Stukje historie: VS-rechtszaak gewonnen tégen overheid en vaccinatie-industrie..! Door GuidoJ. 27 november 2018


0

(Want to Know)

________________________________________
“DIT BETEKENT DAT HET HHS EN ALLE VACCINMAKERS AL MEER DAN 30 JAAR DE AMERIKAANSE BEVOLKING VOORLIEGEN, OVER DE EFFECTIVITEIT EN VEILIGHEID VAN VACCINS”.

citaten:
Proces van gedwongen vaccinaties kan nu wettelijk worden gestopt
Geen kwaliteitscontrole gedurende 32 jaar, betekent GEEN ACTUEEL BEWIJS over de werking van vaccins!

VS-rechtszaak gewonnen tégen overheid en vaccinatie-industrie..!
2018 © WantToKnow.nl/be

Het zijn deze 2 mannen, Robert F. Kennedy Jr. (vaccin letselschade advocaat (JA DIE ZIJN ER!) en Del Bigtree, producent van de onderdrukte anti-vaccin documentaire ‘VAXXED’, die samen met het ICAN (Informed Consent Action Network) de credit krijgen voor het winnen van een/deze rechtszaak. Deze 3 partijen waren het die de eis hadden neergelegd tegen de Amerikaanse overheid en de farmaceutische-vaccinatie-industrie over het net naleven van wettelijke verplichtingen, inzake veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency.. Kennedy, Bigtree en het ICAN, hebben voldoende aangetoond en bewézen, dat aan de hand van relevante overheidsdocumenten,

Wellicht sta je er niet zo bij stil, maar er zijn enorme juridische en praktische implicaties van dit vonnis!

Het is werkelijk een enorme overwinning voor het Amerikaanse volk, dat vooral door onwetendheid en vertrouwen in het ‘systeem’ werd geknecht. Hopelijk is dat proces hierdoor begonnen aan een ommekeer. HIER vind je de relevante wetgeving, inzake de ZORGPLICHT die overheden en vaccinatie-industrie hebben om te zorgen voor de ontwikkeling van veiliger en minder schadelijke vaccins (note: in de USA)

Dit is écht groot nieuws voor iedereen die zich bezighoudt met het onderwerp vaccinatieveiligheid. Het is BIZAR en ONGELOOFLIJK, dat is gebleken, dat Amerikaanse federale gezondheidsorganisaties, hun hebben verwaarloost en zelfs genegeerd.. Het proces dat door RFK Jr. bij de rechter werd aangebracht, toont duidelijk dat er bewijsmateriaal is, dat de veel geclaimde ‘vaccinveiligheid’, zoals deze te pas en onpas door medische wetenschappers wordt geclaimd, niets meer dan een schijnvertoning is.

De agentschappen van de overheid die met het beschermen van het publiek zijn en worden belast, hebben OPZETTELIJK hun taak, om de veiligheid van immunisaties te verzekeren en te verbeteren, op zich genomen. De vraag is op zij daar nu dan ook verantwoordelijk voor zullen worden gehouden? Dit zijn de consequenties, die uit dit vonnis direct al voortvloeien:
1.Het vonnis behelst, dat het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid én alle vaccinproducenten, al meer dan 30 jaar leugens verspreiden onder het Amerikaanse volk, over de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Uiteindelijk zou dit ernstige gevolgen kunnen hebben, voor het voortbestaan -in hun huidige vorm- van de vijf Amerikaanse ‘gezondheidszorg’-instanties, waarvan de integriteit nu ernstig in twijfel wordt getrokken: CDC,
2.de FDA,
3.de IOM,
4.het NIH en zelfs de
5.DHHS; het ‘Health’-deel van deze organisatie

Maar het vonnis kan ook een bedreiging vormen voor het voortbestaan van medische adviesraden van de federale staat en exclusieve medische gilden zoals de AMA.


Dit vonnis behelst de conclusie, dat private vaccinproducenten, op dit moment, op frauduleuze wijze zijn vrijgesteld, van datgene, wat alle andere farmaceutische geneesmiddelenmakers WEL hebben moeten doen en nog regelmatig dienen te doen. We hebben het over een twee-jaarlijkse her-certificering voor kwaliteit en effectiviteit van de pillen en poeders die deze geneesmiddelen-fabrikanten verkopen. We kennen niet de exacte lijst van vaccinfabrikanten en de ‘andere’ bedrijven, maar het is niet onaannemelijk, dat DEZELFDE vaccinproducenten, ook poeders en pillen vervaardigen, waarbij ze dus WEL aan de 2-jaarlijkse keuring voldoen.
En dit betekent dus, dat de vaccins in kwestie (ws. ALLE VACCINS) nooit zijn getest op kwaliteit en al meer dan 30 jaar geen bewezen veiligheid of effectiviteit hebben gehad..! Werkelijk schandalig en een uiterst sterke aanwijzing, dat hier een ánder verhaal speelt, dan alleen maar nalatigheid van alle genoemde overheidsinstanties..
Want denk je nu werkelijk, dat bij al deze organisaties er nou NIEMAND is geweest, die heeft gewezen op de her-certificering..? Op de mogelijke en verwoestende consequenties van vaccins op de Amerikaanse burgers, aan wie deze vaccins ‘gewoon’ zijn toegediend…! We hopen dat jij als lezer, beseft, dat hier veel en veel meer achter zit, dan waar we op dit moment de vinger achter kunnen krijgen en inkijk in hebben.


Deze zaak kan nu wettelijk worden aangehaald als rechterlijk vonnis, door alle ouders die verplicht worden gesteld, door een overheid/organisatorische regeling/eisen dat zij hun kinderen dienen te laten vaccineren voordat deze kinderen mee mogen doen met school of een andere schoolactiviteit. Er is dus vooralsnog geen basis voor gedwongen vaccinatie van kinderen, om de simpele reden dat NERGENS een bewijs is herijkt, op basis waarvan je de werking van vaccins kunt afleiden..!!


Het vonnis uit deze rechtszaak, kan nu wettelijk worden aangehaald door alle werknemers die door hun werkgever verplicht worden, zich te laten vaccineren, omdat zij anders hun baan zouden verliezen! Ook de aanname van deze werkgevers (bijv. in de gezondheidszorg), dat personeel collega’s en/of cliënten niet meer zouden kunnen ‘aansteken’, wanneer er maar gevaccineerd wordt, is dus op NIETS gebaseerd..!


Dit vonnis kan nu wettelijk worden aangehaald en gebruikt, door al diegenen die compensatie zoeken voor vaccinschade. En ja, die is er, mocht jij daar nog aan twijfelen. Het is hierdoor zelfs zó voor de hand liggend, zéker in de VS, dat de farmaceutische vaccinindustrie in de nabije toekomst wettelijk failliet zou kunnen worden verklaard.  Hetzelfde verhaal dus, als het vonnis dat Bayer-Monsanto over zich heen kreeg onlangs, ná de mijlpaal van de wettelijke overwinning van enkele weken geleden, waarin een landschapsarchitect in San Francisco, de oorzaak van zijn kanker wist te bewijzen, als zijnde afkomstig door het contact met en/of inname van glyfosaat. Het chemische goedje dat Monsanto al decennia gebruikt in RoundUp-onkruidbestrijder.


De toekomst van de allopathische geneeskunde in haar huidige vorm wordt met dit vonnis, FUNDAMENTEEL in twijfel getrokken. Evenals die van het wereldwijde, farmaceutische kartel, aangezien bijna alle geneesmiddelen die allopathische artsen voorschrijven, afkomstig zijn van deze farmaceutische conglomeraten. Bedrijven die ook vaak al veroordeeld zijn, voor vaccinfraude en het toebrengen van vaccinatieletsel.


Daarnaast zal het voortbestaan van de maatschappelijk diepgewortelde mainsstream media (MSM) nu ook verder in gevaar worden gebracht, aangezien 70% van hun inkomstenstroom afkomstig is van het wereldwijde farma-kartel, dat in Amerika is ontstaan. Zij zijn verantwoordelijk voor 750.000-1 miljoen menselijke offers per jaar gedurende minstens de afgelopen halve eeuw..!


Hoewel pro-vaccinadepten, de relatie tussen vaccins en autisme zullen blijven ontkennen, zal de autismegraad onder de Amerikaanse bevolking, nu zeer waarschijnlijk gaan. Hierdoor zal de Amerikaanse bevolking worden bevrijd van deze diepe, door de staat veroorzaakte schade aan jonge kinderen. Nu er steeds meer is, van door de massale vaccinaties veroorzaakt autisme.


Alle overheidsfunctionarissen die wetten hebben aangenomen die vaccinfraude hebben gelegaliseerd de afgelopen decennia, op staats-, nationaal of internationaal niveau, of anderszins geholpen zijn en/of geholpen hebben, deze vaccinfraude te laten voortbestaan, kunnen nu worden belast met jridische tenlastelegging van vaccinfraude, criminele mishandeling. En mogelijk, in sommige gevallen, zelfs van oorlogsmisdaden (in de zin van het systematische en opzettelijk schade toebrengen aan onschuldige burgers) onder de Neurenberg Code..!


Dit vonnis en de daaruit voortvloeiende consequenties zullen de komende tijd de vaccinatie-discussie ten goede komen. Het zal hopelijk vooral invloed hebben op de personen en instanties die bijna klakkeloos en zonder verdere studie naar de tegenargumenten tegen vaccins/vaccinaties, blijven geloven in de vaccinatie-heilige-graal. Zich daarbij laten leiden door een soort dogmatische systematiek,  van het onderdrukken van de angst dat ‘het toch niet waar zal zijn, dat vaccinaties NIET de heilige graal zijn, die ze altijd voor ogen hadden’.

 

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

0
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *