Oud en nieuw


0

Als we kijken naar de afbeelding hierboven dan zien we een bijzonder beeldmerk, de swastika uit een donkere periode van de vorige eeuw en een QR code uit de huidige tijd. Als een soort vergelijking. De swastika kennen we natuurlijk alom als een het symbool van het derde rijk. Het rijk van het kwaad. Als we goed naar de swastika kijken dan zou je daar een heel primitieve QR code in kunnen zien. Een vroege, analoge versie ervan. Het is een krachtig beeld. Uit een tijd waar we van zouden hebben geleerd. “Dat nooit meer” is er vaak gezegd.

En inderdaad, precies hetzelfde zal het nooit meer worden. Toch lijkt het er op dat de propaganda en manipulatie die in die tijd werden toegepast uitvoerig zijn bestudeerd en vervolmaakt. Niet om de mensheid een goede kant op te leiden maar ook nu weer ingezet om mensen te misleiden. Niet zo helder en krachtig als de swastika, nee, veel verfijnder. Het is geëvolueerd. Men heeft er zo veel van geleerd en er zo veel aan verbeterd dat de propaganda effectiever en heimelijker kan worden ingezet.

We zien niet meteen dat er kwaad achter de QR code steekt. Net zoals de Duitsers in de jaren dertig de swastika op dat moment ook niet zagen als een verfoeilijk merkteken. Het was gewoon een sterk symbool uit de Euraziatische geschiedenis. De QR zou je ook kunnen zien als een digitaal verfijnde versie van de swastika. Gedeformeerd, niet meer als zodanig herkenbaar, maar alle elementen zijn aanwezig en als er geschoven en gepuzzeld wordt, kun je tot eenzelfde beeld komen. “Je ziet het pas als je het door hebt”, zou een naoorlogse voetballer zeggen.

Zoals we in de tentoonstelling ‘Design van het derde rijk’ zagen, was de propaganda tot diep in de poriën van het dagelijks leven in Duitsland doorgedrongen. Jong en oud werd er mee gevoed. Zo worden nu de basisscholen door de GGD bezocht met vaccin promotiemateriaal. Radio en tv zaaien continue angst over een zoveelste golf. Internet wordt zwaar gecensureerd. Afwijkende meningen worden de mond gesnoerd. NLP wordt ingezet om de staats/pharma boodschap over te brengen. De staatsboodschap is alom vertegenwoordigd. Toch zien veel mensen het nog niet. Die moeten nog meer puzzelen en blokjes schuiven.


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4