ProZeeland heeft een motie ingediend: ‘Terug naar normaal’


3

(RTV Vlissingen)

ProZeeland heeft een motie ingediend: ‘Terug naar normaal’

Statenfractie ProZeeland, evenals Statenfractie PVV Bosch hebben de motie: ‘Terug naar normaal’ ingediend voor de vergadering van de Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 25 september 2020.
Toen we in maart van dit jaar werden verrast met het nieuws dat er een pandemie zou zijn, besmettelijk en dodelijk, waren we allemaal onzeker en angstig. We leven momenteel onder vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen, die we qua impact sinds de tijd van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog niet meer kenden.

Half jaar verder en voortschrijdend inzicht
Maatregelen die worden opgelegd door het gezag en zo nodig ook worden afgedwongen met ‘de sterke arm’ en/of bedreiging met torenhoge boetes trekken een zeer zware wissel op onze normale sociale interactie en individuele vrijheid die altijd zo vanzelfsprekend is geweest. Maar we zijn inmiddels een half jaar verder en hebben voortschrijdend inzicht. Inmiddels weten we dat de mortaliteit van ‘Corona’ lager ligt dan die van een Influenza / griepvirus en in 2020 de totaliteit aan griep – en coronasterfte lager was dan ten tijde van de griepepidemie in 2018.
Corona treft met name ouderen van 80+
Inmiddels weten we dat ‘Corona’ met name ouderen van 80+ heeft getroffen, welke 1 of meerdere andere gezondheidsproblemen hadden. Niet dat het treffen van deze groep gebagatelliseerd wordt. Echter, hiermee dienen we wel het perspectief mee te nemen dat deze groep een soortgelijke kwetsbaarheid laat zien in reguliere griepperiodes. En kunnen we constateren dat er (nagenoeg) niemand in het ziekenhuis ligt in Nederland, laat staan in  Zeeland, waarvan de opname aan het zogenaamde Corona-virus toegeschreven kan worden.

Burgerlijke vrijheden ingeperkt
De extreem vergaande maatregelen ten aanzien van onze burgerlijke vrijheden zijn echter nog onverkort van kracht. Maatregelen die iedere wetenschappelijke cq medische basis of noodzaak ontberen en waarvan ook feitelijk geen aanwijzingen zijn dat deze op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de volksgezondheid. De afstand die ons opgelegd wordt ten aanzien van onze medemensen is volstrekt willekeurig, hetgeen al blijkt uit het feit dat de afstand overal verschillend is.
Mondmaskers
Van mondmaskers is bekend dat deze niet helpen tegen virussen, hetgeen ook op de verpakking staat vermeld. Maar deze leiden wel tot ontmenselijking en vervreemding in het sociaal verkeer. Door burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam werd aangegeven dat mondmaskerplicht slechts onderdeel uitmaakte van een ‘sociaal experiment’. Er is brede en gefundeerde kritiek op de gebruikte PCR-tests. De maker van deze test heeft zelfs benadrukt dat deze niet geschikt is om besmettingen met virussen vast te stellen.

Steeds meer weerstand tegen coronamaatregelen
Binnen de bevolking ontstaat steeds meer weerstand tegen de maatregelen en in brede kring, waaronder een brede kring van artsen en medisch specialisten, wordt opgeroepen om de draconische maatregelen te beëindigen. De maatregelen zijn immers desastreus voor de economie en dan met name de kleine ondernemers, zzp-ers en ondernemingen die voor de gemeenschap zo belangrijk zijn zoals horeca. Daarnaast is sociale omgang, zoals een hand geven, een arm om de schouder, samen zingen, dansen, een biertje drinken, naar de kerk gaan, een spel doen, de essentie van ons mens-zijn. Hieraan te tornen, met alle kwalijke ontwrichtende gevolgen van dien, moet ten einde komen. Menselijk sociaal gedrag, wat ons mens maakt, werd door onze Minister als ‘a-sociaal’ bestempeld, met uitzondering van de situatie waarin hij dit menselijk gedrag zelf vertoonde op zijn bruiloft. Ook de voorzitter van de Veiligheidsregio in Zeeland stond het zichzelf toe om bij een bezoek aan brandweerlieden sociaal gedrag te vertonen. Niettemin worden de absurde vrijNaleving coronaregels en angst voor overheidsingrijpen

  • Een groepje mensen dat in IJzendijke samen ontspannen een spelletje ‘krulbollen’ doet, wordt bruusk verstoord en met dreiging van hoge boetes uit elkaar gedreven. Men wordt verboden om “mee te zingen met de muziek”.
  • Er vinden kennelijk weer intensieve horecacontroles plaats op de naleving van de coronoaregels. Een kroegeigenaar in Vlissingen, die probeert om zijn hoofd boven water te houden, wordt gedreigd met sluiting omdat enkele van zijn gasten het waagden te gaan staan terwijl zij moesten blijven zitten.
  • Jaarlijkse kermissen dreigen erbij in te schieten, waardoor het voortbestaan van deze hele branche wordt bedreigd (zie ingekomen brandbrief kermisvrouwen)
  • En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen binnen onze provincie, waarin het normale sociale leven heeft plaatsgemaakt voor krampachtigheid en angst voor overheidsingrijpen. De absurde maatregelen gaan bovendien gepaard met een kennelijke bereidheid bij burgers om elkaar te verraden bij het gezag, waarna het gezag ook daadwerkelijk in actie komt. Of we het willen of niet, dit roept hele sterke associaties op met een periode uit onze geschiedenis waarin burgers elkaar hetzelfde aandeden.

We moeten terug naar normaal
ProZeeland is zich er terdege van bewust dat deze maatregelen overwegend worden geïnitieerd door de Minister in samenwerking met de Veiligheidsregio’s als uitvoerende macht. Met het aanstaande wetsvoorstel van Minister De Jonge zijn daarbij plannen om de democratie te weten Parlement, Gemeenteraden zo goed als buiten spel te zetten door de Minister vrijwel geheel de vrije hand te geven in het opleggen van maatregelen en beknotten van burgerlijke vrijheden. Een ontwikkeling die ProZeeland overigens met grote bezorgdheid volgt. Dit neemt niet weg dat de Provincie een eigen verantwoordelijkheid heeft aangaande de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners. De Provincie dient deze verantwoordelijkheid ook te nemen. We moeten terug naar normaal. Dit uitgangspunt leidt dan ook tot het indienen van de motie.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

3
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *