HOE VER IS DE (ON)GEZONDHEIDSZORG BEREID TE GAAN?


1

Meer en meer is de gezondheidszorg/wetenschap bereid in de voetsporen van het nazi-gedachtegoed te treden, met ingrepen die verder gaan dan de schepping van de mens.
Verandering van ons geslacht en ons DNA is leading geworden in de wereld van de geflipte wetenschappers en personen die nog voor artsen moeten doorgaan, en de ratrace naar the bottom of insanity voltrekt zich voor onze ogen, gesubsidieerd door wereldvreemde ‘filantropen’ als Bill Gates.

Waar de nazi’s terecht verketterd werden voor het werk van creeps als Mengele en Waldemar-Hovem, worden onderzoeken en experimenten die nauw verwant zijn aan de nazi-experimenten nu grootschalig gesubsidieerd door big pharma, de WHO, de VN, en overheden over de hele wereld.

Velen van ons vragen zich terecht af hoe artsen mee kunnen werken aan experimenten als de covid vaccins, gezien de eed van Hippocrates die zij hebben afgelegd, maar wederom hoeft men daar enkel voor terug te kijken naar die donkere dagen in onze geschiedenis:
(Waarom nazi-artsen hun gruwelijke experimenten deden. Auteur Maarten Muns)
“Na de oorlog voelde geen enkele betrokken arts, een uitzondering daar gelaten, berouw voor de gruwelijke experimenten die ze in opdracht van de SS uitvoerden. Ze hielden allemaal vol dat ze wetenschappelijk bezig waren en enkel deden wat goed was. Ze voelden geen enkel medisch-ethisch bezwaar, omdat ze hun slachtoffers als verder nutteloos en inferieur zagen. Ze waren zo overtuigd van het nationaalsocialisme dat ze hun artseneed (Eed van Hippocrates) moeiteloos opzij zetten.”

Meer en meer lijkt het erop dat het label ‘wetenschap’ een beschermparaplu is voor het meest onethische, en mensonwaardige handelen in de geschiedenis, omdat de rugdekking van de wetenschap alle morele en ethische grenzen doet verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Ja maar het is uit naam van de wetenschap, blijkt het nieuwe sieg heil en de sleutel tot het walhalla der geldschieters, terwijl we niet voor niets de algemene term ‘mad scientists’ kennen, en vanuit de geschiedenis vrezen.

Steeds vaker zoekt de wetenschap de grenzen op, grenzen die niet overschreden zouden moeten worden, onder de noemer van ‘het beter en gezonder maken van de mens,’ terwijl het politiek gezien de teneur is dat de huidige mens te lang leeft, en daardoor te veel kost…… u weet wel, de vergrijzing.

De wetenschap en de gezondheidszorg zijn niet bezig met het beter maken van de patiënt an sich, men is bezig zoveel mogelijk data te verzamelen voor misselijkmakende agenda’s als massale geslachtsveranderingen, DNA-veranderingen en het kweken van het tegenovergestelde als de übermensch genaamd de üntermensch.

Het is mijn heilige overtuiging dat de ziekte kanker al lang genezen kan worden, door voornamelijk de alternatieve geneeskunde, maar dat dit genezingsproces wordt tegengewerkt door de almachtige big pharma omdat men één van de kippen met de gouden eieren niet wenst op te offeren.
Voor de reguliere geneeskunde is kanker het aangeboden ‘geschenk’ om elke patiënt standaard maar vol te stouwen met chemotherapie en de meest verschrikkelijke ‘medicijnen,’ terwijl wegen als bijvoorbeeld het gebruik van CBD olie onbespreekbaar blijft voor de meeste ‘behandelaars’ en zorgverzekeraars.

Wij zijn als patiënten niet meer en minder dan proefkonijnen voor de medische wereld, want op het moment dat bijvoorbeeld de zorgverzekeraar een chemobehandeling niet meer vergoed, of u ‘uitbehandeld’ bent, bent u te vergelijken met een nieuwe auto die net de showroom verlaten heeft……. de verkoper heeft geen interesse meer in u, tot het moment dat u komt voor weer een nieuw auto (lees: komt met een nieuwe ziekte).

In 2011 zijn onderzoekers van het Erasmus MC erin geslaagd een superdodelijke variant van het vogelgriep virus te creëren, zo gevaarlijk dat overwogen werd de onderzoekdresultaten niet te publiceren.
In een stuk in het Erasmusmagazine werd vermeld:
OPENBARE VEILIGHEID

De vrees is groot dat het virus in verkeerde handen valt. Het wetenschappelijke tijdschrift Science, waar Fouchier zijn bevindingen aanbood, twijfelt of publicatie van de resultaten wel geoorloofd is. Volgens sommige wetenschappers zijn de volksgezondheid en de openbare veiligheid in het geding. Anderen menen dat er sprake is van inperking van de wetenschappelijke vrijheid.

Als u zich nog afvraagt waar wij de huidige dystopische staat van de wereld aan te danken hebben, dat is o.a. aan de wetenschap die in ontelbare top secret laboratoria aan het klooien zijn met de meest vreselijke virussen en ziektes, om deze nog dodelijker te maken, in de altijd heersende veronderstelling dat men het ‘beestje’ wel kan temmen.

De oorlogen van de toekomst gaan niet meer bestaan uit het met bruut geweld elkaar te lijf gaan, dat was zo jaren tachtig t/m 2000, onze toekomstige strijdvelden worden gevuld met censuur, het afbreken van de informatiestructuur en het inzetten van – door de wetenschap gekweekte – nieuwe versies van de builenpest.

Maar heee, we doen het wel allemaal uit naam van de wetenschap.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

1
Michel Mulder