Ticketmaster.be: dieven en oplichters?


1

Al weer even geleden boekte ik tickets voor Rock Werchter. Het festival ging niet door vanwege de coronacrisis, tickets bleven staan voor wanneer het weer wel doorgang kon vinden.Nu het er naar uitziet het dat festival in 2022 wel door zal gaan, maar ik het niet kan bezoeken omdat de organisatie een QRcode zal eisen wil ik graag mijn geld terug.

De Belgische overheid stelt dat annuleringen geldig zijn wanneer deze ‘ten gevolge zijn van de coronacrisis’ . Ik meen daarom aan die voorwaarde te voldoen.

Ticketmaster stelt echter dat annuleringen alleen gehonoreerd worden wanneer men bewijs kan leveren dat men op die dagen niet kan vanwege ‘een bruiloft, werkgerelateerde afspraken of ziekenhuisbezoek’, redenen die niets met de coronacisis te maken hebben, maar verwijst wel naar het overheidsbesluit.

Hoewel de kleinere zalen waar ik ook tickets voor had begrip hebben en wel het geld retourneren doet juist zo’n mega organisatie moeilijk voor het eigen gewin.

Hieronder de conversatie die ik had met medewerker ‘Romain’:-

23 sep. 2021 14:14 GMT+1

Omdat wij niet in staat zijn te voldoen aan de corona check verzoek ik hierbij vriendelijk mijn geld terug te storten.


Romain (Ticketmaster BE)

23 sep. 2021 14:23 GMT+1 Beste,

Bedankt om contact op te nemen met Ticketmaster.

We hebben je aanvraag grondig nagekeken en moeten vaststellen dat deze jammer genoeg niet voldoet aan de voorwaarden in het kader van het ministerieel besluit van 20 maart 2020 n.a.v. de coronacrisis.

De oorspronkelijke ticketkoper kan een aanvraag enkel en alleen indienen met geldige ondersteunende documenten (bv werkschema, hotel of vlucht boeking,…) die aantonen dat hij/zij niet aanwezig kan zijn op de nieuwe datum. Een huwelijk, een geplande medische ingreep of een geplande vakantie zijn voorbeelden van redenen die geaccepteerd kunnen worden. Wij begrijpen de situatie, echter kan de ingevulde reden zonder ondersteunend document jammer genoeg niet geaccepteerd worden. Dit betekent dat je momenteel geen recht hebt op een terugbetaling, je tickets blijven dan ook geldig voor de nieuwe datum.

Meer informatie over de ticketregeling en het ministerieel besluit vind je op onze FAQ, FOD Website en saveyourticket.be

Met vriendelijke groeten,
Ticketmaster


Goeiedag, dank voor uw reactie en links waarin ik het volgende lees:

Verduidelijkingen

  • De organisator kan uiteraard steeds zelf beslissen om tickethouders alsnog terug te betalen en geen tegoedbon te verstrekken.
  • De coronacrisis moet de reden van annulatie zijn. Alle andere annulaties vallen niet onder de maatregel en de organisator kan de consument niet verplichten een tegoedbon te aanvaarden.

Als ik het goed begrijp is het niet terugbetalen dus niet een gevolg van een door ministerieel besluit opgelegde verplichting oftewel overmacht, maar een keuze van de organisator. De text geeft duidelijk weer dat de reden de coronacrisis moet zijn.
Ik zie nergens iets aangegeven betreffende werkschema’s, geboekte vakanties of bruiloften die immers ook niets met de crisis te maken hebben. Het officiële verhaal is daarmee niet in overeenstemming met het door u vertelde.

Daarbij meegenomen dat ik met ticketmaster door de aankoop van de tickets een rechtsgeldige overeenkomst ben aangegaan.
Ik heb aan mijn deel van deze overeenkomst voldaan door voor betaling zorg te dragen, echter wil de tegenpartij nu alleen aan zijn leverplicht voldoen als ik voldoe aan nieuwe voorwaarden (een coronacheck) waarbij bij aangaan van de overeenkomst nog geen sprake was. Ik ben zoals eerder vermeld niet in staat aan die voorwaarde te voldoen, Ik ben niet akkoord gegaan met die voorwaarde bij aankoop of akoord gegaan met het veranderen van die voorwaarden.
Ik verzoek u hierom nadrukkelijk alsnog aan uw verplichting te voldoen door mij:

  1. Toegang tot het festival te garanderen zonder bijkomstige voorwaarde zoals een corona check
  2.  Indien dat niet mogelijk is de overeenkomst te ontbinden door mij het bedrag retour te storten.

In afwachting van uw schrijven teken ik,
Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer


Romain (Ticketmaster BE)

25 sep. 2021 08:52 GMT+1 Beste,

Bedankt om contact op te nemen met Ticketmaster.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de evenementensector een zware beproeving. Daarom zijn er door de Belgische overheid een aantal maatregelen genomen die de sector moeten helpen deze moeilijke periode te overbruggen alsook duiding te geven i.v.m. mogelijke terugbetalingen:

“Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan. Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dat veel ondernemingen over kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument. Deze situatie zou – zonder maatregelen – leiden tot zwaar inkomensverlies en zou heel wat organisaties, van de grote concertorganisatoren tot de kleine theatergezelschappen in ernstige financiële moeilijkheden kunnen brengen.”

Ticketmaster en de organisatoren van alle evenementen steunen de maatregelen die door de Belgische overheid zijn genomen. Dergelijke maatregelen zijn dan ook genomen om de sector te helpen in deze moeilijke periode.

Wij begrijpen de reactie en vinden dit dan ook zeer vervelend. Echter kan een terugbetaling enkel worden goedgekeurd indien de originele ticketkoper kan bewijzen dat hij/zij niet aanwezig kan zijn op de nieuwe datum. Wat en hoe deze reden toegelicht kan worden, is uiteraard voor iedereen persoonlijk in te vullen. Gelieve ons nogmaals te contacteren van zodra je beschikt over een ondersteunend document dat aantoont dat je verhinderd bent op de nieuwe datum.

Meer informatie vind je alsnog op onze FAQ, saveyourticket.be en de FOD website.

Met vriendelijke groeten,
Ticketmaster


Hallo Romain,
Ik begrijp niet wat ik met deze reactie moet, niet alleen geeft het geen antwoord op mijn vraag en stelling maar geeft onjuiste informatie.

  • De Belgische overheid stelt niet dat u mensen die niet naar een evenement kunnen komen niet mag terugbetalen. Dat is de eigen keuze van uw organisatie. Het zou u sieren dat op zn minst te erkennen ipv een uiting van de overheid te verdraaien zodat u zich hier achter kan verschuilen.
  • De Belgische overheid stelt duidelijk dat de coronacrisis de reden van de annulatie zou moeten zijn. Niet een bruiloft, werkgerelateerd iets of de andere zaken die u noemt. Dat waren juist de redenen voor de coronacrisis en hebben hier niets mee te maken. U verwijst naar een overheidsuiting die stelt dat annulering ten gevolge van de coronacrisis moet zijn maar eis vervolgens ipv bewijs hiervan dat men aantoont dat ze verhinderd zijn vanwege redenen die niets met de coronacrisis te maken hebben.
  • Omdat u om een QRcode gaat vragen en ik die niet heb kan ik dus niet deelnemen aan het evenement. Omdat dit vanaf nu voor alle evenementen zal gelden zijn uitstel of een tegoedbon voor mij dus compleet zinloos. Ik kan dus niet omdat deelnemen aan het evenement zuiver omdat u mij niet zal binnenlaten, om reden van de coronacrisis. U bent dus zelf de reden en oorzaak van mijn annulering.
    Ik voldoe hiermee dus aan het schrijven zoals gesteld door de Belgische overheid

Na dat het er dan weer naar uitziet dat het festival toch door zou gaan kan ik het niet meer bezoeken vanwege gewijzigde voorwaarden van uw kant. U  kunt niet langer aan de originele voorwaarden van verkoop voldoen. Dat kan gebeuren maar dat is het logisch, en redelijk dan het reeds betaalde bedrag terug te storten. Doet u dat niet dan maakt u zich schuldig aan diefstal en oplichting.
U weigert immers te leveren op een reeds overeengekomen transactie, volgens de afspraken gemaakt op het moment van transactie.
Ik vraag daarom op deze gronden nogmaals mijn geld terug.

Omdat ik vermoed dat er veel meer mensen zijn die zich in deze situatie bevinden zal ik deze gehele conversatie eens posten op social media

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer


Like it? Share with your friends!

1
Sander