Oplossing corona-crisis: het volk neemt de macht terug


-1

(DLM Plus)

Het probleem voor veel medelanders is dat we afstevenen op een politiestaat. Steeds meer mensen verzetten zich, gaan demonstreren, schrijven brieven aan het parlement. Dat zijn prima methoden om de publiciteit te zoeken. Over de stap die daarna gezet moet worden blijft het meestal stil. Toch is dat een hele eenvoudige, maar wel een hele krachtige.

Politiestaat

Door de corona-maatregelen van de afgelopen maanden is ons land omgetoverd tot een politiestaat. Dit is gebeurd zonder dat de bevolking hiertegen iets kon ondernemen, of niet wist wat ze ertegen moesten doen.
Rutte regeert nog steeds per noodverordening. En de burgemeesters van de 25 ‘veiligheidsregio’s’ handhaven deze regels. Verzorgingshuizen zij gesloten en openen nu stapsgewijs hun deuren. Wel blijft de 1,5 meter afstandsregel bestaan en zijn de mondkapjes in het openbaar vervoer vaste prik.

De horeca is verplicht verlengstuk van het Ministerie van Volksgezondheid geworden. Zij werken met zogenaamde veiligheidsonderzoeken voor hun klanten, die desondanks nog zin hebben in een hapje en een drankje. Wel moeten zij vooraf reserveren en verklaren dat ze gezond zijn.

Kiezen

Toen Nederland een paar jaar geleden een nieuwe Tweede Kamer koos, kregen de stembusgangers niet de mogelijkheid om te stemmen voor een politiestaat. De volksvertegenwoordigers boden dit niet aan in hun verkiezingsprogramma’s. Toch gaan we er nu recht op af.
Ook kozen we niet voor verplichte vaccinaties. Terwijl elke Minister nu aangeeft dat de corona-maatregelen pas versoepeld (kunnen) worden, nadat er een covid-19 vaccin gereed is.
De burger staat voor een complete verandering van maatschappij: van betrekkelijk vrij land naar een politiestaat, inclusief huiszoekingen, 1,5 meter, mondkapjes, verplichte medische behandeling en quarantaine. (lees dit artikel)

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Is er dan geen Grondwet die de (vrijheids)rechten van de bevolking garandeert? Is er geen Eerste Kamer om de scherpe kantjes van de door de Regering uitgebroede wetsvoorstellen bij te slijpen?

Ja, zeker wel.

Maar regering Rutte regeert per decreet, per noodverordening, al meer dan drie maanden. Hierdoor is het Parlement uitgeschakeld, maar het heeft zich wel heel gemakkelijk aan de kant laten zetten. De leden sputterden wel wat tegen, maar daar blijft het ook bij.
Daar zit je dan als brave burger met veel geloof in de democratie. Je verwacht dat de door jou gekozen vertegenwoordigers jouw belangen zullen beschermen en verdedigen. Helaas komt hiervan niets terecht. Ze remmen Rutte (voorlopig) niet af. En naar alle waarschijnlijkheid wordt de Spoedwet ook nog eens aangenomen, zodat de noodverordeningen een wettelijke basis krijgen.

Democratie

De macht die het volk heeft is nihil. Ook al beweert Rutte bij hoog en bij laag dat hij regeert bij het mandaat dat hij van de kiezer heeft gekregen. Binnen enkele maanden kan het volk bijna alle vrijheid verliezen. Wie had dat ooit gedacht. Het bewijs hiervoor levert de corona-crisis.
Blijkbaar is er geen noodrem. De burgers kunnen niet bijsturen of ingrijpen wanneer een regering faalt of het land laat afglijden naar een technocratische politiestaat,
Zelfs protesteren tegen de acties van Rutte wordt aan alle kanten door de regering tegengewerkt. Protesteren in de buitenlucht met 1,5 meter afstand tussen de demonstranten is natuurlijk absurd, maar dat eist de regering wel.

Machteloos

Toch komen steeds meer mensen in actie. Zij zien dat de bevolking niets meer te zeggen heeft. Immers tijdens de lockdown laat Rutte doodleuk een hele bedrijfstak, de horeca, kapotgaan. Ook met het openbaar vervoer gaat het natuurlijk daardoor slecht. De brave NS probeert zelfs reizigers te ontmoedigen de trein te nemen. Door de al maar lege treinen zullen ook hier ontslagen niet kunnen uitblijven.

Bij iedere demo die gevoerd wordt tegen de 1,5 meter proef je de machteloosheid. Maar ook de boosheid over het dictatoriale optreden van de club van Rutte. Niemand heeft destijds in het stemhokje gekozen voor een dictator-in-spe. En deze verrijst nu als een Phoenix in de polder.

Verantwoordelijkheid

Toch is alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd de consequentie van het handelen van de bevolking. We hebben veel te veel vertrouwen in politici en hun mooie beloften. Iedere stembusronde weer. De kiezers geven hen dan ook alle ruimte te doen en te laten wat zij goeddunken. Ze krijgen een carte blanche,
Deze keer is dat echter helemaal verkeerd uitgepakt. Politici mogen beschikken over leven en dood van de burgers. Terwijl hun foute beslissingen, hun dictatoriale maatregelen door die burgers gedragen en betaald moeten worden.
De economische blunder om NL maandenlang ‘intelligent’ op slot te doen, heeft tientallen miljarden euro’s en duizenden banen gekost. Daar kiest geen stembusbezoeker voor, maar de politici hebben daarvoor wel alle ruimte gekregen.

Kern

Volgens mij ligt daar de bron van ons probleem. We hebben een grenzeloos vertrouwen in het Parlement, terwijl ze ons meestal teleurstellen. Alleen deze keer zijn ze te ver gegaan.
Door hun meegaandheid met Rutte hebben de volksvertegenwoordigers de bevolking verraden. Ze hebben onze vrijheid verkwanseld en ons land kapot laten maken. Daarop staat slechts een straf: aftreden.
Als ze enig respect hebben voor de bevolking dan treden ze af. Zeker als blijkt dat miljoenen mensen Ruttes beleid afkeuren.
Zoals het er nu voorstaat, zijn alle protesten van te kleine omvang. Dit zal Rutte (nog) niet imponeren en hij zal doorgaan met het uitvoeren van de richtlijnen van de WHO ten koste van de bevolking.
Daar ligt voor wakkere mensen de uitdaging.
Breng voldoende mensen op de been gedurende een aantal dagen. Protesteer vreedzaam, maar eis nadrukkelijk om het aftreden van de hele Tweede Kamer.
Zij hebben immers gefaald. In plaats van de grondrechten van de bevolking te beschermen hebben zij, onder het mom van gevaar voor de gezondheid, zich laten inpakken en uitschakelen.

Toekomst

Als het lukt de Tweede Kamer naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven dan mag deze toestand zich nooit meer kunnen herhalen.
Daarvoor moet de bevolking de mogelijkheid krijgen, steeds in te grijpen wanneer het in hun ogen misgaat. Dan moeten zij de volksvertegenwoordiging naar huis sturen, want het volk is de baas. Dat is de basis van de democratie.
Daar lijkt het echter al lang niet meer op. Er heerst een omgekeerde wereld, waarin de bevolking voortdurend  de overheid tevreden moet stellen en aan al hun eisen voldoen.
Het Parlement is in de loop van de tijd vergeten dat zij uitsluitend het volk dienen. Dus niet de EU, VN, WHO, multinationals of miljardairs.
De burgers moeten niet voortdurend gecontroleerd worden, maar de volksvertegenwoordigers.

De noodrem, dat de volksvertegenwoordiging door het volk op ieder moment ontslagen kan worden, moet er voor zorgen dat zij uitsluitend bezig zijn met de belangen van de bevolking. Politici zullen dienstbaar moeten worden aan de burgers. Pas dan heeft vriendjespolitiek geen enkele zin meer en pas dan kunnen de burgers inderdaad vertrouwen hebben in de politiek.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

-1
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *