Cursus BASISRECHT deel 3


3

Cursus basisrecht DEEL 3 n.a.v. juridische toolkit. Bestel toolkit via www.burgerfront.nl

Burgerfront merchandise: www.veilig.nu

Toolkit informatie: www.burgerfront.nl/ikdoenietmeermee

Huiswerk: Contractanten contract Aangesprokene(n) doorlezen Ondernemers: Ook contractantencontract aan toonder doorlezen


Like it? Share with your friends!

3