DE GROTE VERSOEPELINGSSHOW


0

Bij het lezen van de koptekst zal u als eerste te binnen schieten: we krijgen weer een versoepelingsronde om uit de viruswaanzin te geraken, en ik geef u daarbij groot gelijk.
Echter is dit niet een zo gewenst loslaten van de dictatoriale regels, dit stuk betreft het versoepelen van de regels rondom genetische manipulatie, voorgedragen door de Europese Commissie, om z.s.m. tot het door de elite zo gewenste coronavaccin te komen.

U leest het echt mensen, het staat er ‘zwart op wit’ de Europese Commissie pleit voor een tijdelijke versoepeling van de regels voor genetische manipulatie, om tot een vaccin te komen!!!!

Genetische manipulatie is een moderne vorm van biotechnologie waarbij het DNA van een organisme direct wordt aangepast. Een organisme dat met deze technologie is aangepast, wordt een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) genoemd.
Met de oproep tot versoepeling van de regels voor genetische manipulatie – om te komen tot een vaccin – geeft de Europese Commissie dus blijk van het feit dat men met ons DNA wil gaan rommelen, waarbij mensen die dit tot voor kort verkondigde als complotdenkers en alu-hoedjes werden weggezet.

Het is niet eens zo dat men dit, zoals gewoonlijk, in alle verborgenheid doet, nee nu de wereld o.a. in brand staat door corona en rassenkwesties voert men deze agenda gewoon openlijk in.

Over gentherapie staat o.a. geschreven:
“Gentherapie is een behandeling om erfelijke aandoeningen te genezen. Bij erfelijke aandoeningen is er sprake van een afwijkend of ontbrekend gen dat ziekteverschijnselen veroorzaakt. Bij gentherapie wordt een gezond gen in de lichaamscellen van de patiënt ingebracht. Het is niet altijd nodig dat dat in alle lichaamscellen gebeurd – dat zou gentherapie nagenoeg onmogelijk maken; bij bijvoorbeeld de behandeling van hemofilie is het voldoende om de cellen die bepaalde stollingsfactoren aanmaken te genezen. Een probleem bij deze vorm van behandeling is dat cellen, die een bepaald groot molecuul aanmaken dat voor de patiënt niet lichaamseigen is, meestal een afweerreactie zullen oproepen en worden vernietigd.
Er zijn wereldwijd nog maar een paar zeer specifieke en zeldzame gevallen waarin gentherapie bij mensen enig succes heeft gehad. Ook zijn er gevallen waarin de patiënt aan de behandeling overleed.”

Er is dus geen enkel breed gedragen bewijs dat genetische manipulatie bewezen effectief is bij een ‘genezingstraject’ voor de mens, eerder is er het bewijs dat het gekloot met ons DNA door ons eigen lichaam wordt afgewezen, maar toch wil de Europese Commissie – in al haar wijsheid – de terecht opgeworpen regels tegen dit soort geklooi met menselijke erfelijkheid nu versoepelen om te komen tot een ‘levensreddend’ vaccin.

Waarom? Vraagt u zich dat eens af!
Misschien moeten wij het meer zoeken in de hoek waar genetische manipulatie al langer speelt, die van het dierenrijk, om enig licht te krijgen op het verzoek van de Europese Commissie.

De stier Herman, maar ook geiten en schapen zijn met gentechnologie aangepast, zodat hun vrouwelijke nakomelingen bepaalde stoffen (zoals het menselijk serumalbumine) aanmaken in hun melk, die gebruikt kunnen worden voor medicinale doeleinden.
Hier wordt dus specifiek vermeld dat deze dieren aangepast zijn t.b.v. hun vrouwelijke nakomelingen, en als proefdieren voor de medicijnindustrie.

Dit geschetste beeld geeft mij persoonlijk – en iedereen mag daar zijn eigen mening over hebben – meer inzicht in de daadwerkelijke reden voor de oproep ter versoepeling van de regels, dan het geopperde: ter bevordering van een levensreddend vaccin.
Het is van mensen achter de EU en de WHO – lees: o.a. Bill Gates – nu al langer bekend dat zij inzetten op een depopulatie van de wereldbevolking, zeker gezien zijn vaccinatiegerommel in o.a. India en Afrika, en hoe dit beter te bereiken dan te gaan zitten kloten met ons DNA?

Naast dit gegeven zou er een massale afschuw uitgesproken moeten worden over het hele feit dat men überhaupt met genetische manipulatie bezig is, enkel en alleen maar vanwege onderstaande quote:

“Nazi-eugenetica of Rassenhygiëne in nazi-Duitsland was de bevolkingspolitiek van nazi-Duitsland, tussen 1933 en 1945, die streefde naar de verbetering van de genetische samenstelling van het Duitse volk, om zo een zuiver Arisch ras te creëren.

Waar wij nog geen 90 jaar geleden onze massale, en welgemeende afschuw over uitspraken, wordt nu gepropageerd door een Europese Commissie die zegt verre van het nazi-gedachtegoed af te staan.
Gelooft u dit nog?

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

0
Michel Mulder