EEN OPEN BRIEF AAN DE STATEN-GENERAAL


2

Geachte leden der Eerste en Tweede Kamer,

U heeft in uw klaarblijkelijke alwetendheid onlangs wetten aangenomen die een quarantaineplicht en testbewijzen omvatten, daarmee de medische apartheid in Nederland een wettelijk kader gevend.
Het is uiteraard uw aller recht om in te zetten op een maatschappij waarin op medische gronden openlijk gediscrimineerd wordt, daarvoor zit u blijkbaar in dat bastion van onze democratische rechtsstaat, maar ik zou als, simpele Nederlander, graag wat vragen opgehelderd zien, zodat ik ook het inzichtelijk vermogen kan krijgen waarom u tot de goedkeuring van deze wetsvoorstellen kwam.

Ten eerste de testbewijzen. Was het niet onze eigen – demissionare, maar er meer wetten doorheen drukkend dan ooit – Minister-President die luid en duidelijk verkondigde dat testen geen zin heeft, als je geen klachten hebt?
Ik weet dat dhr Rutte, en geheel politiek Den Haag, nog al eens last van een haperend geheugen hebben, maar de filmpjes van de bewuste uitspraak zijn nog massaal te vinden op het internet, dus mijn vraag aan u: wie houden jullie nu voor de gek met die geëiste testbewijzen?
Het zou u sieren in uw hoedanigheid als volksvertegenwoordigers als u ruiterlijk zou toegeven dat de testbewijzen enkel draaien om geld, het installeren van een apartheids regime en het (indirect) najagen van een vaccinatieplicht.

Tevens is het zo dat het testbewijs volgens gegevens van de rijksoverheid niet geldt voor:
De volgende mensen hebben geen negatieve testuitslag nodig, maar wel een gezondheidsverklaring:

Personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Houders van niet-Nederlandse diplomatieke paspoorten.
Houders van Nederlandse diplomatieke paspoorten, als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen.
Staatshoofden en leden van een buitenlandse regering.
Passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum.
Personen met een verklaring van het Ministerie van VWS die reizen voor urgent transport van lichaamsmaterialen voor een medische behandeling.
Functionarissen met een verklaring van de Koninklijke Marechaussee die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de minister of staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. En de personen die door deze functionarissen worden begeleid.

U stemt dus in met een medische apartheid voor het gewone volk, maar diplomaten, staatshoofden en anderzins hoogwaardigheidsbekleders blijven gevrijwaard van deze discriminatie omdat blijkbaar hun status als teflon werkt op het virus.

Dan even over de vele, vele bomen waardoor ik als gewone Nederlander het bos niet meer zie.
▪︎ dagelijks krijgen wij o.a. via u, de media en wat roem najagende virologen en artsen te horen dat het nu toch echt code zwart is, en de ic’s echt volstromen, terwijl er sinds het begin van de coronacrisis wel bijna 1 miljard euro gestoken kon worden in de testmaatschappij, maar letterlijk geen eurocent in het ophogen van de ic-capaciteit.
Dit zal uiteraard liggen aan de oproep van Diederik Gommers – zoekt u het filmpje maar op – om dit expliciet niet te doen, want er is niets zo erg als ic-personeel dat zich straks staat te vervelen.
▪︎ wij hebben een basisschoolleraar die de regie heeft gekregen over de grootste (medische) crisis sinds de tweede wereldoorlog, maar deze leraar vertoont nogal – studentikoos – wisselend gedrag.
Waar dhr. de Jonge met een niet aflatend enthousiasme het prikken propageert, zelfs tot meerdere prikken per jaar, en de vaccins volkomen veilig verklaard en zelfs verwant aan de bekende frikandel, verklaarde diezelfde dhr. de Jonge bij u in de eerste kamer: (quote) “De bijwerkingen nemen natuurlijk toe naarmate je meer prikken hebt gehad. Dat is ook één van de redenen bijvoorbeeld waarom iemand die een doorgemaakte infectie heeft ook echt….. Het verantwoord medisch handelen is om ook maar echt één prik te nemen. Twee kan wel, maar bij die tweede prik na een doorgemaakte infectie heb je vaak meer bijwerkingen. Vaccineren doe je ook weer niet voor de lol.”

Deze verklaring van de minister van VWS, notabene gedaan in uw eigen kamer, doet mij als burger de nekharen overeind staan.
Als er één feit zeker is omtrent corona dan is het dat meer dan 90 procent van de bevolking er totaal geen last van heeft, en niet eens merkt dat het corona heeft gehad. Dit zijn dus de ‘met een doorgemaakte infectie’ aangeduide personen in het betoog van dhr. de Jonge, die volgens hem slechts één prik behoren te krijgen omdat dit anders – volgens zijn eigen woorden – niet meer valt onder verantwoord medisch handelen.
Toch zet dhr. de Jonge lachend, en met zijn volle verstand, in op een prikregime van meerdere prikken, waarbij een jaarlijkse herhaling zelfs een optie is.

Ik weet niet hoe deze feiten bij u binnenkomen, maar het openlijk propageren van onverantwoord medisch handelen valt naar mijn mening onder de categorie misdaden tegen de menselijkheid, en zou ‘beloond’ dienen te worden met rechtsvervolging en celstraf, in plaats van met het faciliteren van dit gedrag middels aangenomen wetsvoorstellen.

Tenslotte de ‘tijdelijkheid’ van veel van de ingediende wetsvoorstellen, waarmee u allen de publieke opinie probeert te masseren. Er is geen sprake van tijdelijkheid van wetten, als uit de systematische verlenging ervan telkenmale blijkt dat de toevoeging tijdelijk, puur en alleen is voor het verkrijgen van een volksmandaat ter invoering van wetten die, als het aan politiek Den Haag ligt, tot in het oneindige verlengd zullen worden.

U beste kamerleden bent, naar mijn mening, ziende blind tijdens het faciliteren van deze ondemocratische, en bovendien discriminerende maatregelen, omdat u slechts op het Haagse pluche zit voor uw grote ego’s, de overduidelijk riante vergoeding en omdat de aangenomen wetten u geen van allen in uw persoonlijke leven gaan raken, zoals ze ruim 17 miljoen Nederlanders wel raken.

Het is mijn oprechte mening dat u zich allen diep, zéér diep moet gaan schamen, maar ook dat is slechts een illusie want daarvoor moet je uiteraard wel over een schaamtegevoel beschikken.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

2
Michel Mulder