Melddown


0

Onlangs hoorden we van iemand die in een ziekenhuis in het zuiden des lands werkt het volgende. Mensen worden pas als volledig gevaccineerd geregistreerd op het moment dat er twee vaccinaties zijn gegeven en er twee weken is gewacht. Tot die tijd krijg je inderdaad van de overheid geen vaccinatiebewijs. Dat is bekend.

Maar wat ons verbaasde, (en eigenlijk ook weer niet) is dat er tot die tijd ook geen bijwerkingen werden geregistreerd in dat betreffende ziekenhuis. Want, zolang er geen officieёle registratie is, is er geen officieel geen vaccinatie gegeven en dus kunnen de bijwerkingen ook niet aan de wel degelijk toegediende, maar nog niet geregistreerde vaccinaties worden toegeschreven.

Als er daarna nog sprake mocht zijn van klachten dan is dat nà vaccinatie en niet dóór vaccinatie zoals meneer de Jonge zo mooi kan zeggen. Op die manier worden de bijwerkingen en gevolgen ervan buiten het zicht gehouden en is het officieel afgedekt. Een typisch geval van creatief boekhouden zoals we dat tegenwoordig in Nederland steeds meer zien.

Het is in ieder geval in lijn met de signalen van slechte registratie van bijwerkingen die we her en der lezen en ook wat er aan meldingen gedaan wordt bij het BPOC. Er wordt gegoocheld met definities en de juridisch zal het vast dichtgetimmerd zijn maar dat is heel wat anders als eerlijke informatie naar de burger toe.

Sowieso blijft het bizar dat men een middel toedient wat nog in een testfase zit en dat niet iedereen daarvan op de hoogte wordt gebracht en op zijn minst zou worden gemonitord om een duidelijk beeld te krijgen van de werking. Maar blijkbaar is het ministerie die zelf aangaf in een kamerbrief dat deze ‘vaccins’ risicovol zijn helemaal niet geïnteresseerd in de mogelijke risico’s. Wel de bevolking wijzen op hun verantwoordelijkheid naar elkaar toe om toch vooral de experimentele gentherapie te nemen maar zelf niet voor de gevolgen de verantwoording nemen. Onlangs bleek overigens ook nog dat zorgverzekeraar CZ geen schadevergoeding uitbetaald als u schade ondervind van uw vrijwillige deelname aan een medisch experiment.


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4