Meer mensen in de bijstand door toenemend aantal werkloze jongeren


0

(NU.)

Meer mensen in de bijstand door toenemend aantal werkloze jongeren
Het aantal Nederlanders dat een bijstandsuitkering ontvangt, is het voorbije kwartaal voor het eerst in drie jaar gestegen. Belangrijkste oorzaak is een toename van het aantal werkloze jongeren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.
Het aantal jongeren tot 27 jaar dat in het tweede kwartaal een bijstandsuitkering kreeg, lag ruim 5 procent hoger dan dezelfde periode in 2019. Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen moet de oorzaak, niet verrassend, vooral worden gezocht bij de coronacrisis.
Relatief veel jongeren hebben sinds de uitbraak van COVID-19 hun baan verloren. “En doordat jongeren nog niet zoveel jaren hebben gewerkt en dus ook weinig WW-rechten hebben opgebouwd, komen ze sneller in de bijstand”, legt Van Mulligen uit.
Ook vermoedt hij dat een deel van de jongeren die recent is afgestudeerd, moeite heeft om aan een baan te komen en daardoor vanuit de studie meteen in de bijstand terechtkomt.
Het totale aantal bijstandsuitkeringen in Nederland lag eind juni op 427.000. Dat waren er tweeduizend meer dan op hetzelfde moment een jaar eerder, wat neerkomt op een kleine toename van ongeveer 0,5 procent. Het was voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2017 dat het aantal bijstandsontvangers steeg.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

0
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *