje in een verzorgingstehuis. Een probleem dat al decennia speelt bij verpleegtehuizen.

En nu is eindelijk helder dat je niets kan afleiden uit de testresultaten. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met hetretraction paper. Je zou zeggen dat het in gehonoreerd moet worden. Maar er gebeuren wel meer vreemde dingen dit jaar, waar je met logisch nadenken absoluut geen touw aan kunt vastknopen.

Het probleem is namelijk dat het ook politiek (en niet alleen in Nederland) vergaande consequenties zou horen te hebben. De spoedwet kan van tafel, het belang van het vaccin wordt opeens veel minder groot. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de meerderheid van de mensen die overleden met corona al langdurige zorg kregen. De gemiddelde leeftijd van mannen die overleden en bij wie (ook) Covid-19 werd vastgesteld is 79,3 jaar. Bij vrouwen ligt dat op 83,8. Ongeveer de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders. Nog los van het feit dat er inmiddels veel meer bekend is over SARS-CoV-2 en de behandelmethodes danig gewijzigd zijn, waardoor ook de kans op blijvend letsel substantieel is afgenomen.

Inmiddels hebben we het dus niet meer over een medische crisis. We hebben het over politiek mismanagement. En komend jaar ook over een hele diepe economische crisis.

Blijf kritisch!

Paula Kammenga


Like it? Share with your friends!

1
Sander