Bewijs voor een verband tussen coronavirusziekte-19 en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie, waaronder 5G


0

Onlangs verscheen er een nieuw onderzoek waar weer eens een relatie is aangetoond tussen covid 19 en electrosmog. (links onder het artikel) Het lijkt allemaal wat minder gezond dan we zouden willen. Het is toch zo fijn al die moderne techniek. Overigens is het niet het eerste onderzoek dat de keerzijde van al dat leuke speelgoed laat zien. In de tweede link zien we een opsomming van de problematiek vooral ook de onderdrukking van het immuunsysteem is een heikel punt. We verzwakken onszelf door continue in de straling te zitten.

Schadelijke effecten van elektromagnetische velden op de mens


De verzamelnaam voor elektromagnetische effecten die schadelijk zijn voor levende menselijke organismen
is elektrosmog. Elektrosmog is een wetenschappelijk gefundeerde, biologisch werkende milieufactor, die optreedt als een secundair product van elektromagnetische velden en straling zodra het in contact komt met levende organismen. Mensen geven individuele reacties op de verschillende elektromagnetische effecten en elektrosmog. Er zijn
uitgesproken elektro sensibele mensen op elektrosmog. Waarnemingen bevestigen dat de
effecten van elektro magnetische velden het schadelijkst zijn bij vrouwen in de periode van
menopauze als gevolg van de verandering van de hormonale activiteit, en bij kinderen tot de leeftijd
van ongeveer 13 jaar als gevolg van het hogere watergehalte van hun lichaam. Wanneer elektrosmog
schadelijke effecten heeft, zijn de algemene, meest voorkomende stoornissen, de effecten
die de bloedsomloop en het zenuwstelsel beïnvloeden.

De meest voorkomende symptomen


Algemene inspanning, depressie, vermoeidheid, hoofdpijn, oorsuizingen, snel vermoeide ogen,
tijdelijk dubbelzien, pijn aan de ogen, duizeligheid, verzwakking van de concentratie,
vergeetachtigheid, snelle veroudering, verlies van soepelheid van de huid, trillen (permanente elektrische lading)
van het haar, typische nare smaak in de mond (metalen vullingen, implantaten), gewrichtspijn, frequente spasmen in handen en voeten, maagkrampen, onregelmatige ontlasting
(diarree, constipatie).

Beïnvloeding van de bloedsomloop


Onregelmatige bloeddruk (schommelingen), snel ontwikkelen van hoge bloeddruk, hoge polsslag, stoornis van het hartritme, ECG veranderingen, en bloedbeeldveranderingen. (zie ook de video hieronder uit 2009)

Effecten op het zenuwstelsel


Slaapstoornissen, nervositeit, EEG-veranderingen, en stoornis van het centrale zenuwstelsel, tinnitus, geluiden in het hoofd, en volledige zenuwinzinking.
Daarnaast is een geleidelijke toename van de aantasting van het immuunsysteem waarneembaar als
gevolg van elektrosmog.

Hoog tijd om actie te ondernemen! Wifi uit, kabels erin, minder tijd achter die apparaten.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/

http://www.aloki.hu/pdf/0402_195204.pdf


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4